mathworks_logo_cerno
 
Vždy aktuální ceny naleznete na: www.humusoft.cz/matlab/pricing Platný od 17.3.2023
Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence
Časově neomezené licence, ceny zahrnují předplatné nových verzí a technickou podporu na 12 měsíců!
Název produktu Verze Standard Školní
MATLAB 9.14 53 980,- 13 980,-
SIMULINK 10.7 81 980,- 13 980,-
STATEFLOW 10.8 78 980,- 13 980,-
Analýza dat, statistika a optimalizace  Volitelné nadstavby:
Statistics and Machine Learning Toolbox 12.5 26 980,- 5 580,-
Curve Fitting Toolbox 3.9 26 980,- 5 580,-
Optimization Toolbox 9.5 31 980,- 5 580,-
Global Optimization Tbx (vyžaduje Optimization Tbx) 4.8 26 980,- 5 580,-
Deep Learning Toolbox                               14.6 31 980,- 5 580,-
Deep Learning HDL Toolbox​ (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 1.5 137 980,- 13 980,-
Text Analytics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 1.10 31 980,- 5 580,-
Bioinformatics Toolbox (vyžaduje Statistics and Machine Learning Tbx) 4.17 26 980,- 5 580,-
SimBiology 6.4 94 980,- 13 980,-
Partial Differential Equation Toolbox 3.10 31 980,- 5 580,-
Symbolic Math Toolbox 9.3 26 980,- 5 580,-
Mapping Toolbox 5.5 26 980,- 5 580,-
Simulační nástroje
Simscape (vyžaduje Simulink) 5.5 53 980,- 5 580,-
Simscape Multibody (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.7 81 980,- 5 580,-
Simscape Driveline (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.7 53 980,- 5 580,-
Simscape Fluids (vyžaduje Simulink a Simscape) 3.6 53 980,- 5 580,-
Simscape Electrical (vyžaduje Simulink a Simscape) 7.9 81 980,- 13 980,-
Simscape Battery (vyžaduje Simulink a Simscape) 1.1 81 980,- 13 980,-
RF Blockset (vyžaduje Simulink a RF Toolbox)    8.5 67 980,- 5 580,-
System Composer (vyžaduje Simulink) 2.4 46 980,- 5 580,-
SimEvents (vyžaduje Simulink) 5.14 78 980,- 5 580,-
Automatické generování kódu, Rapid Prototyping a HIL simulace
MATLAB Coder 5.6 162 980,- 13 980,-
Simulink Coder (vyžaduje Simulink a MATLAB Coder) 9.9 81 980,- 13 980,-
Embedded Coder (vyžaduje MATLAB Coder) 7.10 137 980,- 13 980,-
AUTOSAR Blockset (vyžaduje Simulink) 3.1 67 980,- 5 580,-
DDS Blockset  (vyžaduje Simulink) 1.4 53 980,- 5 580,-
GPU Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Parallel Computing Tbx) 2.5 137 980,- 13 980,-
C2000 Microcontroller Blockset (vyžaduje Simulink) 1.0 53 980,- 5 580,-
HDL Coder (vyžaduje MATLAB Coder a Fixed-Point Designer) 4.1 262 980,- 13 980,-
SoC Blockset (vyžaduje Simulink, pouze pro Win a Linux) 1.8 81 980,- 5 580,-
Filter Design HDL Coder (vyž. Signal Proc., DSP System a FP Designer) 3.1 53 980,- 5 580,-
Vision HDL Toolbox (pouze pro Win a Linux) 2.7 137 980,- 13 980,-
Simulink PLC Coder (vyžaduje Simulink, pouze pro Win) 3.8 262 980,- 13 980,-
Simulink Desktop Real-Time​​ (vyž. SL a SL Coder pro Ext.M., jen Win a Mac) 5.16 53 980,- 13 980,-
Simulink Real-Time (vyž. MATLAB Coder a Simulink Coder, pouze Win) 8.2 137 980,- 13 980,-
Tvorba aplikací a dokumentace
MATLAB Compiler 8.6 106 980,- 13 980,-
MATLAB Compiler SDK (vyžaduje MATLAB Compiler) 7.2 137 980,- 13 980,-
Simulink Compiler (vyžaduje Simulink a MATLAB Compiler) 1.6 81 980,- 13 980,-
MATLAB Production Server - (nevyž. MATLAB), cena za 1 worker (min. 4) 5.2 31 980,- kontaktujte nás
