to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep learning v prostředí MATLAB
Workshop MATLAB & Simulink
Date:24.4.2018 (úterý), od 16:00 odpoledne
Venue:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Language:Čeština
Workshop je již plně obsazen. Další volný termín je 26.4.2018 dopoledne, od 9hod.
picture
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti deep learning.
Nabízíme možnost využití vlastního notebooku. Více informací naleznete v přihlášce.
Program
16:00Deep learning v prostředí MATLAB - základní nástroje
  • - Co je deep learning a kde se užívá
  • - Deep learning v počítačovém vidění pro klasifikaci obrazu a regresní úlohy
  • - Konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
  • - Tvorba vlastních sítí vs. využití exitujících (transfer learning)
  • - Validace učení CNN a kontrola naučených sítí metodou deep dream
17:30Přestávka
18:00Deep learning v prostředí MATLAB - další možnosti
  • - Rozvětvené architektury DAG-CNN
  • - Detekce objektů v obraze s využitím Deep Learningu (R-CNN)
  • - Sémantická segmentace obrazu s využitím Deep Learningu (SegNet)
  • - Deep Learning pro klasifikaci časových řad (LSTM sítě)
  • - Nasazení deep learning modelů na embedded platformy
19:00Závěr, diskuze, dotazy, konzultace ...
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro deep learning v prostředí MATLAB.

© HUMUSOFT 1991 - 2018