to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2018
  • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
  • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
  • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
  • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
  • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
5. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:6.-7.9.2018 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Fontána, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Gareth Thomas, MathWorks
gareth
Gareth Thomas is the Business Development Manager at MathWorks focusing on Academic Business. He aims to inspire people of all ages about technology and how they can use MATLAB and Simulink for learning, teaching, researching and solving problems. He believes the best way to accelerate the pace of engineering and science is partnering, empowering  and working with Universities around the world. He joined the MathWorks more than eight years ago as an application engineer focused on automatic code generation for embedded systems and today plays a key role in defining, aligning and implementing the strategy that MathWorks takes in Academia, from a technical and business perspective.
Gareth studied at Instituto Superior Tecnico and has a M.Sc. in control engineering, where he specialized in Obstacle Avoidance for Autonomous Vehicles. Before joining the MathWorks he worked at Nokia Siemens/Altran (Portugal) as a software developer and Oceanscan (Scotland) as a System Integrator.
Jan Daněk, Humusoft
danek
Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.
Jan Studnička, Humusoft
studnicka
Jan Studnička pracuje od roku 2015 jako Aplikační inženýr ve společnosti Humusoft. Má bakalářský i magisterský titul v oboru Matematika a její aplikace na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Jaroslav Jirkovský, Humusoft
jirkovsky
Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje desátým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.
Martin Foltin, Humusoft
foltin
Martin Foltin vedie štvrtým rokom pobočku Humusoft na Slovensku. Získal tituly Ing. a PhD. v odbore Automatizácia na FEI STU v Bratislave. Roky pôsobil na FEI STU ako výskumník, pedagóg a na záver ako prodekan. Dnes sa okrem iného venuje facebookovej skupine MATLAB a Simulink (SK CZ). V ostatnom roku prepadol vývoju projektov na Arduine v spojení s MATLABom a ThingSpeak. V tomto čase sa intenzívne venuje propagácii nových MATLAB TAH licencií na univerzitách STU a UNIZA.
Michal Blaho, Humusoft
blaho
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Martin Kožíšek, Humusoft
kozisek
Martin Kožíšek pracuje ve společnosti Humusoft jako produktový manažer pro software COMSOL Multiphysics a COMSOL Server. Dříve působil jako výzkumník v Ústavu termomechaniky AVČR. Je absolventem oboru Matematické modelování v technice na fakultě strojní ČVUT v Praze.
Matouš Lorenc, Humusoft
lorenc
Matouš Lorenc od letošního roku pracuje na pozici aplikačního inženýra pro software COMSOL Multiphysics. Studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde absolvoval magisterský obor Biomedicínské inženýrství a věnoval se simulacím interakce vysokofrekvečního elektromagnetického pole s biologickou tkání.

© HUMUSOFT 1991 - 2018