MATLAB Web App Server (nevyžaduje MATLAB) 1.6 189 980,- 13 980,-
MATLAB Online Server (nevyžaduje MATLAB) 1.0 189 980,- --
MATLAB Test 1.0 53 980,- 13 980,-
MATLAB Report Generator 5.14 46 980,- 5 580,-
Simulink Report Generator  (vyžaduje SL a ML Report Gen.) 5.14 33 980,- 5 580,-
Název produktu Verze Standard Školní
Měření a testování, rozhraní pro vstup a výstup, vizualizace
Data Acquisition Toolbox (pouze pro Win) 4.7 26 980,- 5 580,-
Image Acquisition Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 6.7 26 980,- 5 580,-
Instrument Control Toolbox 4.8 31 980,- 5 580,-
Industrial Communication Toolbox 6.2 33 980,- 5 580,-
Vehicle Network Toolbox (pouze pro Win) 5.4 33 980,- 5 580,-
Wireless Testbench (vyž. Signal, DSP System a Communications Tbx) 1.2 137 980,- 13 980,-
HDL Verifier 7.1 81 980,- 13 980,-
Simulink Test (vyžaduje Simulink) 3.8 81 980,- 13 980,-
Simulink Check (vyžaduje Simulink) 6.2 61 980,- 13 980,-
Requirements Toolbox 2.2 46 980,- 13 980,-
Simulink Coverage (vyžaduje Simulink) 5.6 49 980,- 13 980,-
Simulink Design Verifier (vyžaduje Simulink, SL Check a Coverage)    4.9 218 980,- 13 980,-
Simulink Code Inspector (vyžaduje Simulink) 4.3 268 980,- 13 980,-
Model-Based Calibration Tbx (vyž. SL, Statistics&ML, Optim., Symbolic Tbx) 5.14 189 980,- 13 980,-
Database Toolbox 11.0 26 980,- 5 580,-
Spreadsheet Link [for Excel] (pouze pro Win) 3.4 5 980,- 5 580,-
Simulink 3D Animation 9.6 31 980,- 5 580,-
Zpracování signálu a obrazu, komunikace
Signal Processing Toolbox 9.2 26 980,- 5 580,-
DSP System Toolbox (vyžaduje Signal Processing Tbx) 9.16 33 980,- 5 580,-
DSP HDL Toolbox (vyž. Signal a DSP System Tbx, Fixed-Point Design.) 1.2 81 980,- 5 580,-
Audio Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 3.4 46 980,- 5 580,-
Wavelet Toolbox 6.3 31 980,- 5 580,-
Image Processing Toolbox 11.7 26 980,- 5 580,-
Medical Imaging Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 1.1 137 980,- 13 980,-
Computer Vision Toolbox (vyžaduje Image Processing Tbx) 10.4 33 980,- 5 580,-
Lidar Toolbox (vyžaduje Image Proc. a Comp. Vision Tbx) 2.3 46 980,- 5 580,-
Automated Driving Toolbox (vyž. Computer Vision System Tbx) 3.7 81 980,- 13 980,-
Sensor Fusion and Tracking Toolbox 2.5 81 980,- 5 580,-
RoadRunner (nevyžaduje MATLAB) 1.0 262 980,- 13 980,-
RoadRunner Asset Library (vyžaduje RoadRunner) 1.0 63 980,- 5 580,-
RoadRunner Scene Builder (vyžaduje RoadRunner) 1.0 189 980,- 13 980,-
RoadRunner Scenario (vyžaduje RoadRunner) 1.0 189 980,- 13 980,-
RF Toolbox 4.5 33 980,- 5 580,-
RF PCB Toolbox (vyžaduje RF Toolbox) 1.3 137 980,- 13 980,-
Signal Integrity Toolbox  (vyžaduje RF Toolbox) 1.3 312 980,- 13 980,-
Mixed-Signal Blockset (vyžaduje SL, Signal Proc. a DSP System Tbx) 2.4 53 980,- 5 580,-
Fixed-Point Designer 7.6 81 980,- 13 980,-
Communications Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 8.0 46 980,- 5 580,-
Satellite Communications Toolbox  (vyžaduje Communications Tbx) 1.4 262 980,- 13 980,-
Antenna Toolbox 5.4 106 980,- 5 580,-
Bluetooth Toolbox (vyž. Signal, DSP System a Communications Tbx) 1.2 262 980,- 13 980,-
Wireless HDL Toolbox  (vyž. Simulink, Com. a DSP HDL Tbx, FP Designer) 2.6 537 980,- 13 980,-
5G Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 2.6 268 980,- 13 980,-
