to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2016
Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejtet
Arduino meteostanica
meranie meteorologických veličín pomocou Arduino UNO, automatický upload na portál ThingSpeak
Arduino čajochladič
zariadenie na chladenie horúceho čaju sústredeným prúdom vzduchu - meranie teploty, riadenie otáčok jednosmerného motora
Arduino teploměr s ukazatelem
teploměr s mechanickým ukazatelem ovládaným servomotorkem implementovaný na platformě Arduino
Sledování pohybu s Raspberry Pi
sledování pohybujících se objektů pomocí algoritmu Optical Flow implementované na platformě Raspberry Pi
Vizuální Theremin
hudební nástroj ovládaný polohou zeleného míčku implementovaný na platformě Raspberry Pi
Rekonstrukce 3-D scény
živá rekonstrukce 3-D objektů ze snímků snímaných dvojicí kamer
NAO robot
ovladanie NAO robota pomocou MATLABu a Kinectu v2 v Robot Operating Systeme
Triedenie kociek
triedenie farebnych kociek pomocou stavebnice LEGO a Stateflow
Audio
filtracia audio signalu v reálnom čase
Tvořivá dílna - řešení zadaných úkolů v malých skupinkách
- Řízení křižovatek pomocí Stateflow
- Realizace jednoduchého elektronického obvodu a jeho ovládání pomocí počítače Arduino programovaného v Simulinku
- Tvorba jednoduchého LiveScriptu
- Návrh GUI aplikace s využitím nástroje Application Builder
- Automatické skládání puzzle
- Klasifikace objektů s využitím nástroje Classification Learner
- Modelování laminárního proudění v Comsol Multiphysics