to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Konference COMSOL Multiphysics 2019
Středa (22.5.2019)
17:00 Příjezd a registrace
18:30 Společná večeře
20:00 Volný program
Čtvrtek (23.5.2019)
7:30 Snídaně do 9:30
9:00 Registrace
9:30 Úvodní slovo Petr Byron, HUMUSOFT
10:30 Přestávka
11:00 Workshop - Simulace cívek a bezdrátového přenosu energie (doprovodné soubory) Nabíjení, ohřev, komunikace a další příklady využití simulací bezdrátového přenosu elektromagnetické energie. Matouš Lorenc, HUMUSOFT
12:30 Oběd
14:00 Prezentace - Multiphysics Modeling and Simulations Jonas Lejon, COMSOL AB
14:45 Workshop - Pohyblivé sítě v COMSOL Multiphysics (doprovodné soubory) Jak rozpohybovat geometrii a síť ve vašich modelech? Matouš Lorenc, HUMUSOFT
15:30 Přestávka
16:00 Minikurz - Contact Modeling in Structural Mechanics Jonas Lejon, COMSOL AB
17:30 Večeře
18:00 Volný program, konzultace
20:00 Návštěva 330 let starého vinného sklípku "U Jamborů"
Pátek (24.5.2019)
Paralelně k pátečnímu programu budou probíhat osobní konzultace.
7:30 Snídaně do 9:00
9:00 Numerická analýza v elektronové mikroskopii Dušan Nešpor, TESCAN a.s.
9:30 Modelování tepelných účinků elektroporačního procesu na živou tkáň Roman Kafka, Vysoké učení technické v Brně
9:45 Aplikácie programu COMSOL pre výkonovú elektroniku Karol Čičo, SEMIKRON s.r.o.
10:15 Modelling of NV Diamond Quantum Chip with Electrical Readout of Spin States Josef Souček, The Institute for Materials Research (IMO), Hasselt University
10:30 Přestávka
11:00 Laser-tkáňové interakce a jejich modelování pomocí COMSOL Multiphysics Jana Urzová, České vysoké učení technické v Praze
11:15 Samo-uspořádaný a laditelný koloidní vlnovod jako gradientní čočka Martin Šiler, Ústav přístrojové techniky AVČR v.v.i.
12:15 Simulace vodního čerpadla Lukáš Manoch, VYKRES s.r.o.
12:30 Oběd
13:30 Minikurz - Vícefázové proudění v COMSOL Multiphysics (doprovodné soubory) Popis metod řešení vícefázového proudění v COMSOL Multiphysics a ukázka nastavení na praktické simulaci. Martin Kožíšek, HUMUSOFT
15:00 Závěr konference