LTE Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.9 268 980,- 13 980,-
WLAN Toolbox (vyžaduje Signal Proc., DSP a Commun. Tbx) 3.6 268 980,- 13 980,-
SerDes Toolbox (vyžaduje Signal Proc. a DSP System Tbx) 3.0 312 980,- 13 980,-
Phased Array System Toolbox (vyž. Signal Proc. a DSP System Tbx) 5.0 53 980,- 5 580,-
Radar Toolbox  (vyžaduje Phased Array System Tbx) 1.4 53 980,- 5 580,-
Návrhy řídicích systémů
Control System Toolbox 10.13 31 980,- 5 580,-
Simulink Control Design (vyžaduje Simulink a Control Tbx)                    7.0 33 980,- 5 580,-
System Identification Toolbox 10.1 31 980,- 5 580,-
Fuzzy Logic Toolbox 3.1 31 980,- 5 580,-
Robust Control Toolbox (vyžaduje Control Toolbox) 6.11 53 980,- 5 580,-
Simulink Design Optimization (vyžad. SL, Optimization Tbx) 3.13 31 980,- 5 580,-
Název produktu Verze Standard Školní
Model Predictive Control Toolbox (vyžaduje Control Tbx) 8.1 67 980,- 5 580,-
Robotics System Toolbox 4.2 46 980,- 5 580,-
ROS Toolbox 2.0 46 980,- 5 580,-
Navigation Toolbox 2.4 46 980,- 5 580,-
UAV Toolbox 1.5 53 980,- 5 580,-
Aerospace Toolbox 4.4 33 980,- 5 580,-
Aerospace Blockset (vyžaduje Simulink a Aerospace Tbx) 6.0 46 980,- 5 580,-
Powertrain Blockset  (vyžaduje Simulink) 2.0 81 980,- 13 980,-
Predictive Maintenance Toolbox (vyž. Signal, Statistics a Syst. Id. Tbx) 2.7 46 980,- 5 580,-
Reinforcement Learning Toolbox (vyžaduje Deep Learning Toolbox) 2.4 46 980,- 5 580,-
Motor Control Blockset (vyžaduje Simulink) 2.0 53 980,- 5 580,-
Vehicle Dynamics Blockset (vyžaduje Simulink) 2.0 81 980,- 13 980,-
Finance a ekonomika
Financial Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.5 46 980,- 5 580,-
Econometrics Toolbox (vyžaduje Statistics & ML a Optimization Tbx) 6.2 46 980,- 5 580,-
Financial Instruments Toolbox (vyžaduje Financial Tbx) 3.6 46 980,- 5 580,-
Risk Management Toolbox (vyžaduje Financial Toolbox) 2.2 46 980,- 5 580,-
Datafeed Toolbox
6.4 31 980,- 5 580,-
Paralelní výpočty
Parallel Computing Toolbox 7.8 26 980,- 5 580,-
MATLAB Parallel Server pro 16 paralelních procesů 7.8 136 980,- 43 980,-
MATLAB Parallel Server pro 32 paralelních procesů 7.8 241 980,- 76 980,-
MATLAB Parallel Server pro 64 paralelních procesů 7.8 428 980,- 136 980,-
MATLAB Parallel Server pro 96 paralelních procesů 7.8 595 980,- 189 980,-
MATLAB Parallel Server pro 128 paralelních procesů 7.8 758 980,- 239 980,-
MATLAB Parallel Server pro 160 paralelních procesů 7.8 907 980,- 287 980,-
MATLAB Parallel Server pro 192 paralelních procesů 7.8 1 055 980,- 334 980,-
MATLAB Parallel Server pro 224 paralelních procesů 7.8 1 198 980,- 378 980,-
MATLAB Parallel Server pro 256 paralelních procesů 7.8 1 343 980,- 425 980,-
MATLAB Parallel Server pro 400 paralelních procesů 7.8 1 929 980,- 613 980,-
MATLAB Parallel Server pro 500 paralelních procesů 7.8 2 324 980,- 740 980,-
MATLAB Parallel Server pro 600 paralelních procesů 7.8 2 684 980,- 857 980,-
MATLAB Parallel Server pro 700 paralelních procesů 7.8 3 062 980,- 964 980,-
MATLAB Parallel Server pro 800 paralelních procesů 7.8 3 419 980,- 1 081 980,-
MATLAB Parallel Server pro 900 paralelních procesů 7.8 3 757 980,- 1 193 980,-
MATLAB Parallel Server pro 1000 paralelních procesů 7.8 4 099 980,- 1 299 980,-
V případě zájmu o jiná či vyšší množství paralelních procesů nás prosím kontaktujte.
