to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Programování Arduino v prostředí MATLAB a Simulink
Workshop MATLAB & Simulink
Date:25.10.2017 (středa), od 9:00 dopoledne
Location:školicí místnost FEI STU, Bratislava, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Language:Slovenština
Čo je workshop?
Workshop Vám ponúka možnosť zoznamiť sa s výpočtovým a simulačným prostredím MATLAB & Simulink formou praktických ukážok. Účastníci si budú môcť prezentované príklady za asistencie prednášajúceho sami vyskúšať. Počas workshopu bude stále miesto pre Vaše otázky.
Samozrejmosťou sú informačne materiály pre každého účastníka.
Účasť na workshope je ZDARMO.
Obsah
Workshop Vás zoznámi so základmi programovania Arduina v prostredí MATLAB a Simulink. V priebehu workshopu si vyskúšame komunikáciu s Arduinom, čítanie a zápis dát na vstupy/výstupy a ďalšie možnosti v MATLABe bez potreby kompilácie kódu. V prostredí Simulinku si ukážeme ako vytvoriť model, ktorý bude spustiteľný na Arduine, externý režim a samostatne spustiteľné programi. Súčasťou workshopu bude aj tvorba jednoduchej udalostnej logiky a tvorba vlastných blokov pre nepodporované snímače.
Komunikácia s Arduinom z MATLABu
Podporný balík pre ovládanie Arduina z MATLABu umožňuje MATLABu komunikovať s Arduinom cez USB kábel. Pomocou jednoduchých príkazov sme schopní vytvoriť objekt a získať základné informácie o Arduino zariadení, ktoré máme k dispozícii. S využitím objektu pristupujeme aj na jednotlivé piny a môžeme na ne zapisovať hodnoty (digitálne a analógové) prípadne z nich hodnoty čítať.
Tvorba modelu v Simulinku, externý režim a samostatne spustiteľné programi
Podporný balík pre ovládanie Arduina zo Simulinku rozširuje knižnicu blokov Simulinku o bloky, ktoré umožňujú konfigurovať a pristupovať na jednotlivé rozhrania Arduina. Simulink tiež poskytuje možnosť interaktívneho monitorovania signálov a nastavovania parametrov blokov počas behu programu. Po odladení algoritmu je možné nahratie samostatne spustiteľného kódu pre beh v autonómnom režime.
Tvorba modelu s udalostným riadením
Pri tvorbe modelov pre Arduino sa často stretávame s riadením, ktoré potrebuje reagovať na udalosti. Simulink poskytuje nadstavbu, ktorá pomáha pri tvorbe takéhoto typu riadenia – Stateflow. V Stateflow modelujeme systém pomocou stavov a medzi jednotlivými stavmi sa prepíname pomocou prechodov, ktoré reagujú na udalosti alebo podmienky.
Tvorba vlastných blokov
MATLAB a Simulink poskytujú niekoľko funkcií a blokov pre prácu a Arduinom. Pre snímače a zariadenia, ktoré využívajú pokročilú komunikáciu alebo zložitejšie ovládanie je potrebné vytvoriť vlastné bloky. Tieto bloky následne umožnia využívať snímače a zariadenia pri nasadení algoritmov do Arduina.
Workshop je určený pre všetkých (vrátane začiatočníkov), ktorí sa chcú formou praktických príkladov zoznámiť s nástrojmi na návrh a tvorbu aplikácií s využitím Arduina prostredí MATLAB a Simulink.

© HUMUSOFT 1991 - 2018