mathworks_logo_cerno
Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 15.9.2022
Časově neomezené licence, ceny zahrnují předplatné nových verzí a technickou podporu na 12 měsíců!
Název produktu Verze Standard Školní
MATLAB 9.13 54 980,- 13 480,-
SIMULINK 10.6 81 980,- 13 480,-
STATEFLOW 10.7 77 980,- 13 480,-
       
                                      Volitelné nadstavby systémů MATLAB a Simulink:
Analýza dat, statistika a optimalizace
Statistics and Machine Learning Toolbox 12.4 27 980,- 5 380,-
Curve Fitting Toolbox 3.8 27 980,- 5 380,-
Optimization Toolbox 9.4 31 980,- 5 380,-
Global Optimization Tbx (vyžaduje Optimization Tbx) 4.8 27 980,- 5 380,-
Deep Learning Toolbox                               14.5 31 980,- 5 380,-
Deep Learning HDL Toolbox​ (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 1.4 136 980,- 13 480,-
Text Analytics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 1.9 31 980,- 5 380,-
Bioinformatics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 4.16 27 980,- 5 380,-
SimBiology 6.4 96 980,- 13 480,-
Partial Differential Equation Toolbox 3.9 31 980,- 5 380,-
Symbolic Math Toolbox 9.2 27 980,- 5 380,-
Mapping Toolbox 5.4 27 980,- 5 380,-
Simulační nástroje
Simscape (vyžaduje Simulink) 5.4 54 980,- 5 380,-
Simscape Multibody (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.6 81 980,- 5 380,-
Simscape Driveline (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.6 54 980,- 5 380,-
Simscape Fluids (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.5 54 980,- 5 380,-
Simscape Electrical (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.8 81 980,- 13 480,-
Simscape Battery (vyžaduje Simulink a Simscape) 1.0 81 980,- 13 480,-
RF Blockset (vyžaduje Simulink a RF Toolbox)    8.4 54 980,- 5 380,-
System Composer (vyžaduje Simulink) 2.3 46 980,- 5 380,-
SimEvents (vyžaduje Simulink) 5.13 77 980,- 5 380,-
Automatické generování kódu, Rapid Prototyping a HIL simulace
MATLAB Coder 5.5 162 980,- 13 480,-
Simulink Coder (vyžaduje Simulink a MATLAB Coder) 9.8 81 980,- 13 480,-
Embedded Coder (vyžaduje MATLAB Coder) 7.9 136 980,- 13 480,-
AUTOSAR Blockset (vyžaduje Simulink) 3.0 54 980,- 5 380,-
DDS Blockset  (vyžaduje Simulink) 1.3 54 980,- 5 380,-
GPU Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Parallel Computing Tbx) 2.4 136 980,- 13 480,-
HDL Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Fixed-Point Designer) 4.0 259 980,- 13 480,-
SoC Blockset (vyžaduje Simulink, pouze pro Win a Linux) 1.7 81 980,- 5 380,-
Filter Design HDL Coder (vyž. Signal Proc., DSP System a FP Designer) 3.1 54 980,- 5 380,-
Vision HDL Toolbox (pouze pro Win a Linux) 2.6 136 980,- 13 480,-
Simulink PLC Coder (vyžaduje Simulink, pouze pro Win) 3.7 259 980,- 13 480,-
Simulink Desktop Real-Time​​ (vyž. SL a SL Coder pro Ext.M., jen Win a Mac) 5.15 54 980,- 13 480,-
Simulink Real-Time (vyž. MATLAB Coder a Simulink Coder, pouze Win) 8.1 136 980,- 13 480,-
Tvorba aplikací a dokumentace
MATLAB Compiler 8.5 109 980,- 13 480,-
MATLAB Compiler SDK (vyžaduje MATLAB Compiler) 7.1 136 980,- 13 480,-
Simulink Compiler (vyžaduje Simulink a MATLAB Compiler) 1.5 81 980,- 13 480,-
MATLAB Production Server - (nevyž. MATLAB), cena za 1 worker (min. 4) 5.1 32 980,- kontaktujte nás
MATLAB Web App Server (nevyžaduje MATLAB) 1.5 181 980,- 13 480,-
MATLAB Online Server (nevyžaduje MATLAB) 1.0 181 980,- --
MATLAB Report Generator 5.13 46 980,- 5 380,-
Simulink Report Generator  (vyžaduje SL a ML Report Gen.) 5.13 33 980,- 5 380,-
Měření a testování, rozhraní pro vstup a výstup, vizualizace
Data Acquisition Toolbox (pouze pro Win) 4.6 27 980,- 5 380,-
Image Acquisition Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 6.7 27 980,- 5 380,-
Instrument Control Toolbox 4.7 31 980,- 5 380,-
Industrial Communication Toolbox 6.1 33 980,- 5 380,-
Vehicle Network Toolbox (pouze pro Win) 5.3 33 980,- 5 380,-
