to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Úvod do COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Date:14.9.2017 (čtvrtek), od 8:00 dopoledne
Location:Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Language:Čeština

© HUMUSOFT 1991 - 2017