to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB pre začiatočníkov
Seminář MATLAB & Simulink
Date:23.11.2017 (čtvrtek), od 9:00
Location:TUKE, Košice, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT), Martin Foltin (HUMUSOFT)
Language:Slovenčina
picture
Na seminári Vás zoznámime s inžinierskym nástrojom MATLAB a jeho možnosťami. Postupne predvedieme jeho základné prostredie a spôsob akým MATLAB pracuje a vizualizuje dáta. Ukážeme si tvorbu používateľských aplikácií a doplnkov. Predvedieme ako môže používateľ rýchlo a ľahko vytvárať modely dynamických sústav v nadstavbe Simulink. Počas seminára budú stručne prezentované jednotlivé aplikačné knižnice na niekoľkých príkladoch obohatené o skúsenosti používateľov.
Program
8:45Registrácia účastníkov
9:00Otvorenie
9:05MATLAB, Simulink
  • - Prostredie MATLABu
  • - Načítavanie, vizualizácia a spracovanie dát
  • - Tvorba užívateľských aplikácií a doplnkov
  • - Simulink, modelovanie dynamických a udalostných systémov
10:20Prestávka
10:30Aplikačné knižnice
  • - Modelovanie fyzikálnych sústav
  • - Návrh a analýza riadiacich systémov
  • - Spracovanie obrazu
  • - Generovanie kódu, testovanie
  • - a ďalšie
11:15Prehľad dostupných licencií
11:45Záverečné zhrnutie, diskusia, otázky

© HUMUSOFT 1991 - 2018