to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Novinky v systéme MATLAB a Simulink
Workshop MATLAB
Date:3.5.2017 (středa), od 8:45
Location:Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Language:Slovenština
picture
Na seminári Vás zoznámime s novými vlastnosťami, funkciami a nástrojmi, ktoré nedávno obohatili prostredie MATLAB, Simulink vo verziách R2016b a R2017a. Novinky budú prezentované formou ukážkových príkladov, kde budú predstavené nielen dané vlastnosti, ale aj ich využitie.
Program
8:45Registrácia účastníkov
9:00Otvorenie
9:15Novinky v systéme - 1. časť
  • - MATLAB Online
  • - Novinky základného modulu MATLAB
  • - Novinky prostredia Simulinku
  • - Parsim – paralelné spúšťanie simulácie
  • - Strojové učenie a práca s rozsiahlymi dátami
  • - Príklady a ďalšie novinky v R2016b a R2017a
10:45Prestávka
11:00Novinky v systéme - 2. časť
  • - Práca s konvolučnými neurónovými sieťami
  • - Powertrain Blockset
  • - Automated Driving System Toolbox
  • - Príklady a ďalšie novinky v R2016b a R2017a
12:00Záverečné zhrnutie, diskusia, otázky, licencie

© HUMUSOFT 1991 - 2017