ThingSpeak - licence na 1 rok. Nevyžaduje MATLAB. Jednotka obsahuje 33 milionů zpráv.
ThingSpeak 1 jednotka/rok 1.0 16 980,- 6 680,-
ThingSpeak 2-5 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 10 680,- 6 680,-
ThingSpeak 6-49 jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 9 480,- 6 680,-
ThingSpeak 50+ jednotek/rok (cena za jednu jednotku) 1.0 8 180,- 6 680,-
Polyspace - detekce run-time chyb a ověření správnosti programového kódu
Polyspace Bug Finder 3.8 107 980,- 13 980,-
Polyspace Code Prover (vyžaduje Polyspace Bug Finder) 10.8 538 980,- 13 980,-
Polyspace Access 4.2 39 980,- --
Kontaktujte nás prosím ohledně cen serverového řešení systému Polyspace
IEC Certification Kit - for IEC 61508 4.0 81 980,-
DO Qualification Kit - for DO-178 3.15 268 980,-
Multilicence pro střední školy typu PASS 10 580,-
MATLAB + Simulink + většina toolboxů, roční licence bez omezení počtu uživatelů
Roční on-line školicí program
Online Training Suite 14 280,- 6 680,-
mathworks_logo_cerno
 
MATLAB - tématicky zaměřená školení
Cena Kč / 1 osoba
Název   Standard Školní
MATLAB I 4 300,- 3 500,-
Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování
MATLAB II 4 800,- 3 900,-
Nástroje pro rozsáhlejší aplikace a pokročilá práce s grafikou
MATLAB III 4 800,- 3 900,-
Zvyšování výpočetního výkonu, tvorba GUI a úvod do objektově orient. programování
Paralelní výpočty v prostředí MATLAB 4 800,- 3 900,-
Paralelní cykly, distribuované a dávkové úlohy, GPU výpočty, výpočetní clustery
Simulink I 4 300,- 3 500,-
Modelování dynamických systémů
Simulink II 4 800,- 3 900,-
Tvorba rozsáhlejších modelů, ladění a simulační výkon, programování
Stateflow 4 800,- 3 900,-
Stavy a přechody, podmíněné přechody, proměnné a události, hierarchie stavů
Simulink Coder + Embedded Coder 5 500,- 4 200,-
Generování kódu pro real-time a embedded aplikace, cílové platformy, fixed-point
Zpracování signálu v prostředí MATLAB a Simulink 4 800,- 3 900,-
Frekvenční analýza, návrh digitálních filtrů, stream-based zpracování signálu
Fyzikální modelování v prostředí MATLAB a Simulink 4 800,- 3 900,-
Modelování a analýza systémů z různých fyzikálních oblastí – knihovny a nástroje Simscape
       
Více informací o náplni kurzů naleznete na
www.humusoft.cz/matlab/training
 
Délka jednotlivých kurzů:
1 den, od 9:00 do 16:00 hod.
