to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Prague 2015
 • 10:50
 • Trnka, P., McGahan, P., Havlena, V., Řehoř, J., Findejs, J., Bašus, O.
  Honeywell Prague Laboratory, ČVUT v Praze
  MATLAB Based Engineering Tool for Embedded Heat Pump Controller Design
 • 11:10
 • Karlovský, P., Lettl, J.
  ČVUT v Praze
  Predictive Control of Induction Motor Drive Using dSPACE
 • 11:25
 • Šiler, M., Zemánek, P.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
  Stabilita a zahřívání nanočástice v optické pinzetě: FEM analýza pomocí COMSOL Multiphysics
 • 11:40
 • Neuman, P.
  NEUREG, s.r.o.
  Ostrovní provozy elektrárenských turbogenerátorů připojených na jednu sběrnici elektrorozvodny
 • 12:00
 • Přestávka - občerstvení
 • 12:30
 • Horák, K.
  VUT v Brně
  Zpracování obrazu na platformě Raspberry Pi
 • 12:40
 • Bartalský, L., Bartko, M., Belavý, C., Hulkó, G.
  STU Bratislava
  Využitie kosimulácie pri riadení predohrevu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami
 • 12:55
 • Vít, J.
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  Implementace Gaussova a spline filtru povrchových profilů strojírenských součástí v MATLABu
 • 13:05
 • Pápežová, M., Faktorová, D.
  Žilinská univerzita v Žiline
  Využitie mikrovĺn na detekciu trhlín v biomateriáloch
 • 13:20
 • Mézl, M., Jiřík, R.
  VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
  Srovnání optimalizačních algoritmů pro ultrazvukovou perfúzní analýzu metodou Bolus & Burst
 • 13:30
 • Přestávka - oběd
 • 14:30
 • Podlubný, I., Petráš, I., Škovránek, T., Terpák, J.
  Technická univerzita v Košiciach
  Fractional-Order Modeling and Control: A Set of Toolboxes for MATLAB
 • 14:50
 • Sekaj, I.
  STU Bratislava
  Multi-Processor Parallel Genetic Algorithm in MATLAB
 • 15:00
 • Daněk, J., Pospíšil, J.
  Západočeská univerzita v Plzni
  Numerická integrace nepřesně vyčíslených funkcí
 • 15:10
 • Kajan, S., Pernecký, D., Hammad, A.
  STU Bratislava
  Hand Gesture Recognition Using Multilayer Perceptron Network
 • 15:20
 • Eichler, J., Košek, M., Novák, M.
  ČVUT v Praze
  Implementation of Hysteresis Model in MATLAB
 • 15:30
 • Hach, L., Hemzal, K., Katoh, Y.
  Univerzita Pardubice, ČVUT v Praze, Yamaguchi University
  Operative Temperature Simulation of Enclosed Space with Infrared Radiation Source as a Secondary Heater
 • 15:50
 • Kurková, D., Judas, L.
  Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
  Correction of Measured X-Ray Spectra by an Analytical Response Matrix Using MATLAB
 • 16:05
 • Závěr konference - panelová diskuse, postery, neformální posezení a občerstvení
"Big Data" v prostředí MATLAB
Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
big data
Pojem "big data" je fenomén dnešní doby. Označením "big data" se rozumí taková data, která svým rozsahem či složitostí přesahují možnosti standardních výpočetních prostředků. Pro jejich analýzu a zpracování je třeba mít k dispozici specializované funkce, které s takovým rozsahem dokáží pracovat.
MATLAB poskytuje celou řadu prostředků, jak s rozsáhlými daty pracovat. Od diskových proměnných a datastore funkcí přes distribuovaná data, paralelní a GPU výpočty až po zpracování obrazu po blocích či streamovací algoritmy a strojové učení. Mezi nejnovější možnosti patří podpora platformy Hadoop a algoritmu MapReduce.
Master class Vám formou příkladů představí možnosti MATLABu pro zpracování rozsáhlých dat. Získáte tak nejen ucelený přehled o technikách, které jsou dnes v MATLABu k dispozici, ale též uvidíte postupy jejich využití.
Nástroje pro modelování a simulace
Pavel Ludvík (HUMUSOFT)
Řízení procesů v reálném čase
Jiří Sehnal (HUMUSOFT)
 • Florian, P., Vrátník, P., Čermák, R.
  Západočeská univerzita v Plzni
  Modelling and Experimental Analysis of Motorcycle Dynamics Using MATLAB
 • Gálova, I., Šmondrk, M., Beňová, M.
  Žilinská univerzita v Žiline
  Generátor budiaceho signálu kardiostimulátora v prostredí MATLAB
 • Goga, R., Sekaj, I.
  STU Bratislava
  Estimation of Peripheral Resistance in the Capillary Network Using MATLAB Optimization Toolbox
 • Hach, L., Hemzal, K., Katoh, Y.
  1Univerzita Pardubice, ČVUT v Praze, Yamaguchi University
  Effect of Radiant Temperature Asymmetry on Vertical Profile of Indoor Air Temperature Differences
 • Charvátová, H., Zálešák, M.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Assessment of Heat-Storage Properties of Buildings Constructions by Using COMSOL Multiphysics
 • Chudáčik, V., Smetana, M., Behúň, L.
  Žilinská univerzita v Žiline
  Designation of Defect Areas Using Adaptive Segmentation on Eddy Current Response Signal
 • Jadlovská, S., Kentoš, M., Koska, L., Sarnovský, J.
  Technická univerzita v Košiciach
  Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems
 • Kertész, M.
  STU Bratislava
  Matematický model strát magnetických, hydrodynamických a valivých ložísk
 • Kolář, P.
  Geofyzikální Ústav AV ČR, v.v.i.
  Detailed Analysis of (Selected) West Bohemian Earthquakes – Results and Possible Geological Consequences
 • Kozakovič, R., Kertész, M.
  STU Bratislava
  Vnorený senzorický systém polohy magneticky levitujúceho hriadeľa
 • Pospíšil, J., Sobotka, T., Ziegler, P.
  Západočeská univerzita v Plzni
  Robustness Analysis for Stochastic Volatility Models
 • Pšenáková, Z., Šmondrk, M., Beňová, M.
  Žilinská univerzita v Žiline
  Modelling and Simulation of the Electric Field Strength Distribution in a Human Head Model by 2,4 GHz Radiofrequency Radiation
 • Schätz, M., Kuchyňka, J., Centonze, F., Ťupa, O., Vyšata, O., Procházka, A.
  ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, Politecnico di Milano, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Breathing Analysis Using MS Kinect
 • Štubendeková, A., Janoušek, L.
  Žilinská univerzita v Žiline
  Innovated Eddy Current Testing of Material by Probe Created in COMSOL Multiphysics Software
 • Ťupa, O., Crha, J., Procházka, A., Vyšata, O., Mareš, J.
  VŠCHT Praha
  Gait Analysis Using MS Kinect Placed on the Mobile Robotic Platform
Plánek
planek