to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Analýza a spracovanie dát v MATLABe
Seminář MATLAB & Simulink
Date:7.2.2018 (středa), od 8:45 dopoledne
Location:Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Informačné centrum RA002, Žilina, Slovenská republika
Entry:ZDARMA
Speaker:Jan Studnička (HUMUSOFT)
Language:Čeština
Na seminári Vás zoznámime so spracovaním dát v prostredí programu MATLAB. Konkrétnejšie sa budeme venovať načítaniu, vizualizácii a analýze dát, optimalizácii a prípadného zdieľania dosiahnutých výsledkov.
Seminár je vhodný pre začiatočníkov.
Program
8:45Registrácia účastníkov
9:00Otvorenie
9:15Načítanie a vizualizácia dátNačítanie dát z:
 • - Excelu
 • - databázy
 • - finančných dátových serverov
Príprava a vizualizácia dát:
 • - filtrovanie (napríklad kĺzavý priemer)
 • - súhrnné štatistiky
 • - hľadanie odľahlých pozorovaní
 • - práca s tabuľkami s časovou premennou (vizualizácia, synchronizácia, zlučovanie)
 • - fitovanie polynómov
10:15Prestávka
10:30Analýza, modelovanie a zdieľanie dát
 • - optimalizácia – celočíselné a zmiešané celočíselné lineárne programovanie
 • - klasifikácia – ukážka grafickej aplikácie, rozhodovacie stromy, atď.
 • - regresia – ukážka grafickej aplikácie, lineárna a logistická regresia, atď.
 • - možnosti zdieľania dosiahnutých výsledkov
12:00Záverečné zhrnutie, diskusia, otázky, licencia TAH

© HUMUSOFT 1991 - 2018