to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2018
  • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
  • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
  • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
  • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
  • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
5. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:6.-7.9.2018 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Fontána, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Jan Daněk, Humusoft
danek
Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.
Jan Studnička, Humusoft
studnicka
Jan Studnička pracuje od roku 2015 jako Aplikační inženýr ve společnosti Humusoft. Má bakalářský i magisterský titul v oboru Matematika a její aplikace na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Jaroslav Jirkovský, Humusoft
jirkovsky
Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje desátým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.
Martin Foltin, Humusoft
foltin
Martin Foltin vedie štvrtým rokom pobočku Humusoft na Slovensku. Získal tituly Ing. a PhD. v odbore Automatizácia na FEI STU v Bratislave. Roky pôsobil na FEI STU ako výskumník, pedagóg a na záver ako prodekan. Dnes sa okrem iného venuje facebookovej skupine MATLAB a Simulink (SK CZ). V ostatnom roku prepadol vývoju projektov na Arduine v spojení s MATLABom a ThingSpeak. V tomto čase sa intenzívne venuje propagácii nových MATLAB TAH licencií na univerzitách STU a UNIZA.
Michal Blaho, Humusoft
blaho
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Martin Kožíšek, Humusoft
kozisek
Martin Kožíšek pracuje ve společnosti Humusoft jako produktový manažer pro software COMSOL Multiphysics a COMSOL Server. Dříve působil jako výzkumník v Ústavu termomechaniky AVČR. Je absolventem oboru Matematické modelování v technice na fakultě strojní ČVUT v Praze.
Matouš Lorenc, Humusoft
lorenc
Matouš Lorenc od letošního roku pracuje na pozici aplikačního inženýra pro software COMSOL Multiphysics. Studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde absolvoval magisterský obor Biomedicínské inženýrství a věnoval se simulacím interakce vysokofrekvečního elektromagnetického pole s biologickou tkání.

© HUMUSOFT 1991 - 2018