to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Elektromagnetismus v COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Date:22.1.2018 (pondělí), od 15:00 odpoledne
Location:školicí místnost FEI STU, Bratislava, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Language:Čeština

© HUMUSOFT 1991 - 2018