mathworks_logo_cerno
Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 18.9.2020
Časově neomezené licence, ceny zahrnují předplatné nových verzí a technickou podporu na 12 měsíců!
Název produktu Verze Standard Školní
MATLAB 9.9 55 980,- 13 980,-
SIMULINK 10.2 83 980,- 13 980,-
STATEFLOW 10.3 79 980,- 13 980,-
       
                                      Volitelné nadstavby systémů MATLAB a Simulink:
Analýza dat, statistika a optimalizace
Statistics and Machine Learning Toolbox 12.0 27 980,- 5 580,-
Curve Fitting Toolbox 3.5 27 980,- 5 580,-
Optimization Toolbox 9.0 32 980,- 5 580,-
Global Optimization Tbx (vyžaduje Optimization Tbx) 4.4 27 980,- 5 580,-
Deep Learning Toolbox                               14.1 32 980,- 5 580,-
Deep Learning HDL Toolbox​ (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 1.0 139 980,- 13 980,-
Text Analytics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 1.6 30 980,- 5 580,-
Bioinformatics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 4.15 27 980,- 5 580,-
SimBiology 6.0 83 980,- 13 980,-
Partial Differential Equation Toolbox 3.5 32 980,- 5 580,-
Symbolic Math Toolbox 8.6 27 980,- 5 580,-
Mapping Toolbox 5.0 27 980,- 5 580,-
Simulační nástroje
Simscape (vyžaduje Simulink) 5.0 55 980,- 5 580,-
Simscape Multibody (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.2 55 980,- 5 580,-
Simscape Driveline (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.2 55 980,- 5 580,-
Simscape Fluids (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.1 55 980,- 5 580,-
Simscape Electrical (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.4 83 980,- 13 980,-
RF Blockset (vyžaduje Simulink a RF Toolbox)    8.0 55 980,- 5 580,-
System Composer (vyžaduje Simulink) 1.3 47 980,- 5 580,-
SimEvents (vyžaduje Simulink) 5.9 79 980,- 5 580,-
Automatické generování kódu, Rapid Prototyping a HIL simulace
MATLAB Coder 5.1 167 980,- 13 980,-
Simulink Coder (vyžaduje Simulink a MATLAB Coder) 9.4 83 980,- 13 980,-
Embedded Coder (vyžaduje MATLAB Coder) 7.5 139 980,- 13 980,-
AUTOSAR Blockset (vyžaduje Simulink) 2.3 55 980,- 5 580,-
GPU Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Parallel Computing Tbx) 2.0 139 980,- 13 980,-
HDL Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Fixed-Point Designer) 3.17 265 980,- 13 980,-
SoC Blockset (vyžaduje Simulink, pouze pro Win a Linux) 1.3 83 980,- 5 580,-
Wireless HDL Toolbox  (vyž. Simulink, Commun. Tbx, Fixed-Point Designer) 2.1 559 980,- 13 980,-
Filter Design HDL Coder (vyž. Signal Proc., DSP System a FP Designer) 3.1 55 980,- 5 580,-
Vision HDL Toolbox (pouze pro Win a Linux) 2.2 139 980,- 13 980,-
Simulink PLC Coder (vyžaduje Simulink, pouze pro Win) 3.3 265 980,- 13 980,-
Simulink Desktop Real-Time​​ (vyž. SL a SL Coder pro Ext.M., jen Win a Mac) 5.11 55 980,- 13 980,-
Simulink Real-Time (vyž. MATLAB Coder a Simulink Coder, pouze Win) 7.0 139 980,- 13 980,-
Tvorba aplikací a dokumentace
MATLAB Compiler 8.1 111 980,- 13 980,-
MATLAB Compiler SDK (vyžaduje MATLAB Compiler) 6.9 139 980,- 13 980,-
Simulink Compiler (vyžaduje Simulink a MATLAB Compiler) 1.1 83 980,- 13 980,-
MATLAB Production Server - 24 workers (nevyžaduje MATLAB) 4.4 786 980,- 16 980,-
MATLAB Web App Server (nevyžaduje MATLAB) 1.1 195 980,- 13 980,-
MATLAB Report Generator 5.9 47 980,- 5 580,-
Simulink Report Generator  (vyžaduje SL a ML Report Gen.) 5.9 34 980,- 5 580,-
Měření a testování, rozhraní pro vstup a výstup, vizualizace
Data Acquisition Toolbox (pouze pro Win) 4.2 27 980,- 5 580,-
Image Acquisition Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 6.3 27 980,- 5 580,-
