to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2020
Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
1. - Model chování magnetoreologického elastomeru
Ondřej Sodomka (Západočeská univerzita v Plzni)
2. - Návrh a realizace laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo řízené setrvačníkem"
Jan Novotný (Vysoké učení technické v Brně)
3. - MagNet – Systém na ovládání miniaturních robotů
Jiří Šedivec (Západočeská univerzita v Plzni)
4. - Robosnake Software-In-the-Loop
Ladislav Dobrovský (Vysoké učení technické v Brně)