Wireless Testbench (vyž. Signal, DSP System a Communications Tbx) 1.1 136 980,- 13 480,-
HDL Verifier 7.0 81 980,- 13 480,-
Simulink Test (vyžaduje Simulink) 3.7 81 980,- 13 480,-
Simulink Check (vyžaduje Simulink) 6.1 61 980,- 13 480,-
Requirements Toolbox 2.1 46 980,- 13 480,-
Simulink Coverage (vyžaduje Simulink) 5.5 50 980,- 13 480,-
Simulink Design Verifier (vyžaduje Simulink, SL Check a Coverage)    4.8 218 980,- 13 480,-
Simulink Code Inspector (vyžaduje Simulink) 4.2 272 980,- 13 480,-
Model-Based Calibration Tbx (vyž. SL, Statistics&ML, Optim., Symbolic Tbx) 5.13 192 980,- 13 480,-
Database Toolbox 10.4 27 980,- 5 380,-
Spreadsheet Link [for Excel] (pouze pro Win) 3.4 5 980,- 5 380,-
Simulink 3D Animation 9.5 31 980,- 5 380,-
Zpracování signálu a obrazu, komunikace
Signal Processing Toolbox 9.1 27 980,- 5 380,-
DSP System Toolbox (vyžaduje Signal Processing Tbx) 9.15 33 980,- 5 380,-
DSP HDL Toolbox (vyž. Signal a DSP System Tbx, Fixed-Point Design.) 1.0 81 980,- 5 380,-
Audio Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 3.3 46 980,- 5 380,-
Wavelet Toolbox 6.2 31 980,- 5 380,-
Image Processing Toolbox 11.6 27 980,- 5 380,-
Medical Imaging Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 1.0 136 980,- 13 480,-
Computer Vision Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 10.3 33 980,- 5 380,-
Lidar Toolbox (vyžaduje Image Proc. a Comp. Vision Tbx) 2.2 46 980,- 5 380,-
Automated Driving Toolbox (vyž. Computer Vision System Tbx) 3.6 81 980,- 13 480,-
Sensor Fusion and Tracking Toolbox 2.4 81 980,- 5 380,-
RoadRunner (nevyžaduje MATLAB) 1.0 259 980,- 13 480,-
RoadRunner Asset Library (vyžaduje RoadRunner) 1.0 63 980,- 5 380,-
RoadRunner Scene Builder (vyžaduje RoadRunner) 1.0 192 980,- 13 480,-
RoadRunner Scenario (vyžaduje RoadRunner) 1.0 192 980,- 13 480,-
RF Toolbox 4.4 33 980,- 5 380,-
RF PCB Toolbox (vyžaduje RF Toolbox) 1.2 136 980,- 13 480,-
Signal Integrity Toolbox  (vyžaduje RF Toolbox) 1.2 311 980,- 13 480,-
Mixed-Signal Blockset (vyžaduje SL, Signal Proc. a DSP System Tbx) 2.3 54 980,- 5 380,-
Fixed-Point Designer 7.5 81 980,- 13 480,-
Communications Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 7.8 33 980,- 5 380,-
Satellite Communications Toolbox  (vyžaduje Communications Tbx) 1.3 259 980,- 13 480,-
Antenna Toolbox 5.3 109 980,- 5 380,-
Bluetooth Toolbox (vyž. Signal, DSP System a Communications Tbx) 1.1 259 980,- 13 480,-
Wireless HDL Toolbox  (vyž. Simulink, Com. a DSP HDL Tbx, FP Designer) 2.5 545 980,- 13 480,-
5G Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 2.5 272 980,- 13 480,-
LTE Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.8 272 980,- 13 480,-
WLAN Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.5 272 980,- 13 480,-
SerDes Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 2.4 311 980,- 13 480,-
Phased Array System Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 4.8 54 980,- 5 380,-
Radar Toolbox  (vyžaduje Phased Array System Tbx) 1.3 54 980,- 5 380,-
Návrhy řídicích systémů
Control System Toolbox 10.12 31 980,- 5 380,-
Simulink Control Design (vyžaduje Simulink a Control Tbx)                    6.2 33 980,- 5 380,-
System Identification Toolbox 10.0 31 980,- 5 380,-
Fuzzy Logic Toolbox 3.0 31 980,- 5 380,-
Robust Control Toolbox (vyžaduje Control Toolbox) 6.11 54 980,- 5 380,-
Simulink Design Optimization (vyžad. SL, Optimization Tbx) 3.12 31 980,- 5 380,-
Model Predictive Control Toolbox (vyžaduje Control Tbx) 8.0 54 980,- 5 380,-
Robotics System Toolbox 4.1 46 980,- 5 380,-
ROS Toolbox 1.6 33 980,- 5 380,-
Navigation Toolbox 2.3 46 980,- 5 380,-
UAV Toolbox 1.4 54 980,- 5 380,-
Aerospace Toolbox 4.3 33 980,- 5 380,-
Aerospace Blockset (vyžaduje Simulink a Aerospace Tbx ) 5.3 46 980,- 5 380,-
Powertrain Blockset  (vyžaduje Simulink) 1.12 81 980,- 13 480,-
