to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
International Conference
Technical
Computing
Prague 2017
MATLAB & Simulink and dSPACE User Conference
Date:8.11.2017 (Wednesday), registration at 8:30 AM
Location:Masarykova kolej, Praha, Czech Republic
Continuously updated (last update: 30.10.2017 17:26:36)
 • od 8:30
 • Registrace
Agenda (Hall 1 >>> )
 • 9:20
 • HUMUSOFT Daněk, J. (Zahájení konference)
 • 9:30
 • HUMUSOFT Houška, J. (R2017b novinky ve výpočetním systému MATLAB & Simulink)
 • 10:15
 • HUMUSOFT Sárená, J. (dSPACE - novinky pro řízení a simulace v reálném čase)
 • 11:00
 • HUMUSOFT Kožíšek, M. (Simulačním nástroj COMSOL Multiphysics)
 • 11:15
 • 1ČVUT v Praze, 2NEUREG, sdr. 2Neuman P., 1Neusser Z., 1Valášek M., 1Nečas M., 1Pelikán J. (Simulace a regulace synchronně propojených stejnosměrných generátorů na bázi vlnových modelů)
 • 11:35
 • ČVUT v Praze Moldan, V., Rund, F. (Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky)
 • 11:50
 • STU Bratislava Sekaj, I., Husár, A. (Návrh trajektórie robota pomocou genetického algoritmu v MATLABe)
 • 12:00
 • 12:30
 • STU Bratislava Kajan, S., Goga, J. (Ovládanie simulačných modelov pomocou statických gest ruky v prostredí MATLAB)
 • 12:40
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Blažek, J. (Modely nabíjení nanočástic v plazmatu)
 • 12:55
 • Technická univerzita v Košiciach Mikulszky, M., Pócsová, J., Mojžíšová, A., Podlubný, I. (ReGUI - Responsive Graphical User Interface for Stand-alone Applications)
 • 13:05
 • Thermo Fisher Scientific Potoček, P. (Neuronové sítě v analýze obrazu z elektronového mikroskopu)
 • 13:25
 • Žilinská univerzita Šimák, V., Hrbček, J., Hruboš, M., Kanáliková, A. (GNSS vs. INS Behavior and Position Data Processing)
 • 13:35
 • 14:20
 • 14:50
 • Technická univerzita v Liberci Eichler, J., Novák, N., Košek, M. (Nepravidelná mřížka v Preisachově modelu)
 • 15:05
 • Slovenská technická univerzita Cocherová, E. (Závislosť tvaru komorového akčného potenciálu na parametroch FitzHugh-Nagumovho modelu)
 • 15:15
 • Slovenská technická univerzita Cocherová, E. (Vyhodnocovanie frekvencie spontánnej aktivity srdcového sinoatriálneho uzla)
 • 15:20
 • 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2Západočeská univerzita v Plzni 1 2Urbanová, P., 1Urban, J., 1Souček, P., 1Císař, P., 2Železný, M. (Parametrization of Discrete Sphericity in Electron Microscopy Images)
 • 15:30
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Sláma, M., Šípal, J. (Vyhodnocení kvality izolace teplovodů)
 • 15:45
 • 1Odessa I. I. Mechnikov National University, 2Technická univerzita v Košiciach 1Shumikhin, S., 2Trymorush, I. (On Fuzzy Search in Data Sets)
 • 15:55
 • Thermo Fisher Scientific Potoček, P. (Image Style Transfer in TensorFlow)
 • 16:05
 • Univerzita Komenského v Bratislave Šoltés, D. (Protection of Personal Data in The Conditions of Application Smart ICT Vis-a-vis The GDPR)
 • 16:20
Poster section (Hall 2 >>> )
Poster section will be on display during the conference.
 • Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii
  Dušek, R., Kadlubiec, R. (Ostravská univerzita)
 • Automated Driving Cycle Simulation and Measurement System Based on dSPACE DC1103
  Haubert, T., Mindl, P., Čeřovský, Z., Mňuk, P. (ČVUT v Praze)
 • Computer Application for Simulation of Cooling The Room
  Charvátová, H., Zálešák, M. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • Calibration of Acoustic Emission Sensors
  1Kolář, P., 2Petružálek, M. (1Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2Geologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Wavelet Features for Image Classification in Neuroscience Research
  1 2Maršálová, K., 1 2Schwarz, D. (1Masarykova univerzita, 2Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.)
 • Pilot Study of Sleep Apnea Detection with Wavelet Transform
  1Schätz, M., 3Kuchyňka, J., 1 3Vyšata, O., 1 2Procházka, A. (1VŠCHT Praha, 2ČVUT v Praze, 3Univerzita Karlova)
 • Fugl–Meyer Motor Scale Monitoring Using MS Kinect v2
  1Ťupa, O., 1 2Procházka, A., 1 3Vyšata, O. (1VŠCHT Praha, 2ČVUT v Praze, 3Univerzita Karlova)
Deep learning v prostředí MATLAB
Jirkovský, J. (HUMUSOFT)
Master Class "Deep learning v prostředí MATLAB" vám představí aktuální možnosti MATLABu v oblasti deep learningu. Stěžejním nástrojem jsou konvoluční neuronové sítě (CNN), které jsou obzvláště užitečné pro klasifikaci obrazu, detekci a rozpoznávání objektů. CNN jsou implementovány jako série propojených vrstev. V MATLABu můžeme vytvořit architekturu CNN, trénovat síť s připravenými daty a využít naučenou síť ke klasifikaci snímků do tříd. K detekci objektů na snímcích jsou k dispozici detektory R-CNN, Fast R-CNN a Faster R-CNN, které před klasifikační úlohu předřazují algoritmy pro výběr vhodných oblastí snímku s pravděpodobným výskytem hledaného objektu. Konvoluční neuronové sítě lze využít také pro regresní úlohy nebo k automatizované extrakci rysů určených pro klasické klasifikační algoritmy (SVM, kNN, klasifikační stromy). To, co se síť během trénování naučí, je někdy nejasné. Deep Dream Images je vizualizační technika syntetizující umělé obrázky, které silně aktivují vybrané vrstvy zkoumané sítě. Zobrazením těchto obrázků můžeme zkoumat rysy, která se síť naučila, a posoudit, zda odpovídají hledaným tvarům a objektům.
Master class Vám formou příkladů představí možnosti MATLABu pro zpracování rozsáhlých dat. Získáte tak nejen ucelený přehled o technikách, které jsou dnes v MATLABu k dispozici, ale též uvidíte postupy jejich využití.
Elektronové mikroskopy vyvíjené v ČR
Machek, O., Nováček, P. (Thermo Fisher Scientific)
MATLAB a Simulink
Foltin, M., Blaho, M., Jirkovský, J. (HUMUSOFT)
- Thingspeak - IoT platforma s podporou MATLABu
- Generovanie kódu pre Raspberry Pi a Android
- Deep learning pre detekciu objektov
- Deep learning pro klasifikaci objektů v obrazových datech
- Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi
COMSOL Multiphysics - modelování fyzikálních jevů
Lorenc, M. (HUMUSOFT)
Řízení procesů v reálném čase
Sárená, J., Sehnal, J. (HUMUSOFT)
- Systémy dSPACE
- SCALEXIO HIL
- Automotive Simulation Models
- RTMAPS
- multifunkční I/O karty pro Thuderbolt, PCI Express a PCI
Map
planek
Continuously updated (last update: 30.10.2017 17:26:36)

© HUMUSOFT 1991 - 2018