to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2018
 • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
 • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
 • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
 • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
 • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
5. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:6.-7.9.2018 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Fontána, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 15.8.2018 13:32:26)
Středa 5.9.2018
 • Možnost ubytování večer před zahájením Technical Computing Camp.
Čtvrtek 6.9.2018
Dopolední blok 9:00 – 13:00:
 • Aktuální trendy, informace a nástroje v prostředí MATLAB a Simulink
 • Zahájení
  • - Jan Daněk (Humusoft)
 • Are You Ready for AI? Is AI Ready for You?
  • AI, or artificial intelligence, is powering a massive shift in the roles that computers play in our personal and professional lives. Most technical organizations expect to gain or strengthen their competitive advantage through the use of AI. But are you in a position to fulfill that expectation, to transform your research, your products, or your business using AI?

   Gareth Thomas looks at the techniques that compose AI (deep learning, computer vision, robotics, and more), enabling you to identify opportunities to leverage it in your work. You will also learn how MATLAB® and Simulink® are giving engineers and scientists AI capabilities that were previously available only to highly-specialized software developers and data scientists.
   - Gareth Thomas (MathWorks)
 • Novinky v prostredí MATLAB v roku 2018
  • Zaujímavé zmeny v základných moduloch MATLAB a Simulink, ďalších nadstavbách a nové produkty.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Počítačové vidění v MATLABu
  • Počítačové vidění využívá obrazu a videa k detekci, klasifikaci a sledování objektů nebo událostí za účelem pochopení reálné situace. K tomu je možné využít řadu metod, od segmentace obrazu na základě barev, přes detekce a sledování objektů až po metody deep learning.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • Deep Learning
  • Využití metody deep Learning založené na konvolučních neuronových sítích (CNN) pro klasifikaci obrazu a regresní úlohy. Učení CNN metodou transfer learning a jejich verifikace vizualizační technikou deep dream. Tvorba sítí s rozvětvenou architekturou (DAG). Detekce objektů v obrazových datech (R-CNN), sémantická segmentace obrazu a příprava dat pro tyto úlohy (grafická aplikace Image Labeler). Deep learning pro klasifikaci časových řad (LSTM sítě). Nasazení deep learning modelů na embedded platformy – generování kódu v jazyce CUDA.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • 3D vizualizácia algoritmov
  • Využitie 3D prostredia pre lepšie pochopenie situácií pri návrhu a simulácii algoritmov v robotike a systémoch autonómneho riadenia vozidel. Predstavenie nových možností detekcie kolízií.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Datová analytika – Machine Learning a Big Data
  • Představení nejnovějších nástrojů v oblasti datové analytiky. V této oblasti se za posledních několik let MATLAB výrazně rozrostl. Nástroje MATLABu umožňují efektivně načítat, analyzovat i předzpracovávat data. V MATLABu lze snadno vytvářet klasifikační a regresní modely, optimalizovat hyperparametry modelů nebo vybírat významné prediktory. Zároveň je možné tytéž funkce volat na data, která se nevejdou do paměti, tzv. Big Data.
   - Jan Studnička (Humusoft)
 • Programování hardware (nejen) v oblasti řídicích systémů
  • Vytvoření aplikace pomocí blokového schématu a generovaného kódu pro cílové platformy, jako jsou embedded procesory, FPGA, Arduino, Raspberry Pi, Parrot Minidrone, LEGO Mindstorms a jiné. Metodou Model-Based Design můžete navrhnout, simulovat a ladit řídicí systém a pak jej snadno nasadit na koncové zařízení. Návrh a ladění těchto systémů však nemusí končit simulací. Ladění v externím režimu, real-time prototypování, HIL simulace a další nástroje umožní překročit hranice simulačního prostředí. Nové real-time ladicí algoritmy je pak možné nasadit přímo na embedded hardware a řídicí systém trvale upravovat i za provozu koncového zařízení. V rámci praktické ukázky si představíme novou stavebnici Arduino Engineering Kit, která Vás formou atraktivních projektů provede návrhem systémů metodou Model-Based Design.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft), Michal Blaho (Humusoft)
 • K čemu slouží COMSOL
  • Představení simulačních nástrojů COMSOL Multiphysics a COMSOL Server určených pro matematické simulace fyzikálních dějů. Na přednášku navazuje workshop COMSOL Multiphysics v odpolední části programu.
   - Martin Kožíšek (Humusoft)
 • Licence programu MATLAB
  • Stručný přehled aktuálních možností licencování programu MATLAB.
   - Jan Daněk (Humusoft)
Oběd.
Odpolední blok 14:00 – 18:00:
 • Zvané přednášky uživatelů (budeme průběžně doplňovat)
  • Přednášky v délce cca 20 minut. Pokud máte zájem podělit se o Vaše zkušenosti s ostatními účastníky, neváhejte nás kontaktovat na info@humusoft.cz.