Predictive Maintenance Toolbox (vyž. Signal, Statistics a Syst. Id. Tbx) 2.6 46 980,- 5 380,-
Reinforcement Learning Toolbox (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 2.3 46 980,- 5 380,-
Motor Control Blockset (vyžaduje Simulink) 1.5 33 980,- 5 380,-
Vehicle Dynamics Blockset (vyžaduje Simulink) 1.9 81 980,- 13 480,-
Finance a ekonomika
Financial Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.4 46 980,- 5 380,-
Econometrics Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.1 46 980,- 5 380,-
Financial Instruments Toolbox (vyžaduje Financial Tbx) 3.5 46 980,- 5 380,-
Risk Management Toolbox (vyžaduje Financial Toolbox) 2.1 46 980,- 5 380,-
Datafeed Toolbox 6.3 31 980,- 5 380,-
Paralelní výpočty
Parallel Computing Toolbox 7.7 27 980,- 5 380,-
MATLAB Parallel Server pro 16 paralelních procesů 7.7 138 980,- 45 980,-
MATLAB Parallel Server pro 32 paralelních procesů 7.7 244 980,- 79 980,-
MATLAB Parallel Server pro 64 paralelních procesů 7.7 432 980,- 141 980,-
MATLAB Parallel Server pro 96 paralelních procesů 7.7 604 980,- 196 980,-
MATLAB Parallel Server pro 128 paralelních procesů 7.7 765 980,- 248 980,-
MATLAB Parallel Server pro 160 paralelních procesů 7.7 919 980,- 298 980,-
MATLAB Parallel Server pro 192 paralelních procesů 7.7 1 068 980,- 347 980,-
MATLAB Parallel Server pro 224 paralelních procesů 7.7 1 211 980,- 393 980,-
MATLAB Parallel Server pro 256 paralelních procesů 7.7 1 357 980,- 442 980,-
MATLAB Parallel Server pro 400 paralelních procesů 7.7 1 955 980,- 637 980,-
MATLAB Parallel Server pro 500 paralelních procesů 7.7 2 352 980,- 769 980,-
MATLAB Parallel Server pro 600 paralelních procesů 7.7 2 714 980,- 890 980,-
MATLAB Parallel Server pro 700 paralelních procesů 7.7 3 093 980,- 1 001 980,-
MATLAB Parallel Server pro 800 paralelních procesů 7.7 3 452 980,- 1 123 980,-
MATLAB Parallel Server pro 900 paralelních procesů 7.7 3 814 980,- 1 239 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1000 paralelních procesů 7.7 4 159 980,- 1 349 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1500 paralelních procesů 7.7 5 771 980,- 1 903 980,-
MATLAB Parallel Server pro 2000 paralelních procesů 7.7 7 331 980,- 2 375 980,-
MATLAB Parallel Server pro 2500 paralelních procesů 7.7 8 774 980,- 2 902 980,-
MATLAB Parallel Server pro 3000 paralelních procesů 7.7 10 217 980,- 3 320 980,-
V případě zájmu o jiná či vyšší množství procesorů nás prosím kontaktujte.
ThingSpeak - licence na 1 rok. Nevyžaduje MATLAB. Jednotka obsahuje 33 milionů zpráv.
ThingSpeak 1 jednotka/rok 1.0 16 980 6 480
ThingSpeak 2-5 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 10 980 6 480
ThingSpeak 6-49 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 9 680 6 480
ThingSpeak 50+ jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 8 180 6 480
PolySpace - detekce run-time chyb a ověření správnosti programového kódu
Polyspace Bug Finder 3.7 110 980,- 13 480,-
Polyspace Code Prover (vyžaduje Polyspace Bug Finder) 10.7 547 980,- 13 480,-
Polyspace Access 4.0 41 980,-
Kontaktujte nás prosím ohledně cen serverového řešení systému Polyspace
IEC Certification Kit - for IEC 61508 3.20 81 980,-
DO Qualification Kit - for DO-178 3.14 272 980,-
Multilicence pro střední školy typu PASS 10 580,-
MATLAB + Simulink + většina toolboxů, roční licence bez omezení počtu uživatelů
Doplňky systému MATLAB
Verze Komerční Školní
PCI Express Multifunkční vstupně-výstupní karta MF634 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
PCI Multifunkční vstupně-výstupní karta MF624 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
Univerzální svorkovnice TB621 1 998,- 1 998,-
(pro MF634, MF624, AD622)


Ceny síťových a Classroom licencí Vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás prosím.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Aktualizováno: 15.9.2022
Autor: HUMUSOFT, s.r.o.