úvodní stránka    |    Burza práce    |    HUMUSOFT Digest
kontakt    |    sdílet:     |    
HUMUSOFT logo
eng
cz
multi-cpu workstation

Úvodní stránka > Produkty > MATLAB, Simulink > Knihy a publikace

back button Knihy a publikace

knihy
Knihy a publikace využívající nebo popisující vypočetní prostředí MATLAB
České a Slovenské publikace, které u nás lze zakoupit:
R. Bartko: MATLAB II., Optimalizácia
zobrazit podrobnosti | cena: 261 Kč | cena s DPH: 300 Kč
MATLAB II., Optimalizácia
"Róbert Bartko"
V knihe sú uvedené metódy riešenia optimalizačných úloh, a to metódy hľadania minima funkcie jednej a viac premenných bez vedľajších podmienok a s vedľajšími podmienkami. Postupy riešenia jednotlivých optimalizačných metód sú zároveň demonštrované na príkladoch. Výpočty v príkladoch sú vykonané v MATLABe. V záverečnej části knihy sú vysvetlené funkcie Optimalizačného toolboxu MATLABu a ukážky využitia tohto toolboxu na príkladoch.
ISBN 978-80-7080-691-3
Počet stran - 227
Vydavatel: Vydavatelství VŠCHT Praha
R. Grepl: Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics
zobrazit podrobnosti | cena: 191 Kč | cena s DPH: 220 Kč
Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics
"Robert Grepl"
Obsah knihy:
 • Úvod, FAQ, strategie využití SimMechanics
 • Prostorová kinematika
 • Dynamika MBS
 • Základy SimMechanics
 • Pokročilejší problémy v SimMechanics
 • Řešené úlohy
ISBN 978-80-7300-226-8
Počet stran - 152 stran B5
Vydal: BEN - technická literatura
R. Grepl: Kinematika a dynamika mechatronických systémů
zobrazit podrobnosti | cena: 165 Kč | cena s DPH: 190 Kč
Kinematika a dynamika mechatronických systémů
"Robert Grepl"
Obsah knihy:
 • Úvod
 • Kinematika prostorových mechanismů
 • Diferenciální kinetika
 • Kinematika - příklady
 • Kinematika soustav s uzavřenou topologií
 • Dynamika prostorových mechanismů
 • Dynamika - příklady
 • Kinematika a dynamika neholomních soustav
 • Plánování trajektorie manipulátorů
 • Přílohy
 • Rejstřík
 • Použitá literatura
ISBN 978-80-214-3530-8
Počet stran - 166 stran B5
Vydal: Akademické Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
P. Dostál: Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě
zobrazit podrobnosti | cena: 278 Kč | cena s DPH: 320 Kč
Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě
"Petr Dostál"
Obsah knihy:
 • Úvod
 • Fuzzy logika
 • Neuronové sítě
 • Genetické algoritmy
 • Teorie chaosu
 • Datamining
 • Optimalizace
 • Modelování
 • Predikce
 • Kapitálový trh
 • Řízení výroby
 • Řízení rizik
 • Shluková analýza
 • Databázové systémy
 • Rozhodování
 • Různé
 • Závěr
 • Software
 • Literatura
 • Příloha
 • Barevná příloha
ISBN 978-80-7204-605-8
Počet stran - 342 stran B5
Vydal: Akademické Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
P. Dostál: Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty
zobrazit podrobnosti | cena: 100 Kč | cena s DPH: 115 Kč
Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty
"Petr Dostál"
Obsah knihy:
 • Úvod
 • Teorie
 • Excel I
 • Excel II
 • Excel III
 • Excel IV
 • FuzzyTech. I
 • FuzzyTech. II
 • Matlab I
 • Matlab II
 • Matlab III
 • Matlab IV
 • Závěr
 • Literatura
ISBN 978-80-7204-651-5
Počet stran - 106 stran B5
Vydal: Akademické Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
K. Perůtka: MATLAB - Základy pro studenty automatizace a inform. technologií
zobrazit podrobnosti | cena: 348 Kč | cena s DPH: 400 Kč
MATLAB - Základy pro studenty automatizace a inform. technologií
"Karel Perůtka"
Vydal:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická, 2005
303 stran
ISBN 80-7318-355-2
K. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB pro začátečníky
zobrazit podrobnosti | cena: 226 Kč | cena s DPH: 260 Kč
MATLAB pro začátečníky
"Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar"
Kniha je určena pro každého, kdo potřebuje rychle a z co nejmenší námahou pochopit základy práce s programovým systémem MATLAB. Kniha je pojata tak, že tvoří stručnou uživatelskou příručku s mnoha příklady a obrázky a je psána tak, aby s ní mohl pracovat zejména začátečník či příležitostný uživatel. Čtenář není zatěžován nadbytečnými informacemi a naopak rozsáhlý přehled příkazů, povelů a možností na konci knihy umožní snadnou orientaci v jinak mohutném a rozsáhlém systému MATLAB.
ISBN 80-7300-095-4
Počet stran - 143
K. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB tvorba uživatelských aplikací
zobrazit podrobnosti | cena: 296 Kč | cena s DPH: 340 Kč
MATLAB tvorba uživatelských aplikací
"Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar"
Kniha je určena všem zájemcům o hlubší proniknutí do tajů systému MATLAB. Čtenář by měl být vybaven základními znalostmi o systému a práci v něm.
