to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2019
Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
1. - Modulární výuková stavebnice
Vojtěch Mlynář (VUT / MechLab)
2. - Umělá inteligence: Problematika predikce finančních trhů
Zuzana Janková (Fakulta podnikatelská VUT v Brně)
2. - Lokalizace minirobotů
Martin Juřík, Václav Šmídl, František Mach (Electromagnetic Actuation Group, Západočeská univerzita v Plzni)
3. - Analýza vodního čerpadla - COMSOL
Lukáš Manoch (Vykres s.r.o.)
3. - Řízení robotických manipulátorů na základě obrazové informace
Václav Mašek (Katedra konstruování strojů, Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni)
4. - Modelling of NV diamond quantum chip with electrical readout of spins states
Josef Soucek (České vysoké učení technické v Praze / UHasselt)
5. - Jak může MATLAB pomoci výrobní firmě
Lukáš Manoch (Vykres s.r.o.)
6. - LSTM net use for optimal control: Lessons learned
Libor Šeda (Resideo)