to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2017
Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejtet
Programovanie robota bez napísania kódu
Ovládanie mobilného robota tabletom pomocou generovaného kódu.
Automatizovaný skleník
Meranie teploty, pôdnej vlhkosti a vlhkosti pomocou meteostanice na báze Arduino MEGA 2560. Automatizovaná závlaha a upload údajov na ThingSpeak.
Arduino teploměr s ukazatelem
Teploměr s mechanickým ukazatelem ovládaným servomotorkem implementovaný na platformě Arduino.
Deep Learning pro detekci objektů v obrazových datech
Využití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů v živém obraze snímaném kamerou.
Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi
Sledování pohybujícího se objektu otočnou kamerou implementované na platformě Raspberry Pi.
Určení směru příchodu signálu s využitím Raspberry Pi
Určení směru příchodu zvukového signálu měřeného dvojicí mikrofonů, implementované na platformě Raspberry Pi.
Simulace ohybu světla v COMSOL Multiphysics
Popularizační fyzikální pokus chování světelného paprsku v cukrovém roztoku a simulace v COMSOL Multiphysics.
Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.
Simulátor dSpace SCALEXIO LabBox
Real-time simulace dynamiky vozidla na systému SCALEXIO LabBox.
Tvořivá dílna - řešení zadaných úkolů v malých skupinkách
-MATLAB a COMSOL
-připravené úlohy "škola hrou"
-programování low-cost hardware, machine learning, deep learning, live editor, a další