 • první část knihy je věnována podrobnému vysvětlení pojmu m-soubor
 • druhá část knihy je věnována vysvětlení podstaty systému Handle Graphics
 • ve třetí části knihy se autoři věnují programování aplikací originální metodou Switched Board Programming
 • v poslední části knihy je věnován prostor na podrobnější orientaci v interaktivním okně pro pomoc (help) při studiu všech prvků MATLABu
Autoři věnují již tradičně v závěru knihy prostor souhrnným přehledům využitých technik a metod, literatury pro další studium a rejstříku důležitých pojmů.
ISBN 80-7300-133-0
Počet stran - 216
K. Zaplatílek, B. Doňar: Začínáme se signály
zobrazit podrobnosti | cena: 348 Kč | cena s DPH: 400 Kč
Začínáme se signály
"Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar"
Kniha je určena pro všechny čtenáře-uživatele systému MATLAB, kteří potřebují pracovat se signály a hledají k tomu vhodného průvodce.
Stručný obsah:
 • Úvod
 • Signály a jejich modely
 • MATLAB-nástroj pro práci s čísly
 • Tvorba a získávání signálů v prostředí MATLAB
 • Analýza signálů
 • Závěr
 • Souhrnný přehled základních pojmů, příkazů a technik
 • Rejstřík
ISBN 80-7300-200-0
Počet stran - 272
K. Zaplatílek: Začínáme se systémy
zobrazit podrobnosti | cena: 217 Kč | cena s DPH: 249 Kč
MATLAB: Začínáme se systémy
"Karel Zaplatílek"
Tato kniha je opět věnována zejména, ale nejenom, začátečníkům a příležitostným uživatelům systému MATLAB. Při jejím psaní jsme se řídili stejnými principy, jako u předchozích dílů. Šlo nám zejména o srozumitelnost, přiměřené propojení teoretických základů s aplikačními komentovanými příklady a důkladné vysvětlení podstaty každého pojmu nebo jevu.
Stručný obsah:
 • Úvod
 • Systémy a jejich modely
 • Práce se systémy v prostředí MATLAB
 • Stručný úvod do systému Simulink
 • Příklady práce se systémy
 • Závěr
EAN/ISBN 9788073992996
Počet stran - 218
I. Sekaj: Evolučné výpočty a ich využitie v praxi
zobrazit podrobnosti | cena: 174 Kč | cena s DPH: 200 Kč
Evolučné výpočty a ich využitie v praxi
"Ivan Sekaj"
Evolučné výpočty (Evolutionary computing) sú počítačovo orientované výpočtové metódy, ktorých vznik a vývoj bol motivovaný snahou napodobniť princípy prirodzenej revolúcie pri riešení praktických problémov. tento proces bol podmienený istým stupňom výkonnosti, prípadne aj dostupnosti výpočtovej techniky. Postupne bolo vytvorených viacero smerov, ktoré sú vhodné na riešienie rôznych typov optimalizačných, návrhářských a konštrukčních úloh od jednoduchých po extrémne zložité zo širokého spektra matematických, technických aj netechnicých aplikačních oblastí.
Vydal:
PhDr. Milan Štefanko - IRIS
157 stran
ISBN 80-89018-87-4
R.Vích, Z.Smékal: Číslicové filtry (publikace v češtině)
zobrazit podrobnosti | cena: 226 Kč | cena s DPH: 260 Kč
Číslicové filtry
"Zdeněk Smékal, Robert Vich"
Monografie se zabývá jednorozměrnou číslicovou filtrací, která tvoří často základ metod číslicového zpracování signálu. Popis číslicových filtrů vychází z řešení nehomogenní lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty a pokračuje jejím řešením pomocí transformace z a stavovým popisem. Jsou uvedeny metody návrhů číslicových filtrů s nekonečnou a konečnou impulsní odezvou, je popsán výběr struktury realizace a jejich implementace na technických prostředcích jako jsou počítače typu PC a signálové procesory. Teoretické principy jsou ilustrovány řadou praktických příkladů. Na konci každé kapitoly jsou zařazeny programy pro programové prostředí Matlab, které realizují příklady v textu. Určeno studentům, inženýrům a dále odborníkům zajímajícím se o praktické použití jednosměrné číslicové filtrace.
ISBN 80-200-0761-X
Počet stran - 220
V. Stejskal, M. Okrouhlík: Kmitání s MATLABem (publikace v češtině)
zobrazit podrobnosti | cena: 296 Kč | cena s DPH: 340 Kč
Kmitání s MATLABem
"Vladimír Stejskal, Miloslav Okrouhlík"
Kniha podává stručný přehled základních principů a výpočtových postupů používaných v úlohách o kmitání mechanických soustav. Stručně je pojednáno o programu MATLAB a jeho základních možnostech. Důraz je kladen na modelování reálných soustav a význam kvality modelu pro jeho použitelnost a dosažitelnou přesnost řešení. Modely na různých úrovních přesností jsou porovnávány. Jsou probrány soustavy diskrétní i soustavy se spojitě rozloženými parametry. Značná pozornost je věnována užití metody konečných prvků v úlohách o kmitání. Jednotlivé partie jsou ilustrovány řešenými přikladly zpracovanými v prostředí MATLAB. Programy jsou bohatě komentovány a jsou součástí textu. Snadná změna parametrů výpočtu umožňuje čtenáři sledovat změny v chování řešené soustavy, modifikovat výstup výsledků a grafů. Řešené příklady buď ilustrují probíraný jev nebo jsou převzaty z technické praxe. Publikace je určena studentům technických fakult zejména strojního a stavebního zaměření, doktorandům a výpočtářům v praxi.