Termíny:
Zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem.
Místo konání:
MATLAB Training Center - Pobřežní 20, 186 00  Praha 8.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava.
Počet účastníků:
3 až 10 osob prezenčně,  pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.Vetšina kurzů umožňuje také Online účast.
Licenční informace
Licenční varianty
Licenční varianta určuje způsob, jakým je licence na počítačích nainstalována a jak se měří její využití:
Individual - Named User (jednouživatelská) licence
- je určena pro jednu osobu („Named User“). Programy mohou být instalovány a spouštěny na jednom nebo více počítačích (max. 4), ale pracovat s nimi smí jen jedna osoba určená držitelem licence (firmou). V jednom okamžiku smí být spuštěn MATLAB maximálně na dvou počítačích. Držitel licence může změnit určeného uživatele maximálně 4x ročně (o změně bude proveden zápis a HUMUSOFT bude informován do 10-ti dnů).
Designated Computer (jednopočítačová) licence
- je určena pro jedno PC. Programy mohou být instalovány a spouštěny na jednom konkrétním počítači, ke kterému mohou fyzicky přistupovat různí uživatelé a při práci s MATLABem se střídat (v jeden časový okamžik však smí s MATLABem pracovat pouze jeden uživatel). Práce s MATLABem přes vzdálený přístup je povolena pouze jedné konkrétní osobě určené držitelem licence (danou osobu je možné změnit 4x do roka).
Concurrent (síťová) licence 
- kontaktujte nás, prosím, ohledně cenové nabídky!
- umožňuje současnou práci s MATLABem danému počtu uživatelů připojených k lokální počítačové síti. Licence dovoluje instalaci programového vybavení na libovolný počet počítačů (nebo na souborový server) ve správě držitele licence. Počet současně pracujících uživatelů je omezen počtem zakoupených uživatelských licencí. Přístup uživatelů do systému je řízen automaticky licenčním serverem.
Časová platnost licencí
Licence jsou dodávány buď jako časově neomezené nebo jako časově omezené.
Časově neomezená licence
Pořizovací cena licence představuje poplatek za časově neomezenou licenci pro jednoho uživatele nebo skupinu uživatelů a zahrnuje v sobě předplatné na prvních 12 měsíců od pořízení licence. Přístup k update, technické podpoře a možnosti licenci rozšiřovat o další nadstavby v následujících letech je možný po zaplacení Předplatného na údržbu.
Časově omezená licence
Pořizovací cena licence představuje poplatek za časově omezenou licenci pro jednoho uživatele nebo skupinu uživatelů na dobu 1 roku (Annual license) nebo 3 měsíců (Short-Term license). Informujte se na cenu časově omezených standardních a školních licencí systému MATLAB.
Předplatné na údržbu (Renewal)
Předplatné podpory na 12 měsíců (pro časově neomezené licence) poskytuje následující služby:
- přistup k novým verzím, opravám a aktualizacím
- přístup k technické podpoře
- možnost licenci rozšiřovat o další nadstavby
- možnost přidělovat / odebírat aplikační knihovny v rámci Master licence u Individual a Designated Computer licencí
- možnost přechodu mezi licenčními variantami (např. "Individual" a "Designated Computer")
- on-line správa licencí
- okamžitý přístup ke zkušebním verzím všech produktů MathWorks
- přístup k Prerelease a beta verzím nových produktů
- přístup k MATLAB Online, MATLAB Drive a MATLAB Mobile pro individuální licence
Časové období bezprostředně navazuje na předchozí období předplatného. Renewal je možné zakoupit za zvýhodněné ceny nejpozději do ukončení předchozího cyklu předplatného, po tomto datu je cena Renewalu vyšší. Je-li cyklus předplatného přerušen, je možné jej obnovit zpětným doplacením Renewal poplatků. Při přerušení předplatného na více než 4 roky je pro aktualizaci produktu třeba zakoupit novou licenci za plnou cenu.
Školní Licence
Školní licence jsou nabízeny za mimořádně výhodných podmínek. Tyto licence jsou však omezeny pouze pro výuku a nekomerční výzkumnou činnost studentů a pedagogů. U školních licencí je využití programů pro jakékoli komerční účely zakázáno!
