to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Optimalizace v COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Datum:9.4.2019 (úterý), od 16:00 odpoledne
Místo:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
picture
Workshop je setkáním zájemců o program COMSOL Multiphysics, kteří si mohou sami vyzkoušet práci při vytváření multifyzikálních úloh v tomto výpočetním prostředí. V prostorách našeho školícího centra vám nabízíme aktivní účast na workshopu pod odborným vedením našeho lektora. Seznámíte se s novinkami v programu, sami si vyzkoušíte vybrané příklady a získáte odpovědi na řadu otázek.
Zveme uživatele i zájemce o software COMSOL Multiphysics na workshop o optimalizačních úlohách v COMSOL Multiphysics. Návštěvníci se seznámí s podstatou, terminologií a základními způsoby (rozměrová, tvarová a topologická) hledání optima v COMSOL Multiphysics. První půlku programu bude tvořit prezentace, druhou půlku programu přednášející provede návštěvníky nastavením konkrétních úloh.
Program
16:00První část
17:30Přestávka
18:00Druhá část
19:00Závěr, prostor na dotazy a individuální úlohy

© HUMUSOFT 1991 - 2019