ISBN 80-01-02435-0
Počet stran - 376
B. Šulc, M. Vítečková: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů
zobrazit podrobnosti | cena: 348 Kč | cena s DPH: 400 Kč
Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů
"Bohumil Šulc, Miluše Vítečková"
Monografie je věnována teorii a praxi návrhu regulačních obvodů. Podrobně popisuje konvenční lineární analogové i číslicové regulátory, jejich strukturu, funkci, použití a seřízení. Rovněž se zabývá nelineárními regulátory, které umožňují dosáhnout podstatně vyšší jakosti regulace. Jsou vysvětleny i nové přístupy, založené na stavové teorii, fuzzy množinách a využívající neuronové sítě. Důležité výsledky jsou uváděny v přehledných tabulkách a grafech. V celém textu je kladen důraz na jednoduchost a obecnost uváděných vztahů se zřetelem na jejich praktickou použitelnost. Všechny metody a přístupy jsou názorně vysvětleny jak z teoretického, tak i praktického pohledu a jejich použití je ukázáno na plně řešených příkladech.
Monografie je určena především studentům magisterského a doktorského studia z oborů a zaměření z oblasti automatizace a technické kybernetiky. Její struktura a obsah je přizpůsoben i požadavkům projektantů systémů řízení a regulace v technické praxi.
Vydalo:
Vydavatelství ČVUT
333 stran, 187 obrázků
ISBN 80-01-03007-5
J. Roubal, P. Hušek: Regulační technika v příkladech
zobrazit podrobnosti | cena: 417 Kč | cena s DPH: 480 Kč
Regulační technika v příkladech
"Petr Roubal, Jiří Hušek a kol."
Regulační technika v příkladech se zabývá modelováním a řízením reálných dynamických systémů. Tato kniha vám pomůže proniknout do základů regulační techniky pomocí mnoha praktických příkladů, které jsou naprogramovány v prostředí Matlab/Simulink včetně virtuální reality. Ta velmi názorně prezentuje regulační děje.
Kniha Regulační technika v příkladech si neklade za cíl pouze seznámit čtenáře se základními pojmy v oblasti modelování a řízení dynamických systémů ale zejména to, aby čtenář pochopil mnohé souvislosti při samostatném řešení zadaných úloh. Proto se každá kapitola skládá ze tří částí, první je stručné shrnutí teorie, druhá část obsahuje výkladové příklady a třetí část obsahuje zadání neřešených úloh s přiloženými výsledky. Kniha dále obsahuje přílohy, kde jsou shrnuty základní matematické pojmy, které obor využívá.
Kniha vznikala v průběhu posledních pěti let a autoři v ní uplatnili své studentské, pedagogické a zejména praktické dovednosti v oblasti řízení reálných laboratorních modelů. Byl zde kladen velký důraz na zpětnou vazbu od studentů, aby bylo dosaženo co nejlepšího didaktického materiálu. S řadou připravených modelů s virtuální realitou je tato kniha na našem trhu unikátní.
Vydalo:
BEN - technická literatura
304 barevných stran B5
+ mnoho simulinkových modelů s virtuální realitou a matlabovských funkcí
+ dalších 173 stran příloh v PDF (neřešené úlohy, jejich výsledky, shrnutí matematiky)
ISBN 978-80-7300-260-2
Publikace v angličtině, které u nás lze zakoupit:
Z velké nabídky knih v angličtině je možno některé získat přímo u nás,
dodání dalších knih Vám rádi zprostředkujeme - next english books
D. C. Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab
zobrazit podrobnosti | cena: 1530 Kč | cena s DPH: 1760 Kč
Mastering Matlab 7
"Duane C. Hanselman, Bruce Littlefield"
Kniha Mastering MATLAB je zdrojem informací pro začátečníky i pro pokročilé uživatele MATLABu. V jejím 3. Vydání je uvedena řada příkladů charakterizujících vlastnosti MATLABu a jeho programovací prostředí. V jednotlivých kapitolách je vysvětlena manipulace s vektory i s maticemi, jejich vytváření a indexování, v příkladech jsou předvedeny různé datové typy, je vysvětlena struktura M-souboru a používaný programovací jazyk. V příkladech z grafiky jsou uvedeny nejpoužívanější grafické funkce z 2D a 3D prostoru. Při tvorbě uživatelských aplikací a grafických rozhraní (GUI) využívá MATLAB vlastnosti grafických objektů pod názvem Handle Graphics s řadou příkladů umístěných na Internetu. V kapitole "Examples, Examples, Examples," je na uvedená témata řada užitečných funkcí v M-souborech s vysvětlením jejich struktury. Nechybí ani kapitola obsahující informace o MEX souborech, rozhraní ActiveX a o možnostech využití jazyka Java v prostředí MATLABu.
J. B. Dabney & T. L. Harman: Mastering Simulink
zobrazit podrobnosti | cena: 1530 Kč | cena s DPH: 1760 Kč
Mastering Simulink
"James B. Dabney & Thomas L. Harman"
Mastering Simulink je dobrým učitelem pro začátečníky a zároveň referenční příručkou pro pokročilejší uživatele Simulinku. Publikace se věnuje všem důležitým nástrojům a funkcím simulačního systému, včetně popisu subsytémů, maskování, S-funkcí a podobně. Kniha podrobně popisuje proces tvorby simulačních schemat i ladění parametrů simulace. Samozřejmostí je velké množství reálných příkladů použití Simulinku, včetně jejich elektronické podoby.
