to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Batteries & Fuel Cells Module
Batteries & Fuel Cells Module je určen všem uživatelům, kteří pracují ve vývoji baterií, akumulátorů nebo palivových článků, konkrétně olověných, lithium-iontových a nikl-metal-hydridových (Ni-Mh) baterií, palivové články s keramickými oxidy (SOFC), palivové články DMFC (direct-methanol fulel cells) a s protonovou výměnnou mebránou.
Pomocí hotových aplikací lze analyzovat prvotní, druhtné a terciální rozložení proudové hustoty v elektrochemických článcích. Reakce na elektrodě plně popisují její kinetiku, která zahrnuje ztráty napětí v důsledku chemické reakce. Článek může obsahovat elektrodu z pevného nebo pórovitého materiálu se zředěným nebo koncentrovaným elektrolytem. Navíc mohou být elektrochemické reakce a transportní jevy provázány s dalšími aplikacemi COMSOL Multiphysics jako jsou přestup tepla, elektrický potenciál nebo dynamika tekutin
Oblasti použití:
  • baterie, akumulátory, palivové články
  • elektrochemie

© HUMUSOFT 1991 - 2018