to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
3-D počítačové vidění a rekonstrukce prostorové scény
Workshop MATLAB & Simulink
Date:14.12.2017 (čtvrtek), od 9:00
Location:školicí místnost FEI STU, Bratislava, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Language:Slovenština
Co je workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.
Obsah
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti 3-D počítačového vidění (3-D vision, stereo vision). V průběhu workshopu si vyzkoušíme kalibraci dvojice kamer, rekonstrukci 3-D scény, získání objektu 3-D point cloud a prokládání 3-D bodů geometrickými tělesy.
Zpracování obrazu v MATLABu můžeme rozdělit do dvou oblastí - klasické zpracování obrazu a počítačové vidění. Klasické zpracování obrazu se zaměřuje především na úlohy, jako je odstranění šumu v obrazu a filtrace, nastavení kontrastu, práce s barevnými prostory nebo měření a transformace obrazu.
Počítačové vidění vnáší do analýzy obrazu hlubší rozměr. Využívá obrazu a videa za účelem pochopení reálné situace. Nástroje MATLABu obsahují množství specifických algoritmů, které lze v této oblasti využít.
Úkolem počítačového 3-D vidění je rekonstrukce a analýza trojrozměrné scény na základě snímaného obrazu. 3-D vidění nachází uplatnění v oblastech, jako jsou pokročilé systémy pro podporu řízení (ADAS) a robotická navigace, kde je rekonstrukce scény využívána k odhadu aktuální vzdálenosti nebo polohy objektů. V rámci workshopu si představíme funkce a grafická rozhraní MATLABu určená řešení úloh z oblasti počítačového 3-D vidění.
V průběhu workshopu budeme pracovat s obrazem získaným z dvojice kamer. Kamery můžeme připojit přímo k MATLABu a zpracovávat tak nejen uložené, ale i aktuální snímky. Kamery jsou vůči sobě posunuté o pevnou vzdálenost. Prvním krokem bude stanovení vnitřních a vnějších parametrů kamer. Využijeme k tomu připravené grafické rozhraní Stereo Camera Calibrator.
V dalším kroku provedeme rekonstrukci snímané scény. Nejprve z dvojice snímků získáme hloubkovou mapu. Tu využijeme k rekonstrukci scény, jejímž výstupem je množina 3-D bodů určených prostorovými souřadnicemi. Množinu bodů dále upravíme a rekonstruovanou scénu zobrazíme v 3-D vizualizaci.
Scéna obsahuje několik objektů. Pro další analýzu využijeme funkce MATLABu pro prokládání 3-D bodů geometrickými tělesy (válec, koule, rovina). Tím můžeme určit a separovat jednotlivé objekty, podklad či pozadí.
Druhý příklad se zaměří na zjištění polohy konkrétního objektu. Využijeme propojení funkcí pro detekci objektů a funkci pro zjištění polohy daného bodu ve scéně.
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro 3-D počítačové vidění v prostředí MATLAB.

© HUMUSOFT 1991 - 2018