A. Datta & V. Rakesh: Modeling of Transport Processes
zobrazit podrobnosti | cena: 2157 Kč | cena s DPH: 2480 Kč
Modeling of Transport Processes
"Ashim Datta & Vineet Rakesh"
W. B. J. Zimmerman: Multiphysics Modeling With Finite Element Method
zobrazit podrobnosti | cena: 1800 Kč | cena s DPH: 2070 Kč
Multiphysics Modeling With Finite Element Method
"William B. J. Zimmerman"
Kniha popisuje proces modelování a simulace metodou konečných prvků pomocí poslední verze COMSOL Multiphysics, programu, který k řešení fyzikálních úloh využívá parciální diferenciální rovnice (PDE). Pro začínající uživatele a vývojáře je v první části knihy vysvětlen krok za krokem postup při vytváření modelovaných úloh. V druhé části jsou uvedeny pokročilejší postupy při vytváření fyzikálních modelů, které jsou v konečné části prezentovány v případových studiích.
R. W. Pryor: Multiphysics Modeling Using Comsol 4
zobrazit podrobnosti | cena: 2870 Kč | cena s DPH: 3300 Kč
Multiphysics Modeling Using Comsol 4
"Roger W. Pryor"
Focuses on COMSOL 4 models that demonstrate the use of concepts in the electromagnetic, electronic, circuit, mathematical, optical, thermal physics, and biomedical areas for later application in areas comprising engineering, science, medicine, and biophysics for development of devices and systems ++Includes detailed discussions of possible modeling errors and results ++Uses a step-by-step modeling methodology linked to the Fundamental Laws of Physics that are relevant to the problem and correlates them with the observed behaviors demonstrated in each Multiphysics model ++Includes a DVD with executable copies of each model and related animations.
BRIEF TABLE OF CONTENTS
 • Modeling Methodology
 • Materials and Databases
 • 0D (circuit)
 • 1D
 • 2D
 • 2D Axisymmetric
 • 2D Simple Mixed-Mode
 • 2D Complex Mixed-Mode
 • 3D
 • Perfectly Matched Layer Models
 • Bioheat Models

Elektronické publikace:
R. Grepl (editor): Mechatronika - vybrané problémy
zobrazit podrobnosti
Mechatronika - vybrané problémy
"Milan Bezdíček, Pavel Čoupek, Robert Grepl, Jakub Hrabec, Jiří Konvičný, Martin Krejčiřík, Jiří Krejsa, Jiří Radoš,Jan Rajlich, František Šolc, Stanislav Věchet"
Publikace "Mechatronika - vybrané problémy" vznikla přispěním poměrně širokého kolektivu autorů, kteří v jednotlivých kapitolách popsali aktuální zajímavé problémy mechatroniky, mobilní robotiky a souvisejících oblastí.
ISBN 978-80-214-3804-0
Další publikace - nemáme na skladě, kontaktujte prosím přímo vydavatele:
P. Dostál: Pokročilé metody rozhodování v podnikatelství a veřejné správě
zobrazit podrobnosti
Pokročilé metody rozhodování v podnikatelství a veřejné správě
"Petr Dostál"
Kniha se zabývá rozhodovacími metodami v oblasti podnikatelství a veřejné správě za využití pokročilých metod jako je fuzzy logika, neuronové sítě, evoluční algoritmy a teorie chaosu. V knize jsou uvedeny základní principy těchto teorií a četné aplikace použití v oblastech, jako je datamining, optimalizace, časové řady, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy a rozhodování.
ISBN 978-80-7204-798-7
Počet stran - 720 stran, B5
Knihu je možné zakoupit na CERM.CZ
J. Uhrin, L. Ševčovič, J. Murín: Fyzikálne merania
zobrazit podrobnosti
Fyzikálne merania
"J. Uhrin, L. Ševčovič, J. Murín"
'm' subory pro MATLAB: fyzmer.zip
Ukázky z publikace: fyzmer.pdf (alternativní link)
OBSAH publikace: obsah.pdf
ISBN 80-8086-032-7
Počet stran - 148
Skripta se dají sehnat v knihovně univerzity a maloobchodní cena s DPH je SK 160,-
elfa s.r.o.
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko
Tel/Fax: +421-55-625 38 39, -625 32 00
E-mail: elfa@elfa.sk
P. Karban: Výpočty a simulace v programech MATLAB a Simulink
zobrazit podrobnosti
Výpočty a simulace v programech MATLAB a Simulink
"Pavel Karban"
Kniha je zaměřena na zvládnutí základů práce s programy MATLAB a Simulink. Kniha je rozdělena do tří částí:
 1. Úvod do Matlabu, popis jeho uživatelského prostředí, práce s maticemi, psaní vlastních skriptů a funkcí, řešení obyčejných diferenciálních rovnic, numerická integrace.
 2. Řešené příklady z několika oborů (několik desítek), jako je dynamika mechanických soustav, elektrické obvody nebo elektromagnetické pole.
 3. Simulink - úvod do teorie řízení, popis základních bloků, ilustrativní příklady a několik řešených složitějších úloh.
Z příkladů, které se naučíte řešit, vybíráme:
 • Výpočet dvojného a trojného integrálu
 • Řešení diferenciálních rovnic
 • Kmitání závaží na pružině
 • Balíček vypuštěný z letadla
 • Dráha projektilu po výstřelu z děla
 • Analýza elektrického obvodu
 • Elektrostatické pole v okolí bodového náboje
 • Rozložení potenciálu v deskovém kondenzátoru
 • Přechodný jev v obvodu RLC druhého řádu
ISBN 978-80-251-1448-3
Počet stran - 224
Vydal: Computer Press, a.s.