Instrument Control Toolbox 4.3 27 980,- 5 580,-
OPC Toolbox 5.0 32 980,- 5 580,-
Vehicle Network Toolbox (pouze pro Win) 4.5 34 980,- 5 580,-
HDL Verifier 6.2 83 980,- 13 980,-
Simulink Test (vyžaduje Simulink) 3.3 83 980,- 13 980,-
Simulink Check (vyžaduje Simulink) 5.0 55 980,- 13 980,-
Simulink Requirements (vyžaduje Simulink) 1.6 47 980,- 13 980,-
Simulink Coverage (vyžaduje Simulink) 5.1 51 980,- 13 980,-
Simulink Design Verifier (vyžaduje Simulink, SL Check a Coverage)    4.4 223 980,- 13 980,-
Simulink Code Inspector (vyžaduje Simulink) 3.7 279 980,- 13 980,-
Model-Based Calibration Tbx (vyž. SL, Statistics&ML, Optim., Symbolic Tbx) 5.9 195 980,- 13 980,-
Database Toolbox 10.0 27 980,- 5 580,-
Spreadsheet Link [for Excel] (pouze pro Win) 3.4 5 980,- 5 580,-
Simulink 3D Animation 9.1 32 980,- 5 580,-
Zpracování signálu a obrazu
Signal Processing Toolbox 8.5 27 980,- 5 580,-
DSP System Toolbox (vyžaduje Signal Processing Tbx) 9.11 34 980,- 5 580,-
Audio Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 2.3 34 980,- 5 580,-
Image Processing Toolbox 11.2 27 980,- 5 580,-
Computer Vision Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 9.3 34 980,- 5 580,-
Lidar Toolbox (vyžaduje Image Proc. a Comp. Vision Tbx) 1.0 47 980,- 5 580,-
Automated Driving Toolbox (vyž. Computer Vision System Tbx) 3.2 83 980,- 13 980,-
RoadRunner (nevyžaduje MATLAB) 1.0 265 980,- 13 980,-
RoadRunner Asset Library (vyžaduje RoadRunner) 1.0 65 980,- 5 580,-
RoadRunner Scene Builder (vyžaduje RoadRunner) 1.0 2 659 980,-
RF Toolbox 4.0 34 980,- 5 580,-
Mixed-Signal Blockset (vyžaduje SL, Signal Proc. a DSP System Tbx) 1.3 55 980,- 5 580,-
Communications Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 7.4 34 980,- 5 580,-
Fixed-Point Designer 7.1 83 980,- 13 980,-
Wavelet Toolbox 5.5 32 980,- 5 580,-
Antenna Toolbox 4.3 68 980,- 5 580,-
Sensor Fusion and Tracking Toolbox 2.0 55 980,- 5 580,-
5G Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 2.1 279 980,- 13 980,-
LTE Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.4 279 980,- 13 980,-
WLAN Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.1 279 980,- 13 980,-
SerDes Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 2.0 279 980,- 13 980,-
Phased Array System Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 4.4 55 980,- 5 580,-
Návrhy řídicích systémů
Control System Toolbox 10.9 30 980,- 5 580,-
Simulink Control Design (vyžaduje Simulink a Control Tbx)                    5.6 32 980,- 5 580,-
System Identification Toolbox 9.13 30 980,- 5 580,-
Fuzzy Logic Toolbox 2.8 30 980,- 5 580,-
Robust Control Toolbox (vyžaduje Control Toolbox) 6.9 55 980,- 5 580,-
Simulink Design Optimization (vyžad. SL, Optimization Tbx) 3.9 32 980,- 5 580,-
Model Predictive Control Toolbox (vyžaduje Control Tbx) 7.0 55 980,- 5 580,-
Robotics System Toolbox 3.2 47 980,- 5 580,-
ROS Toolbox 1.2 34 980,- 5 580,-
Navigation Toolbox 1.2 47 980,- 5 580,-
UAV Toolbox 1.0 55 980,- 5 580,-
Aerospace Toolbox 3.4 32 980,- 5 580,-
Aerospace Blockset (vyžaduje Simulink a Aerospace Tbx ) 4.4 34 980,- 5 580,-
Powertrain Blockset  (vyžaduje Simulink) 1.8 83 980,- 13 980,-
Predictive Maintenance Toolbox (vyž. Signal, Statistics a Syst. Id. Tbx) 2.2 47 980,- 5 580,-
Reinforcement Learning Toolbox (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 1.3 47 980,- 5 580,-
Motor Control Blockset (vyžaduje Simulink) 1.1 34 980,- 5 580,-
Vehicle Dynamics Blockset (vyžaduje Simulink) 1.5 83 980,- 13 980,-
Finance a ekonomika
Financial Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.0 47 980,- 5 580,-
