to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
MATLAB pre začiatočníkov
Seminář MATLAB & Simulink
Date:23.11.2017 (čtvrtek), od 9:00
Location:TUKE, Košice, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Michal Blaho (HUMUSOFT), Martin Foltin (HUMUSOFT)
Language:Slovenčina
Obsah
MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov, využívaný miliónmi inžinierov a vedcov po celom svete. S programom MATLAB môžete skúmať a vizualizovať Vaše nápady a riešiť úlohy naprieč rôznymi odbormi. Simulink je nadstavba MATLABu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov. Poskytuje používateľom možnosť rýchle a jednoducho vytvárať modely dynamických sústav vo forme blokových schém.
Otvorená architektúra MATLABu a Simulinku viedla ku vzniku knižníc, funkcií a blokov, nazývaných aplikačné knižnice, ktoré rozširujú použitie programu v príslušných vedných a technických odboroch. MATLAB poskytuje riešenie v oblastiach ako je aplikovaná matematika, strojové učenie, spracovanie signálov a komunikácie, spracovanie obrazu a počítačové videnie, finančná analýza a modelovanie, návrh riadiacich systémov, robotika a mnoho ďalších.
Seminár Vás zoznámi s prostredím MATLABu a Simulinku. V prvej časti seminára Vám ukážeme ako jednoducho sa dajú dáta načítať, vizualizovať a spracovať. Predvedieme tvorbu používateľských aplikácií a možnosti tvorby doplnkov. V časti venovanej Simulinku uvidíte ako možno jednoducho a rýchlo vytvoriť blokové schémy. Počas seminára budú stručne prezentované jednotlivé aplikačné knižnice na niekoľkých príkladoch obohatené o skúsenosti používateľov.

© HUMUSOFT 1991 - 2018