to top
Select translation:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2017
 • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
 • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
 • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
 • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
 • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
4. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Date:7.-8.9.2017 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Location:Hotel Fontána, Brněnská přehrada, Česká republika
Entry:ZDARMA
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 13.09.2017 15:58:29)
Středa 6.9.2017
 • Možnost ubytování večer před zahájením Technical Computing Camp.
Čtvrtek 7.9.2017
Dopolední blok 9:00 – 13:00:
  Aktuální trendy, informace a nástroje v prostředí MATLAB a Simulink
 • Zahájení
  • - Jan Daněk (Humusoft)
 • Novinky v prostredí MATLAB v roku 2017
  • Spoznajte zaujímavé zmeny v základných moduloch MATLAB a Simulink, ďalších nadstavbách a nové produkty.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Modelování a simulace systémů
  • Model-Based Design: aktuální nástroje pro modelování fyzikálních soustav, včetně modelování pohonných systémů vozidel, a nové možnosti verifikace a validace navržených algoritmů.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • Programovanie bez napísania kódu
  • Vytvorenie mobilnej aplikácie a ovládajúceho programu pomocou blokovej schémy a generovaného kódu.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • MATLAB a internet věcí
  • Koncepce IoT aplikací, jak vyžít MATLAB při návrhu, testovaní a nasazení aplikací pro internet věcí, portál ThingSpeak, integrace s low-cost hardware.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • Simulácia robotov v 3D prostredí
  • Vytvorenie simulačného modelu robota s virtuálnou realitou a jeho pohyb v priestore.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Machine Learning a Big Data
  • Nové nástroje pro klasifikaci a regresi, optimalizace hyperparametrů modelů, výběr důležitých rysů a podpora big data.
   - Jan Studnička (Humusoft)
 • Deep Learning (a Computer Vision)
  • Využití metody Deep Learning založené na konvolučních neuronových sítích (CNN) pro klasifikaci obrazu a regresní úlohy, detekce objektů v obrazových datech (R-CNN), učení metodou transfer learning a verifikace CNN modelů vizualizační technikou Deep Dreams.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • Návrh a simulácia ADAS systémov
  • Trendy v návrhu a simulácii algoritmov pre systémy autonomného riadenia vozidel.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Když se řekne COMSOL
  • Představení programů COMSOL Multiphysics 5.3 a COMSOL Server 5.3.
   - Martin Kožíšek (Humusoft)
 • Licence programu MATLAB
  • Stručný přehled aktuálních možností licencování programu MATLAB.
   - Martin Foltin (Humusoft)
Oběd.
Odpolední blok 14:00 – 17:00:
 • Zvané přednášky uživatelů (budeme průběžně doplňovat)
  • Identifikace různých kmenů bakterií: komplexní GUI v MATLABu (i pro studenty medicíny)
   • Ramanovská spektroskopie umožňuje z vibrací molekul získat charakteristické "otisky prstů" nejen molekul, ale i různých bakterií. Tato spektra bude možné využít k rychlé a spolehlivé identifikaci bakteriálních kmenů a tím umožnit rychlé nasazení vhodných léčiv. Je však nutný pre-processing dat pod aktivní kontrolou operátora. Především pro pracovníky bez aktivní znalosti programování vyvíjíme aplikaci v MATLABu, která umožňuje vizualizaci dat, jejich filtrování, třídění, seskupování a v budoucnosti i klasifikaci založenou na strojovém učení. Součástí přednášky bude praktická ukázka včetně upozornění na některé problémy při vývoji grafických aplikací v MATLABu.
    - Martin Šiler (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
  • Detekce život ohrožujících arytmií
   • Přednáška představí postupy pro zpracování signálů snímaných z lidského těla, které nám přinesly prvenství v mezinárodní soutěži "Reducing False Arrhythmia Alarms in the ICU: the PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge".
    - Filip Plešinger (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
  • Komprimované snímání pro rekonstrukci obrazu z elektronového mikroskopu
   • Žijeme v době, která si žádá neustálé zkracování doby pro získaní informací o materiálech a jejich struktuře. Komprimované snímání (Compressed Sensing) je relativně nová cesta, jak rychleji nasnímat a rekonstruovat signál oproti standardnímu snímání s konstantní rychlostí vzorkování. Přednáška se věnuje nejenom základům teorie, ale hlavně použití této technologie při získávání a zpracování obrazu pro scanovací elektronové mikroskopy. Ukázky jsou vybrány tak, aby ozřejmily nejenom funkčníprincipy, ale aby ukázaly i limity a problé my této technologie pro použití v naznačené oblasti.
