to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování 2016
Konference Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování 2016
14. ročník konference jsme uspořádali 7. června v nejvýše položeném konferenčním centru v Praze - Erbia Congress Centru v 27. patře budovy City Tower.
Program tradičně půldenní akce jsme letos poprvé rozšířili na celý den. Dopoledne proběhl Master Class na téma Vývoj a nasazení finančních aplikací, na kterém se účastnící mohli seznámit s pracovním prostředím programu MATLAB a postupem od interaktivní tvorby a ladění algoritmů až po vytváření uživatelských aplikací.
Odpolední program zahájil pan Eugene McGoldrick, ředitel pro vývoj výpočetních a finančích produktů společnosti MathWorks. Jeho příspěvek se týkal začlenění MATLABu jako efektivní výpočetní platformy do produkčních systémů finančních institucí. Dále přednesené příspěvky pokrývaly širokou paletu témat od ekonometrie až po algoritmické obchodování.
Čilé diskuse v kuloárech konference byly tentokrát kromě pracovních otázek často zaměřeny i na komentování krásného výhledu na Prahu. Počasí nám přálo, některým z nás se povedlo dovidět dalekohledem až na Jizerské hory.
Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé příspěvky a těšíme se na setkání na příštím ročníku konference, který proběhne začátkem června 2017 v Bratislavě.
Jan Daněk