to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulace elektromagnetismu se zaměřením na MEMS
Online workshop COMSOL Multiphysics
Datum:24.3.2021 (středa), od 14:00 (120 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Martin Kožíšek (HUMUSOFT), Matouš Lorenc (HUMUSOFT), Jan Zemen (ČVUT)
Jazyk:Čeština
picture
Od elektrostatiky po paprskovou optiku. COMSOL Multiphysics pokrývá na poli elektromagnetických simulací široké spektrum úloh. V rámci online semináře společně probereme základní principy modelování v jednotlivých oborech.
Úvodní část workshopu je věnována simulačním možnostem AC/DC Module, které si představíme na úlohách pojistky a transformátoru. Dále se podíváme na simulace MEMS (Mikroelektromechanické součástky) a jejich konkrétní aplikaci.
Naším váženým hostem tentokrát bude Mgr. Jan Zemen, Ph.D. z Katedry elektrotechnologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, který bude prezentovat aktuální model věnující se využití piezomagnetického jevu při magnetickém chlazení. Jedná se o ukázkovou multifyzikální simulaci zahrnující piezoelektrický jev, strukturální mechaniku, statické magnetické pole a teplotní pole. Výzkum podpořilo MŠMT, projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457. Na konci workshopu proběhne diskuze.
Biografie hosta
Jan Zemen
Mgr. Jan Zemen, Ph.D. z Katedry elektrotechnologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřuje na numerické modelování elektronové a magnetické struktury pevných látek. Doktorát získal na MFF UK v oboru Fyziky pevných látek a materiálového výzkumu v roce 2010. V letech 2011 až 2017 působil jako vědecký pracovník na University of Nottingham a Imperial College London, kde začal s výzkumem piezomagnetického jevu, který je předmětem workshopu. Od roku 2019 je řešitelem projektu MulColM (Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II na ČVUT v Praze, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457), v jehož rámci vznikly prezentované výsledky.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Nejpozději dva dny před konáním semináře obdržíte odkaz na stránku webexu a zkušební licenci COMSOL Multiphysics včetně návodu pro nastavení předváděných úloh.