  • Model Based Design bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem
   Návrh vektorového řízení synchronního motoru s permanentními magnety bez snímače otáček/polohy s využitím Model Based Design Toolbox for S32K - pro automotive mikrokontroléry NXP řady S32K14x.
   - Matěj Pácha (NXP Semiconductors)
  • Využití MATLABu při návrhu závodního vozidla
   Představení PS, obecné zkušenosti s Matlabem, Matlab a Formule Student - Návrh podvozkových částí (ARB), Yaw moment diagram, tvorba aeromap pro výpočet kinematiky podvozku, výpočet jízdních výšek v závislosti na rychlosti a podélném zrychlení, výpočet aerodynamických sil působících na vůz, práce s daty pneumatik, vyhodnocení dat - 4 post rig - Martin Hlaváč (Performance Solutions s.r.o.).
   - Martin Hlaváč, Tomáš Sabáček (Performance Solutions s.r.o.)
  • Využití programu MATLAB při vývoji (a výrobě) radarových systémů
   * optimalizace, návrh a zpracování záznamů radarových signálů a dat
   * modelování anténních systémů
   * návrh radarových signálů a jejich zpracování
   * řízení měřicích sestav
   - Pavel Šedivý (Retia, a.s.)
  • Framework pro tvorbu komplexních uživatelských aplikací s GUI v MATLABu
   * současný stav, zkušenosti s návrhem aplikací, motivace pro vytvoření frameworku
   * popis vlastností frameworku: návrhový vzor Model-View-Controller, widgety, struktura modelu, práce s fyzikálními veličinami a další
   * ukázkové aplikace
   - Robert Grepl, Martin Appel (MECHSOFT s.r.o.)
 • Představení platformy dSPACE
  • Predstavenie real-time platformy dSPACE. Využitie hardware-in-the-loop testovania v automobilovom priemysle. Testovanie scenárov autonómneho riadenia.
 • Workshop COMSOL Multiphysics
  • Propojení COMSOL Multiphysics s prostředím MATLAB
   Představení prostředí COMSOL Multiphysics a jeho rozhraní LiveLink for MATLAB. Vytvoření modelu jednoduché fyzikální úlohy v COMSOL Multiphysics a jeho následný export do formátu pro MATLAB. Ukázka spouštění a ovládání modelu přímo z prostředí MATLAB. Včetně postprocessingu a exportu dat.
   - Matouš Lorenc (Humusoft)
 • Strategic View of MathWorks Product Lines / Ask Developers *novinka*
  • Položte otázky lidem, kteří se přímo podílejí na vývoji prostředí MATLAB a Simulink.
   - Gareth Thomas (MathWorks), Jan Houška (Humusoft)
 • Expozice partnerů (budeme průběžně doplňovat)
 • Konzultace (MATLAB, COMSOL)
  • K dispozici budou naši aplikační inženýři, se kterými můžete konzultovat Vaše dotazy.
Večerní program:
 • Společná zábava na terase (grilování, společenské hry, sudové pivo z malých pivovarů, sudová Kofola).
Pátek 7.9.2018
Dopolední blok 9:00 – 12:00:
 • Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte (prezentační stolky s předváděnými ukázkami):
  • Deep Learning pro klasifikaci obrazu
   • Využití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů v živém obraze snímaném kamerou.
  • Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi
   • Sledování pohybujícího se objektu otočnou kamerou implementované na platformě Raspberry Pi.
  • Analýza obrazu z mikroskopu
   • Segmentace obrázků z digitálního mikroskopu a jejich analýza.
  • Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
   • Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.
  • Simulátor dSpace SCALEXIO LabBox
   • Real-time simulace dynamiky vozidla na systému SCALEXIO LabBox.
  • Analýza a modelování textových dat
   • Představení nové aplikační knihovny Text Analytics Toolbox.
  • Arduino Engineering Kit
   • Arduino Engineering Kit je nová stavebnice založená na platformě Arduino určená k seznámení se s návrhem řízení, s modelováním systémů, zpracováním obrazu, robotikou a dalšími technickými koncepty moderního vývoje při programování zábavných, interaktivních projektů.
  • PARROT Minidrone

  • Seznam ukázek bude průběžně doplňován (Ilustrační foto z minulého ročníku)
 • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt - prezentace projektů a aplikací uživatelů v rámci vyhlášené soutěže.
Oběd.
Odpolední blok 13:00 – 15:00:
 • Tvořivá dílna - vyzkoušejte si v malých skupinkách řešení zadaných úkolů.
Plánované ukončení 15:00.
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 15.8.2018 13:32:26)

© HUMUSOFT 1991 - 2018