to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2018
tcc
TECHNICAL COMPUTING CAMP 2018
Pátý ročník Technical Computing Camp jsme ve dnech 6.-7.9.2018 uspořádali opět v hotelu Fontána na Brněnské přehradě.
tcc
Formát této dvoudenní akce zůstal podobný jako vloni, do programu jsme zařadili tyto sekce:
  • Naše přednášky - novinky v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics a dSPACE
  • Zvané přednášky uživatelů
  • Showcase - praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy
  • Workshopy – modelování fyzikálních úloh v COMSOL Multiphysics
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
  • Tvůrčí dílna - příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách
  • Expozice partnerů
Ve čtvrtek dopoledne jsme začali hlavní přednáškou „Are You Ready for AI? Is AI Ready for You?“ pana Garetha Thomase, ve které představil vizi společnosti MathWorks v oblasti umělé inteligence.
Naši aplikační inženýři Jaroslav Jirkovský, Michal Blaho a Jan Studnička poté představili nejdůležitější novinky ve vývoji systému MATLAB / Simulink a předvedli jejich využití pro Deep Learning, počítačové vidění, autonomní řízení vozidel a programování různých hardwarových platforem.
Odpoledne jsme začali zvanými přednáškami uživatelů, kteří nás seznámili s využitím našich programů ve svých projektech.
Pan Matěj Pácha ze společnosti NXP Semiconductors informoval účastníky o vývoji nástroje, který společnost interně využívá pro Model Based Design bezsnímačového řízení pohonů se synchronním motorem - Model Based Design Toolbox pro automotive mikrokontroléry NXP.
Pánové Martin Hlaváč a Tomáš Sabáček z firmy Performance Solutions s.r.o. referovali o možnostech využití MATLABu při návrhu závodního vozidla. Z původně studentské práce v rámci soutěže Formula Student se povedlo založit startup, ve kterém se zabývají pokročilou analýzou dat s cílem optimalizace návrhu špičkových závodních vozidel.
tcc
Pan Pavel Šedivý ze společnosti Retia nám ukázal celou řadu příkladů využití programu MATLAB při vývoji a výrobě radarových systémů. MATLAB najde uplatnění při zpracování dat ze záznamů radiových signálů, modelování anténních systémů, řízení měřicích sestav a při řešení dalších úloh, které se objevují při vývoji a výrobě radarových systémů.
Potom se mikrofonů opět chopili naši kolegové - Jana Sárená informovala o využití vývojových systémů dSPACE pro testování scénářů autonomního řízení vozidel a Martin Kožíšek s Matoušem Lorencem představili program COMSOL Multiphysics a možnosti jeho propojení s programem MATLAB.
Čtvrteční program zakončil opět Gareth Thomas, který účastníky seznámil s plány firmy MathWorks do budoucna. Mnoho ze zmíněných plánů a priorit našlo v obecenstvu velkou odezvu, máme se na co těšit.
Poslední přednáška, která se konala v restauraci, přešla plynule do večeře a večerní zábavy.
V pátek ráno jsme začali zahřívacím kvízem a poté následovala hlavní část pátečního programu - soutěž o nejlepší uživatelský projekt. Každý tým měl nejdříve krátký čas na představení svého projektu, následně měli účastníci soutěže hodinu na to, aby bojovali o hlasy účastníků u svých stolků rozestavených do „veletržního“ uspořádání.
tcc
Do soutěže se přihlásilo zatím rekordních 11 týmů. Velmi mě potěšilo, když jsem viděl, jaké zajímavé věci se s našimi nástroji dělají i u nás, v ČR a na Slovensku. Prezentovaná řešení jistě snesou srovnání s nejlepšími podobnými projekty v zahraničí. Alespoň některé ze soutěžních projektů se pokusíme ve spolupráci s našimi partnery zviditelnit i mezinárodně formou článků na jejich stránkách či jinak.
Výsledky soutěže na základě hlasování vyhlásila porota pracující pod vedením prof. Petra Dostála z VUT. Zvítězil tým ze ZČU v Plzni vedený Františkem Machem s projektem „Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci“.
Letos soutěž podpořila i Československá sekce organizace IEEE. Zvláštní ceny IEEE - roční členství – od pana Matěje Páchy převzali pánové Jiří Muška (ZČU, „Lineární peristaltické čerpadlo“) a Karel Fořtl (Ricardo, „Syntéza automatické převodovky s planetovými soukolími“).
Seznam projektů, jejich popis a kompletní výsledky soutěže najdete v sekci Soutěž.
Dovolím si již dnes vyzvat vás, kdo pracujete s našimi nástroji, k účasti v příštím ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics nebo dSPACE, ať už je využívají v podnikové sféře, ve studiu nebo při domácím použití.
tcc
Souběžně se soutěží připravili moji kolegové i nesoutěžní prohlídku svých vlastních projektů.
Na závěr campu jsme po obědě opět zařadili Tvůrčí dílnu, kde jste si mohli sami sednout k počítačům a pod našim vedením vyzkoušet řešení několika připravených úloh.
Počasí letošnímu campu přálo, alespoň o přestávkách jsme se mohli nadýchat čerstvého vzduchu v okolí hotelu Fontána a pocítit blízkost Brněnské přehrady.
Příští ročník akce uspořádáme opět na stejném místě. Termín je již stanoven - zapište si do svých kalendářů termín Technical Computing Camp 2019: 5.-6. září příštího roku!
Děkuji přednášejícím, účastníkům soutěže i všem ostatním účastníkům za jejich přispění ke zdárnému průběhu akce a těším se na další setkání s Vámi!
Jan Daněk