L. Kupka: MATLAB a Simulink - úvod do používání
zobrazit podrobnosti
MATLAB a Simulink - úvod do používání
"Libor Kupka"
Předkládaná kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s ovládáním a se základními funkcemi prostředí MATLAB - Simulink. Vzhledem k rozsahu MATLABu jsou podrobně probírány pouze některé jeho části. Jsou to zejména části, které nejsou příliš složité a jejichž znalost je pro práci v tomto prostředí nezbytná.
Uživatel - začátečník je postupně seznamován se základy práce s MATLABem a s jeho nadstavbovým prostředím Simulink. Text je hojně doplněn řešenými příklady.
ISBN 978-80-239-8871-0
Počet stran - 167
Vydavatel: SOŠ a SOU, Lanškroun
F. Dušek: MATLAB a Simulink - úvod do používání (druhé rozšířené vydání)
zobrazit podrobnosti
MATLAB a Simulink - úvod do používání
"František Dušek"
První část knihy je určena pro získání znalostí jak používat MATLAB při řešení úloh všeobecného zaměření. Pro úplné porozumění příkladům se předpokládá znalost matematiky (a pro komplexní příklady i fyziky) na úrovni I. ročníku VŠ technického směru. Nezabývá se používáním Toolboxů, které jsou zaměřeny na určitou oblast a jejich používání vyžaduje speciální znalosti z daného oboru.
Druhá část knihy je věnována používání nadstavby MATLABu - SIMULINK. Tuto část lze studovat samostatně. Avšak vzhledem k tomu, že jde o nadstavbu MATLABu, je pro důkladnější pochopení a využití možností SIMULINKu vhodné mít aspoň základní znalosti MATLABu.
ISBN 80-7194-475-0
Počet stran - 158
R. Bartko, M. Miller: MATLAB I. - algoritmizácia a riešenie úloh
zobrazit podrobnosti
MATLAB I. - algoritmizácia a riešenie úloh
"Róbert Bartko, Marián Miller"
Publikácia je určená pre začínajúcich užívateľov, ale aj pre užívateľov programu MATLAB, ktorí nemali čas sa zoznámiť so zmenami, ktoré MATLAB 6.5 (release 13) priniesol. V súčasnosti je to najkomplexnejšia kniha o MATLABe na trhu v Slovenskej a Českej republike. Kniha je rozdelená do štyroch celkov:
 • pracovné prostredie
 • matematika
 • 2D, 3D a špecializované grafy
 • programovanie a datové typy
OBSAH publikácie: obsah.pdf
ISBN 80-968337-3-1
Počet stran - 285
Š. Kozák, S. Kajan: MATLAB-SIMULINK 1 - Učebnice zaměřená na hlavní modul MATLABu
zobrazit podrobnosti
MATLAB-SIMULINK 1 - Učebnice zaměřená na hlavní modul MATLABu
"Štefan Kozák, Slavomír Kajan"
Predložené skriptum je napísané pre tých užívateľov, ktorý chcú využívať programový systém MATLAB vo výskume a pedagogike. Vzniklo na základe skúsenosti autorov, ktorí ho dlhodobo využívajú pre podporu výuky rôznych predmetov na Katedre automatizovaných systémov riadenia, FEI STU v Bratislave. Skriptum je písané takým spôsobom aby užívateľ si čo najľahším spôsobom ozrejmil jednotlivé príkazy pre numerické, grafické a stimulačné možnosti riešenia daného problému. Okrem teoretických opisov a spôsobov použitia jednotlivých príkazov sú tu uvedené príklady ozrejmujúce ich použitie a zabudovanie do vlastnej užívateľom vytvorenej aplikácie.
Poznámka: uvedená publikace se zabývá pouze MATLABem. Simulink zde popisován není!
ISBN 80-227-1213-2
Počet stran - 125
Š. Kozák: MATLAB-SIMULINK 2 - Učebnice zaměřená na Control System Toolbox
zobrazit podrobnosti
MATLAB-SIMULINK 2 - Učebnice zaměřená na Control System Toolbox
"Štefan Kozák"
Spracované skriptum si kladie za cieľ naučiť používateľov MATLABu a Toolboxu Control efektívne a rýchlo navrhovať zložité regulačné obvody, testovať ich stabilitu a navrhovať optimálne hodnoty parametrov regulátora a korekčných členov. Proti pôvodnému spracovaniu Toolboxu Control je predložené skriptum rozšírené o množstvo príkladov, ktoré boli zaradené do obsahu z dôvodu praktického použitia a ozrejmenia jednotlivých príkazov. Skriptum bolo v priebehu prvého polroka 1999 doplnené o nové metódy syntézy vzhľadom na širšie numerické a grafické možnosti, ktoré poskytuje nová verzia MATLABu 5.3.
Poznámka: uvedená publikace se zabývá pouze MATLABem a Control System Toolboxem. Simulink zde popisován není!
ISBN 80-227-1235-3
Počet stran - 141
Knihu si můžete objednat na následující adrese:
Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Vajdová (alzbeta.vajdova@kar.elf.stuba.sk)
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovensko
P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů
zobrazit podrobnosti
Modelování a identifikace systémů
"Petr Noskievič"
Kniha Modelování a identifikace systémů shrnuje postupy sestavení matematických modelů dynamických systémů cestou matematického modelování a pomocí metod experimentální identifikace. Použití všech probíraných metod je průběžně předváděno na konkrétních příkladech s řešením v prostředí programů MATLAB – Simulink.
