to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Setkání uživatelů COMSOL 2016
Středa (25.5.)
17:00 Příjezd a registrace
18:30 Společná večeře
20:00 Volný program
Čtvrtek (26.5.)
7:30 Snídaně (až 9:30)
9:00 Registrace
9:30 Úvodní slovo
9:45 Novinky v programech COMSOL Multiphysics a COMSOL Server
10:30 Přestávka
11:00 Tipy a triky
11:40 Tvorba aplikací v programu COMSOL Multiphysics
12:00 Oběd
13:45 Master class: COMSOL Multiphysics práce s výsledky
14:15 Master class: Proudění tekutin
15:00 Přestávka
15:30 Master class: Přestup tepla
16:15 Master class: Elektromagnetismus
17:00 Večeře
18:30 Výlet na hrad
20:00 Návštěva vinného sklípku
Pátek (27.5.)
7:30 Snídaně (až 9:00)
9:00 Nestandardní periodické podmínky - příklad kompozitu s bobtnající matricí Ján Šomvársky, Univerzita Karlova v Praze
9:30 Zlatá nanočástice v optické pinzetě: vliv tvaru a orientace na její stabilitu Martin Šiler, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
10:00 Modelování planárního vlnovodu s absorpční vrstou Vít Jirásek, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i
10:30 Přestávka
11:00 Simulace hydromechanických procesů v konceptu hlubinného úložiště jaderného odpadu Martin Hasal, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
11:30 Modelovanie elektrickej aktivity srdca v prostredi COMSOL Multiphysics Elena Cocherová, Ústav merania SAV
12:00 Součinnost nástroje MATLAB & Simulink s nástrojem fyzikálního modelování COMSOL Multiphysics Jiří Marek Vojenský výzkumný ústav, s.p.
12:30 Diskuze a závěr
13:00 Oběd

© HUMUSOFT 1991 - 2018