to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2019
Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejtet
Generovanie CUDA kódu z deep learning modelu
Generovanie kódu z vytvorenej deep learning siete pomocou nástroja GPU Coder a jej následné spustenie na platforme NVIDIA Tegra.
Programovanie grafických aplikácií pomocou nástroja Stateflow
Ukážka vytvorenie jednoduchej grafickej aplikácie (APP) v nástroji App Designer a programovanie jej funkčnosti pomocou rozhodovacej logiky v jazyku Stateflow.
DeepLearning: R-CNN a detekce objektů
RaspberryPI: Strojové učení
Ovládání dronu Parrot Mambo FPV
Čtení QR kódů v MATLABu
Čtení QR kódů v MATLABu a jeho využití ve spojení s vizualizací v prostředí virtuální reality a při práci s dronem.
Ukázka zpracování textu z webu a vytvoření aplikace v AppDesigneru
COMSOL Multiphysics: LiveLinkforMATLAB
Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.
Tvořivá dílna - řešení zadaných úkolů v malých skupinkách
-MATLAB a COMSOL
-připravené úlohy "škola hrou"
-programování low-cost hardware, machine learning, deep learning, live editor, a další