Předložená publikace vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora z výuky modelování, identifikace a simulace systémů v rámci předmětů bakalářského, inženýrského a doktorandského studia na strojní fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a zkušeností získaných při řešení mnoha simulačních problémů technické praxe, zejména v oblasti modelování elektrohydraulických pohonů a systémů s navazujícími mechanizmy a technologiemi.
Úvodní kapitola je věnována výkladu základních pojmů, typů systémů a forem jejich popisu. Možnosti využití modelování a simulace systémů jsou ukázány na případové studii.
Následujících pět kapitol je zaměřeno na metodiku sestavování matematických modelů pomocí analytické identifikace - matematicko-fyzikálního modelování. V samostatných kapitolách jsou vyloženy základní fyzikální zákony a postupy umožňující sestavení matematického modelu mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických a tepelných systémů. Postupy jsou demonstrovány na odvození matematických modelů různých typických reálných systémů, sestavené dynamické modely jsou ve tvaru diferenciálních rovnic, přenosů a blokových schémat. Problematiku modelování shrnuje sedmá kapitola věnovaná fyzikální analogii.
Metody experimentální identifikace jsou předmětem druhé části publikace. Po rozdělení identifikačních metod z hlediska matematických modelů a vstupních signálů jsou rozebrány základní charakteristiky lineárních dynamických systémů a matematické modely základních přenosových členů. V části věnované experimentální identifikaci pomocí deterministických signálů se čtenář seznámí s postupy získání a aproximace přechodových a impulzních charakteristik. Jsou uvedeny možnosti sestavení přechodové charakteristiky z odezvy systému na pravoúhlý impuls a rampovou funkci, aproximace přechodové charakteristiky odezvou základních přenosových členů. Metody parametrizace impulzní a přechodové charakteristiky jsou předmětem následující kapitoly.
Statistické metody identifikace systémů jsou náplní následujících tří kapitol. Po výkladu základních statistických pojmů a charakteristik jsou probrány postupy identifikace vycházející z korelačních metod. Samostatná kapitola je věnována náhodným testovacím signálům.
Identifikace systému odhadem parametrů diskrétního modelu systému je vysvětlena v další kapitole, kde jsou odvozeny používané struktury modelů pro popis náhodných procesů AR, ARMA a systémů označované ARX, ARMAX, Output Error, Box-Jenkins. Je provedeno odvození přímého a rekurzivního postupu výpočtu odhadu parametrů modelu systému metodou nejmenších čtverců a metodou přídavných proměnných.
Výklad metod identifikace systému je ukončen postupy identifikace systémů v uzavřeném regulačním obvodu pomocí metod přímé a nepřímé identifikace s přídavným testovacím signálem a bez něho.
Doložené skripty příkazů programu MATLAB a simulační modely programu Simulink usnadní čtenáři praktické osvojení metod. Mohou také posloužit jako návod na řešení vlastních úloh a zkrátit tak cestu mezi uživatele programů MATLAB – Simulink. Soubory k řešeným příkladům lze získat přes internet na dále uvedené WWW stránce.
Kniha je určena studentům technických fakult vysokých škol, technikům, inženýrům a projektantům zabývajícím se modelováním, identifikací a simulací dynamických systémů. Může posloužit jako zdroj základních znalostí potřebných pro realizaci simulačních modelů a experimentů v různých simulačních programech. Postup sestavení matematických modelů v různém tvaru a výklad metod identifikace může usnadnit porozumění metodám implementovaným v programovém prostředí MATLAB - Simulink a v jeho rozšiřujících modulech Identification Toolbox, Signal Processing Toolbox.
Author: Petr Noskievic
ISBN 80-7225-030-2
Počet stran - 276
M.Franeková: Modelovanie komunikačných systémov v prostredi MATLAB, Simulink a Communication Toolbox
zobrazit podrobnosti
Modelovanie komunikačných systémov v prostredi MATLAB, Simulink a Communication Toolbox
"Mária Franeková"
Cieľom predložených skrípt je ponúknuť užívateľom návod na tvorbu modelov z oblasti digitálnej komunikácie s podporou prostredia Matlab, Communications Toolboxu a Simulinku. Na vybraných príkladoch modelovania komunikačných systémov, pozostávajúcich z rôznych častí, si študenti môžu potvrdiť teoretické základy digitálnej komunikácie a bezpečnostné vlastnosti jednotlivých elementov komunikačného reťazca na úrovni dvojbodového spoja. Poznatky sú určené hlavne študentom Elektrotechnickej fakulty so zameraním na komunikačné systémy, ktoré sú chápané ako podmnožina systémov informačných. Nevylučuje sa však ich použitie aj pre odborníkov z praxe, ktorí pre analýzu a syntézu komunikačných systémov hľadajú vhodné programové prostredie.
Skriptá sú zamerané hlavne na oblasť kanálového kódovania a digitálnych modulácií.
Stručný teoretický úvod v jednotlivých kapitolách je doplnený riešenými príkladmi modelovania komunikačných systémov s podporou Simulinku (tvorba tzv. MDL súborov). Dôraz je kladený na podrobný opis realizovaných modelov, vrátane nastavenia parametrov dialógových okien použitých blokov, uvedením programovej realizácie do činnosti a potvrdením teoretických predpokladov výsledkami simulácie.
Niektoré kapitoly (z časti kanálové kódovanie a digitálna modulácia) sú rozšírené aj o príklady použitia užitočných M funkcií, na dokreslenie vlastností opisovaných elementov komunikačného systému. Všetky modelové situácie sú ukončené okruhmi zadaní na samostatnú prácu.
