arrow top
Pracujte pro firmy, kde využijete své znalosti MATLAB & Simulink a dSPACE
Nabízená pozice:Verifikačný a validačný inžinier pre oblasť mechatronických systémov Vloženo:20. říjen 2021 Společnost:Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. Kontaktní osoba:Katarína Pažická E-mail:personalne.kysuce@schaeffler.com Telefon:+421 414205338 Místo pracoviště:Kysucké Nové Mesto
Spoločnosť Schaeffler je dynamickou globálnou technologickou spoločnosťou a jej úspech je výsledkom podnikateľského ducha a dlhej histórie súkromného vlastníctva. Znie to pre Vás zaujímavo? Ako partner všetkých hlavných automobilových výrobcov, ako aj kľúčových hráčov v letectve a priemyselných odvetviach, Vám ponúkame veľa príležitostí na rozvoj.

Náplň práce
 • Analýza systémových požiadaviek a následné plánovanie príslušných testov v oblasti mechatronických systémov pre automobilový priemysel
 • Implementácia funkčných, environmentálnych a integračných testov podľa testovacieho plánu
 • Návrh a výber vhodného testovacieho prostredia v súlade s testovacou stratégiou
 • Realizácia a/alebo riadenie systémových skúšok pomocou HiL (Hardware-in-the-loop) testovacieho prostredia
 • Vyhodnotenie, zdokumentovanie a komunikácia výsledkov v rámci medzinárodného projektového tímu
 • Sledovanie a dodržiavanie časového plánu a projektového rozpočtu
 • Spolupráca s tímom pri určovaní hlavnej príčiny problémov pri testovaní
Kvalifikačné predpoklady
 • VŠ II. stupňa odbor mechatronika, strojárstvo, elektrotechnika, IT, fyzika alebo iné príbuzné odbory
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni (písomná a ústna forma)
 • samostatnosť, systematickosť, štruktúrovaný spôsob práce
 • dobré komunikačné zručnosti a schopnosť pracovať v tíme
vítané sú:
 • nemecký jazyk
 • skúsenosti so spracovaným údajov pomocou MATLAB
 • skúsenosť so softvérom PTC Integrity alebo ekvivalentným nástrojom na správu produktového životného cyklu
 • základy programovania (Python)
 • certifikát ISTQB alebo CAST
 • skúsenosť s testovaním mechatronických systémov
 • skúsenosti s testovacím prostredím dSpace alebo Vector
Ponúkaná mzda

1500-2000€/mesiac - výška nástupného platu závisí od seniority uchádzača

Čakajú Vás vzrušujúce úlohy a vynikajúce možnosti rozvoja, pretože s inováciami ovplyvňujeme budúcnosť. Tešíme sa na Vašu žiadosť.

https://jobs.schaeffler.com/job/Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-Verifika%C4%8Dn%C3%BD-a-valida%C4%8Dn%C3%BD-in%C5%BEinier-pre-oblas%C5%A5-mechatronick%C3%BDch-syst%C3%A9mov-024-01/655700201/


© HUMUSOFT 1991 - 2022