    - Pavel Potoček (Thermo Fisher Scientific, Eindhoven, Holandsko)
  • SCHAEFFLER mobilita zajtrajška
   • Prednáška spoločnosti Schaeffler, ktorá je so svojimi značkami INA, LuK a FAG popredný dodávateľ pre automobily a priemysel, patrí dnes k najväčším súkromným rodinným spoločnostiam v Európe. S presnými komponentami a systémami v motore, prevodovke a podvozku ako aj v riešeniach valivých ložísk pre množstvo priemyselných aplikácií má Schaeffler Group rozhodujúci prínos pre "mobilitu zajtrajška".
    - Ľuboslav Slezák (Schaeffler Skalica)
  • Jaderná fúze v tokamacích a využití COMSOL Multiphysics v ÚFP AV ČR
   • - Václav Sedmidubský (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
 • Workshopy COMSOL Multiphysics:
  • Úvod do COMSOL Multiphysics
   • Nastavíme s přítomnými matematickou simulaci vybraného fyzikálního děje.
    Ukážeme propojení s programem MATLAB.
    - Matouš Lorenc (Humusoft)
  • Indukční motor: model a aplikace
   • Zúčastnění vytvoří model tří-fázového indukčního motoru a seznámí se se syntaxí aplikace.
    - Matouš Lorenc (Humusoft)
 • Expozice partnerů (budeme průběžně doplňovat)
 • Konzultace (MATLAB, COMSOL)
  • K dispozici budou naši aplikační inženýři, se kterými můžete konzultovat Vaše dotazy.
Večerní program:
 • Společná zábava na terase (grilování, společenské hry, sudové pivo z malých pivovarů, sudová Kofola).
Pátek 8.9.2017
Dopolední blok 9:00 – 12:00:
 • Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte.
  • Prezentační stolky s předváděnými ukázkami:
  • Programovanie robota bez napísania kódu
   • Ovládanie mobilného robota tabletom pomocou generovaného kódu.
  • Arduino meteostanica
   • Meranie meteorologických veličín pomocou Arduino UNO, automatický upload na portál ThingSpeak.
  • Deep Learning pro detekci objektů v obrazových datech
   • Využití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů v živém obraze snímaném kamerou.
  • Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi
   • Sledování pohybujícího se objektu otočnou kamerou implementované na platformě Raspberry Pi.
  • Určení směru příchodu signálu s využitím Raspberry Pi
   • Určení směru příchodu zvukového signálu měřeného dvojicí mikrofonů, implementované na platformě Raspberry Pi.
  • Machine Learning a klasifikační úlohy.
   • Návrh vlastního klasifikátoru pomocí grafického nástroje Classification Learner.
  • Machine Learning a regresní úlohy
   • Návrh vlastního regresního modelu pomocí grafického nástroje Regression Learner.
  • Simulace ohybu světla v COMSOL Multiphysics
   • Popularizační fyzikální pokus chování světelného paprsku v cukrovém roztoku a simulace v COMSOL Multiphysics.
  • Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
   • Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.
  • Simulátor dSpace SCALEXIO LabBox
   • Real-time simulace dynamiky vozidla na systému SCALEXIO LabBox.
   Seznam ukázek bude průběžně doplňován
   Ilustrační foto z minulého ročníku
 • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt - prezentace projektů a aplikací uživatelů v rámci vyhlášené soutěže.
  • Již potvrzené soutěžní projekty:
  • Malý model větrné elektrárny.
  • Snímanie a zaznamenávanie srdečného rytmu detí hrá doležitú rolu vo veku do 1 roka života.
  • Detekce epileptických mikrozáchvatů pomocí konvolučních a regresních neuronových sítí.
  • Interaktivní pískoviště s využitím Kinectu.
  • GUI pro programování komplexních pohybů stroje s několika pohony.
  • Magnetické pole C-cívky použité k "rozmítání plazmatu" na divertoru tokamaku.
  • Analýza opotřebení jamek kyčelního kloubu.
Oběd.
Odpolední blok 13:00 – 15:00:
 • Tvořivá dílna - vyzkoušejte si v malých skupinkách řešení zadaných úkolů.
Plánované ukončení 15:00.
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 13.09.2017 15:58:29)

© HUMUSOFT 1991 - 2017