ISBN 80-8070-027-3
Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, 2003
Prodejní centrum:
Univerzitná knižnice Žilinskej univerzity v Žiline
Ul.Vysokoškolákov 24
011 84 Žilina
Slovenská Republika
telefon: 00421 41 565 25 63, 516 62 99
fax: 00421 41 565 01 90
G. Hulkó, M. Antoniová, C. Belavý, J. Belanský, J. Szuda, P. Végh:
Modelovanie, riadenie a návrh systémov s rozloženými parametrami s demonštráciami v prostredí MATLAB
zobrazit podrobnosti
Modelovanie, riadenie a návrh systémov s rozloženými parametrami s demonštráciami v prostredí MATLAB
"G. Hulkó, M. Antoniová, C. Belavý, J. Belanský, J. Szuda, P. Végh"
Predkladaná monografia prehľadným spôsobom, na úrovni základných výsledkov a metód ponúka širokej inžinierskej verejnosti novú filozofiu modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (SRP). Najprv je zavedená reprezentácia SRP pomocou systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. Potom sú formulované a riešené úlohy modelovania, riadenia a návrhu SRP zadaných pomocou parciálnych diferenciálnych rovníc, metódy konečných prvkov, resp. charakteristík meraných v reálnych podmienkach. Pre účely demonštrácie sú uvádzané príklady PID, algebraického, stavového, robustného a adaptívneho riadenia SRP. V závere sú formulované a riešené základné úlohy optimalizácie počtu a rozmiestnenia meracích miest a priestorového usporiadania SRP.
Demonštračný materiál a softvérový aparát, ktorý sa nachádza na priložených disketách je zostavený tak, aby každý záujemca mohol pristúpiť priamo na algoritmickej úrovni k formulácii a riešeniu svojich úloh v oblasti modelovania, riadenia a návrhu SRP.
Software:
Súčasťou monografie sú 2 diskety: Demonštračný balík DEMOSRP, SYSTÉMY S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI Programový balík. Ďalšie informácie sú dostupné na adrese: belavy@kam1.vm.stuba.sk, order@kam.vm.stuba.sk
ISBN 80-227-1052-0 (Slovenská verzia)
ISBN 80-227-1083-0 (Anglická verzia)
Počet stran - 266 stran - Softcover
Vydalo: Vydavateľstvo STU, 1998
M. Kovářík: Počítačové zpracování dat v programu MATLAB
zobrazit podrobnosti
Počítačové zpracování dat v programu MATLAB
"Martin Kovářík"
Obsah knihy:
 • Úvod
 • Matematický Software
 • Úvod
 • Přednosti a nevýhody MATLABu
 • Spuštění a ukončení
 • Základní popis prostředí
 • Matice a vektory
 • Skripty a funkce
 • Základy práce se soubory
 • 2D a 3D grafika
 • Handle graphic
 • Guide
 • Obrázky, zvuk, tvorba animací, interaktivních obrázků
 • Tvorba interaktivních obrázků v MATLABu
 • Řešené příklady
 • Vybrané toolboxy a simulační nástroje MATLABu
 • Příklady k procvičení
ISBN 978-80-87106-09-9
Počet stran - 278 stran A5
Vydal: Nakladatelství Martin Stříž, Bučovice
V. Bobál, J. Böhm, R. Prokop, J. Fessl: Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace
zobrazit podrobnosti
Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace
"Vladimír Bobál, Josef Böhm, Roman Prokop, Jaromír Fessl"
V předložené monografii jsou zúročeny originální a bohaté zkušenosti autorů s důrazem na aplikačí aspekty. Členění knihy do kapitol bylo provedeno podle jednotlivých přístupů k metodě syntézy samočinně se nastavujících regulátorů.
Náplní první kapitoly je stručný přehled historického vývoje adaptivních řídicích systémů. Ve druhé kapitole je uveden čtenář do problematiky adaptivního řízení a seznámí se s klasifikací adaptivních řídicích systémů. Modelování a identifikace procesů pro použití v samočinnně se nastavujících regulátorech je náplní třetí kapitoly. Čtvrtá kapitola pojednává samočinně se nastavujících PID regulátorech, obsahem páté kapitoly jsou algebraické metody použité pro návrh adaptivních algoritmů. Závěrečná šestá kapitola je věnována syntéze regulátorů založených na minimalizaci kvadratických (QL) kritérií. Každý z uvedených přístupů syntézy těchto regulátorů je doplněn popisem programového prostředku (toolboxu) v programovém prostředí Matlab-Simulink pro návrh a ověřování výše uvedených regulátorů.
ISBN 80-214-1299-2
Počet stran - 242
M. Huba, P. Hubinský, K. Žáková: Teória systémov
zobrazit podrobnosti
Teória systémov
"Mikuláš Huba, Peter Hubinský, Katarína Žáková"
Táto publikacia vznikla ako učebnica k predmetu Teória systémov vyučovaného v 2. ročníku odborov Automatizácia, Informatika a Telekomunikácie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulte elektrotechniky a informatiky (STU FEI). Dúfame však, že uspokojí aj ďalších zaújemcov o problematiku analýzy lineárnych dynamických systémov.
Jednotlivé kapitoly publikácie prinášajú základné teoretické poznatky a množstvo príkladov na ich precvičenie.
