to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2022
Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte:
 • Algoritmus AI jako součást modelu systému v prostředí Simulink
  Klasifikační algoritmus založený na AI jako součást modelu systému vytvořeného v prostředí Simulink. Knihovny bloků pro inferenci naučených modelů postavených na deep learningu / machine learningu umožní společné testování algoritmů umělé inteligence s ostatními algoritmy (řídicí systémy, zpracování signálu a obrazu, ...) a simulačními modely dynamických soustav.
 • Ukázka programu AURELION určeného k simulaci a testování ADAS senzorů
  Interaktivní konfigurační nástroj umožňuje snadné a rychlé nastavení ADAS senzorů a následnou vizualizaci v 3D scenérie. Grafika je generována Unreal enginem pro co nejvěrnější zpracování scény.
 • Multibody simulace pohybu a vzájemného působení magnetických koulí
  Tento příklad se zabývá tzv. "Multibody Dynamics" analýzou pohybu ve FEM software COMSOL Multiphysics. Simulace počítá pohyb kuliček za působení magnetických i třecích sil.
 • Detekce anomálií s využitím autoencoderu
  Detekce abnormálního stavu systému pomocí autoencoderu, který je naučen pouze s daty z „normálního“ provozu bez dopředu známých údajů z poruchových stavů.
 • Model systému vodíkového elektrolyzéru s PEM membránou
  Tento příklad představuje model vodíkového elektrolyzéru s PEM membránou vytvořený s pomocí nástroje Simscape. Model obsahuje blok simulujucí MEA (membrane electrode assembly) napsaný v jazyce Simscape a systémy, které zahrnují zásobníky, úpravu a distribuci plynů.
 • Programovanie platformy Zynq-7000
  Ukážka rozdelenia modelu pre programovateľnú logiku (FPGA) a procesor (ARM). Využitie nástroja HDL Workflow Advisor pre zjednodušenie pracovného postupu a konfiguráciu rozhraní.
 • Virtuální realita v prostředí MATLAB / Simulink
  Spojení virtuální reality s prostředím MATLAB / Simulink nabízí mnoho aplikačních možností, od vizualizace dynamických systémů až po učení neuronových sítí. Předvedeme vám několik ukázek využití virtuální reality.
 • MATLAB a kyvadlo
  Stanovenie tiažového zrýchlenia (g) pomocou kyvadla. Využijeme snímače mobilného telefónu a real-time spracovanie signálu. K slovu sa dostane MATLAB Mobile a FFT (fast Fourier transform).
 • MATLAB Grader
  MATLAB Grader je nástroj pro automatizované hodnocení studentských úloh. V ukázce si můžete vyzkoušet pozici studenta při řešení jednoduché úlohy v MATLABu a podívat se, jak vidí řešení úlohy učitel. MATLAB Grader také nabízí mnoho již připravených úloh pro výuku v nejrůznějších oblastech.