Ceny individuálních školních licencí jsou uvedeny v tomto ceníku. Informujte se na výhodné ceny víceuživatelských konfigurací!
Školní licence pro všeobecné použití
Plnohodnotné verze MATLABu, Simulinku a ostatních souvisejících produktů za školní ceny. Licence jsou určeny pro vzdělávací, výzkumnou a publikační činnost studentů, pedagogů a ostatních zaměstnanců ve vzdělávacích institucích.
Celouniverzitní multilicence typu CWL ("Campus-Wide License")
Nejvýhodnější licenční řešení pro vysoké školy, které poskytuje všem pedagogům a studentům neomezený přístup k systému MATLAB / Simulink včetně všech* aplikačních knihoven. Časově omezená licence, typicky roční s automatickou obnovou.
 *) Vyjma nástrojů DO Qualification Kit, IEC Certification Kit.
Academic Teaching License - ATL
Časově omezená multilicence pro omezený počet studentů univerzity určená výlučně pro pravidelnou výuku. Licence obsahuje MATLAB, Simulink a většinu aplikačních knihoven. Využití licence pro vědecko-výzkumnou a publikační činnost nebo komerční činnost není povoleno.
Multilicence pro střední školy typu PASS ("Primary and Secondary Schools")
Cenově velmi výhodné licenční řešení pro střední a základní školy, které poskytuje všem pedagogům a studentům neomezený přístup k předem definované konfiguraci systému MATLAB a jeho aplikačních knihoven. Časově omezená licence, typicky roční s automatickou obnovou.
Studentská licence
Licence určená pro provoz na soukromých počítačích studentů pro studijní účely (licenci je možné aktualizovat, licence je nepřenosná). Software lze zakoupit v MathWorks Store.
Licence pro domácí použití
MATLAB Home
Licence určená výhradně pro osobní soukromé účely. S pomocí MATLAB Home můžete ověřovat své nápady a realizovat domácí projekty v nejrůznějších oborech od modelování finančních trhů přes vylepšování fotografií až po řízení robotů s využitím hobby platforem jako jsou Arduino nebo Raspberry Pi.  Na rozdíl od standardních a školních licencí tato licence neumožňuje práci ve prospěch jakékoliv organizace. Licenci je možné aktualizovat. Software lze zakoupit v MathWorks Store.
Roční on-line školicí program
MATLAB Online Training Suite
Soubor on-line kurzů MathWorks zaměřených na MATLAB, Simulink a toolboxy. Zakoupení Training Suite opravňuje uživatele k neomezenému využití kurzů po dobu jednoho roku. Přístup kdykoli a odkudkoli prostřednictvím webového prohlížeče. Training Suite nevyžaduje licenci MATLAB.
Nároky na systém
Operační paměť:
4 GB RAM minimum, 8 GB RAM doporučeno.
Pevný disk:
3,6 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB, 5-8 GB typická instalace, 32 GB všechny moduly.
Podporované platformy (pouze 64-bit):
Windows:
11, 10 (ver. 20H2 nebo vyšší), Server 2022, Server 2019
macOS:
Monterey 12, Big Sur 11.6
Linux:
Kernel 3.10 a glibc 2.17 a vyšší - dop. distribuce: Ubuntu 22.04 LTS, 20.04 LTS a 18.04 LTS
Red Hat Enterprise Linux 9, 8.4+ a 7.9+ , Debian 11 a 10
SUSE Linux Enterprise Desktop 15, SUSE Linux Enterprise Server 15 a 12 SP2+
       
Doplňky systému MATLAB
Název   Standard Školní
PCI Express Multifunkční vstupně-výstupní karta MF634 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
PCI Multifunkční vstupně-výstupní karta MF624 18 980,- 18 980,-
(8xA/D 14bit SSH, 8xD/A 14bit, 8xIN/OUT, 4xTimer, 4xIRC)
Univerzální svorkovnice TB621 1 998,- 1 998,-
(pro MF634, MF624, AD622)


Ceny síťových licencí Vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás prosím.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!
Aktualizováno: 17.3.2023
Autor: HUMUSOFT, s.r.o.