to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2018
Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejtet
Deep Learning pro klasifikaci obrazu
Využití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů v živém obraze snímaném kamerou.
Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi
Sledování pohybujícího se objektu otočnou kamerou implementované na platformě Raspberry Pi.
Analýza obrazu z mikroskopu
Segmentace obrázků z digitálního mikroskopu a jejich analýza.
Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.
Simulátor dSpace SCALEXIO LabBox
Real-time simulace dynamiky vozidla na systému SCALEXIO LabBox.
Analýza a modelování textových dat
Představení nové aplikační knihovny Text Analytics Toolbox.
Arduino Engineering Kit
Arduino Engineering Kit je nová stavebnice založená na platformě Arduino určená k seznámení se s návrhem řízení, s modelováním systémů, zpracováním obrazu, robotikou a dalšími technickými koncepty moderního vývoje při programování zábavných, interaktivních projektů.
PARROT Minidrone
Design, simulate, and deploy algorithms to fly PARROT Minidrones.
Virtuální realita a detekce kolizí
Seznamte se s využitím nových nástrojů pro modelování kolizí a senzorů pro detekci okolních objektů.
Tvořivá dílna - řešení zadaných úkolů v malých skupinkách
-MATLAB a COMSOL
-připravené úlohy "škola hrou"
-programování low-cost hardware, machine learning, deep learning, live editor, a další