to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Pohyblivé sítě v COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Date:13.6.2017 (úterý), od 16:00 odpoledne
Location:Humusoft, Praha, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Language:Čeština
picture
Cílem workshopu je seznámit zájemce i uživatele software COMSOL Multiphysics s postupem tvorby dynamické sítě vhodné např. pro nestacionární úlohy pohyblivých součástí. Účastníci workshopu se aktivně zúčastní a pod vedením lektora se naučí vytvářet pohyblivou síť využívající ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian Finite Element Technique) a DG (Deformed Geometry) rozhraní.
Workshop je vhodný jak pro uživatele software COMSOL Multiphysics tak i pro zájemce o vyzkoušení funkcionality pohyblivých sítí.
Program
16:00Tvorba sítě vykonávající translační pohyb
17:30Přestávka
18:00Tvorba sítě vykonávající rotační pohyb
19:00Závěr, diskuze, dotazy, konzultace ...
picture