ISBN 80-227-1820-3
Počet stran - 418
Knihu si můžete objednat na následující adrese:
Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovensko
J. Vittek: Vybrané metody riadenia elektrických pohonov v prostredí MATLAB-Simulink
zobrazit podrobnosti
Vybrané metody riadenia elektrických pohonov v prostredí MATLAB-Simulink
"prof. Ing. Ján Vittek, PhD"
Z. Smékal, P. Sysel: Signálové procesory
zobrazit podrobnosti
Signálové procesory
Monografie se zabývá architekturou a základními vlastnostmi signálových procesorů, tj. speciálních mikroprocesorů, které jsou určeny pro zpracování signálů v reálném čase. Důraz je kladen nejen na softwarové a hardwarové nástroje pro implementaci algoritmů v signálových procesorech, ale i na propojení optimalizace algoritmů z hlediska architektury signálového procesoru a vývojového prostředí, v němž je algoritmus optimalizován, se základní teorií číslicového zpracování signálů. Tak je možné předem optimalizovat daný algoritmus, a tím dosáhnout jeho co nejrychlejší výpočet s co nejmenším obsazením programových a datových pamětí signálových procesorů.
ISBN 80-7080-616-8
Počet stran - 283
M. Sedláček, R. Šmíd: MATLAB v měření
zobrazit podrobnosti
Signálové procesory
 • úvod do systému Matlab
 • ovládání měřicích přístrojů a zásuvných desek
 • zpracování signálů v měření
ISBN 80-01-02851-8
M. Bakošová, M. Fikar, Ĺ. Čirka: Základy automatizácie
zobrazit podrobnosti
Základy automatizácie
"Monika Bakošová, Miroslav Fikar, Ĺuboš Čirka"
Publikácia je zameraná na úvod do modelovania a riadenia procesov chemických a potravinárských technologií, návrh jednoduchých regulačných obvodov ako aj na možnosti simulácie dynamiky procesov a ich riadenia.
Obsah publikácie je rozdelený do desiatich kapitol, z ktorých každá tvorí základ minimálne jedného laboratórneho cvičenia. Prvá kapitola sa venuje úvodu do výpočtového systému MATLAB. Ďalšie kapitoly sú venované trom väčším tematickým celkom:
 • matematický aparát potrebný k základom automatizácie
 • modelovanie vybraných procesov chemických a potravinárskych technológií a simulácia ich dynamiky v MATLABu
 • problematika riadenia procesov
ISBN 80-227-1831-9
Počet stran - 154
J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky: Počítačové modelování v MATLABu
zobrazit podrobnosti
Základy informatiky: Počítačové modelování v MATLABu
"Jiří Novák, Ivana Pultarová, Pavel Novák"
Skripta jsou určena pro každého, kdo se potřebuje seznámit s prostředím a tvorbou vlastních aplikací v programovým systémem MATLAB. První část skripta tvoří stručnou uživatelskou příručku s mnoha příklady a obrázky a je psána tak, aby s ní mohl pracovat začátečník i pokročilejší uživatel. Druhá část je poté specializována na využití MATLABu při výuce matematiky, počítačového modelování a fyziky na Fakultě stavební ČVUT.
skripta nabízejí:
 • stručné a přehledné seznámení s možnostmi, které poskytuje prostředí MATLAB
 • text je doplněný mnoha příklady, které umožňují uživateli snadnější pochopení funkcí MATLABu
 • tvorbu vlastních jednodušších i složitějších programů a funkcí
 • příklady použití systému MATLAB při počítačovém modelování v matematice a fyzice
ISBN 80-01-03308-2
Počet stran - 170
Vydalo: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Skripta se dají sehnat v prodejne technické literatury ČVUT
Bílá 90
160 00 Praha 6 (Studentský dům)
Sborníky konference Technical Computing Prague:
Sborník příspěvků 7. ročníku konference MATLAB´99
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 7. ročníku konference MATLAB´99
ISBN 80-7080-354-1
Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000
ISBN 80-7080-401-7
Sborník příspěvků 9. ročníku konference MATLAB 2001
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 9. ročníku konference MATLAB 2001
ISBN 80-7080-446-7
Sborník příspěvků 10. ročníku konference MATLAB 2002
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 10. ročníku konference MATLAB 2002
ISBN 80-7080-500-5
Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003
ISBN 80-7080-526-9
Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004
Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004
ISBN 80-7080-550-1
Sborník příspěvků 13. ročníku konference Technical Computing Prague 2005
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 13. ročníku konference Technical Computing Prague 2005
ISBN 80-7080-577-3
Sborník příspěvků 14. ročníku konference Technical Computing Prague 2006
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 14. ročníku konference Technical Computing Prague 2006
ISBN 80-7080-616-8
Sborník příspěvků 15. ročníku konference Technical Computing Prague 2007
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 15. ročníku konference Technical Computing Prague 2007
ISBN 978-80-7080-658-6
Sborník příspěvků 16. ročníku konference Technical Computing Prague 2008
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 16. ročníku konference Technical Computing Prague 2008
ISBN 978-80-7080-692-0
Sborník příspěvků 17. ročníku konference Technical Computing Prague 2009
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 17. ročníku konference Technical Computing Prague 2009
ISBN 978-80-7080-733-0
Sborník příspěvků 19. ročníku konference Technical Computing Prague 2011
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 19. ročníku konference Technical Computing Prague 2011
ISBN 978-80-7080-794-1
Sborník příspěvků 20. ročníku konference Technical Computing Bratislava 2012
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 20. ročníku konference Technical Computing Bratislava 2012
ISBN 978-80-970519-4-5
Sborník příspěvků 21. ročníku konference Technical Computing Prague 2013
zobrazit podrobnosti
Sborník příspěvků 21. ročníku konference Technical Computing Prague 2013
ISBN 978-80-7080-863-4
Platnost od 5.1.2015 / DPH 10%