to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Konference COMSOL Multiphysics 2017
Středa (24.5.)
17:00 Příjezd a registrace
18:30 Společná večeře
20:00 Volný program
Čtvrtek (25.5.)
7:30 Snídaně do 9:30
9:00 Registrace
9:30 Úvodní slovo Jan Daněk, HUMUSOFT
10:30 Přestávka
11:00 Workshop - Electromagnetic Waves, Heat Transfer in Solids Simulace mikrovlnného ohřevu, experiment vizualizace elektromagnetického pole v mikrovlnce. Matouš Lorenc, HUMUSOFT
12:00 Oběd
14:00 Přednáška - Principy metody konečných prvků a její použití pro problémy Fluid-Structure interaction Petr Sváček, Ústav technické matematiky, Fakulta strojní ČVUT
15:30 Přestávka
16:00 Workshop - Ray Optics, Transport of Diluted Species Simulace ohnutí laserového paprsku, popularizační experiment. Matouš Lorenc, HUMUSOFT
17:30 Večeře
19:00 Výlet - rozhledna Kraví hora
20:00 Návštěva vinného sklípku
Pátek (26.5.)
7:30 Snídaně do 9:00
9:00 Minikurz - Pokročilé metody zpracování výsledků Matouš Lorenc, HUMUSOFT
10:30 Přestávka
11:00 Termoelektrické simulácie výkonových polovodičových modulov Karol Čičo, Semikron s.r.o.
11:20 Použití CFD modulu programu COMSOL Multiphysics při návrhu nádrží pro chov ryb Štěpán Papáček, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
11:40 Modelovanie elektrickej aktivity srdcových tkanív v prostředí COMSOL Multiphysics Elena Cocherová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
12:00 Modelování sdružených úloh v geomechanice Petr Rálek, Technická univerzita v Liberci
12:20 Modelování saturace bentonitu v COMSOL Multiphysics Ilona Hančilová, Technická univerzita v Liberci
12:40 Použití COMSOL Multiphysics v procesu Model Based-Design Jiří Marek, Vojenský výzkumný ústav, s. p.
13:00 Jaderná fúze v tokamacích a využití COMSOL Multiphysics v ÚFP AV ČR Václav Sedmidubský, Gymnázium Jana Nerudy
13:30 Oběd a závěr konference