to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Pipe Flow Module
picture Cooling of a steering wheel injection mold: Non-isothermal pipe flow is fully coupled to the heat transfer simulation of the mold and polyurethane part.
Pipe Flow Module je určený k simulacím proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty v potrubních sítích a kanálech. Speciální rozhraní umožňují řešit přechodové jevy a akustiku v těchto sítích. Použití modulu je vhodné v případě dlouhých soustav kanálů, v nichž můžeme uvažovat předpoklad plně rozvinutého proudění. Potrubní síť se poté aproximuje pomocí 1D modelu, v němž je možné jednotlivým větvím kanálu přiřadit jejich průměr. Uživatelské rozhraní obsahuje předpřipravené komponenty potrubních sítí jako jsou kolena, ventily, T-spoje nebo pumpy.
Oblasti použití:
  • Návrh a optimalizace chladicích systémů, ventilací
  • Potrubní systémy v rámci chemických procesů
  • Potrubní sítě pro dopravu ropy, plynu apod.
  • Tepelné výměníky
  • Geotermální ohřev
  • Tepelná izolace potrubí

© HUMUSOFT 1991 - 2018