Econometrics Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 5.5 47 980,- 5 580,-
Financial Instruments Toolbox (vyžaduje Financial Tbx) 3.1 47 980,- 5 580,-
Trading Toolbox 3.6 47 980,- 5 580,-
Risk Management Toolbox (vyžaduje Financial Toolbox) 1.8 47 980,- 5 580,-
Datafeed Toolbox
5.9 32 980,- 5 580,-
Paralelní výpočty
Parallel Computing Toolbox 7.3 27 980,- 5 580,-
MATLAB Parallel Server pro 16 paralelních procesů 7.3 142 980,- 47 980,-
MATLAB Parallel Server pro 32 paralelních procesů 7.3 250 980,- 82 980,-
MATLAB Parallel Server pro 64 paralelních procesů 7.3 444 980,- 146 980,-
MATLAB Parallel Server pro 96 paralelních procesů 7.3 618 980,- 204 980,-
MATLAB Parallel Server pro 128 paralelních procesů 7.3 784 980,- 258 980,-
MATLAB Parallel Server pro 160 paralelních procesů 7.3 940 980,- 309 980,-
MATLAB Parallel Server pro 192 paralelních procesů 7.3 1 096 980,- 360 980,-
MATLAB Parallel Server pro 224 paralelních procesů 7.3 1 241 980,- 407 980,-
MATLAB Parallel Server pro 256 paralelních procesů 7.3 1 390 980,- 458 980,-
MATLAB Parallel Server pro 400 paralelních procesů 7.3 2 004 980,- 660 980,-
MATLAB Parallel Server pro 500 paralelních procesů 7.3 2 407 980,- 797 980,-
MATLAB Parallel Server pro 600 paralelních procesů 7.3 2 788 980,- 923 980,-
MATLAB Parallel Server pro 700 paralelních procesů 7.3 3 175 980,- 1 038 980,-
MATLAB Parallel Server pro 800 paralelních procesů 7.3 3 539 980,- 1 164 980,-
MATLAB Parallel Server pro 900 paralelních procesů 7.3 3 905 980,- 1 285 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1000 paralelních procesů 7.3 4 255 980,- 1 399 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1500 paralelních procesů 7.3 5 921 980,- 1 973 980,-
MATLAB Parallel Server pro 2000 paralelních procesů 7.3 7 503 980,- 2 463 980,-
MATLAB Parallel Server pro 2500 paralelních procesů 7.3 9 029 980,- 3 009 980,-
MATLAB Parallel Server pro 3000 paralelních procesů 7.3 10 499 980,- 3 443 980,-
V případě zájmu o jiná či vyšší množství procesorů nás prosím kontaktujte.
ThingSpeak - licence na 1 rok. Nevyžaduje MATLAB. Jednotka obsahuje 33 milionů zpráv.
ThingSpeak 1 jednotka/rok 1.0 16 980 6 980
ThingSpeak 2-5 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 11 180 6 980
ThingSpeak 6-49 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 9 780 6 980
ThingSpeak 50+ jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 8 380 6 980
PolySpace - detekce run-time chyb a ověření správnosti programového kódu
Polyspace Bug Finder 3.3 113 980,-
Polyspace Code Prover (vyžaduje Polyspace Bug Finder) 10.3 561 980,-
Kontaktujte nás prosím ohledně cen serverového řešení systému Polyspace
IEC Certification Kit - for IEC 61508 3.16 83 980,-
DO Qualification Kit - for DO-178 3.10 279 980,-
Multilicence pro střední školy typu PASS 11 180,-
MATLAB + Simulink + 51 toolboxů, roční licence bez omezení počtu uživatelů
Doplňky systému MATLAB Verze Komerční Školní
Thunderbolt Multifunkční vstupně-výstupní zařízení MF644 27 980,- 27 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC, svorkovnice)
PCI Express Multifunkční vstupně-výstupní karta MF634 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
PCI Multifunkční vstupně-výstupní karta MF624 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
Univerzální svorkovnice TB621 1 998,- 1 998,-
(pro MF634, MF624, AD622)
Svorkovnice pro MF644 TB640 1 998,00 1 998,00


Ceny síťových a Classroom licencí Vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás prosím.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Aktualizováno: 18.9.2020
Autor: HUMUSOFT, s.r.o.