to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Počítačové simulace v gumárenství
Online workshop COMSOL Multiphysics
Datum:20.1.2021 (středa), od 14:00 (120 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Martin Kožíšek (HUMUSOFT), Jiří Brejcha (Brejcha Rubber Consulting), Ondřej Sodomka (Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni)
Jazyk:Čeština
Program
picture
Připojte se k online workshopu věnovanému vědě a výzkumu v oblasti gumárenství.
V úvodu workshopu představí náš host Ing. Jiří Brejcha témata, která představují výzvu pro matematické simulace fyzikálních jevů.
V druhé části bude představen FEM software COMSOL Multiphysics a jeho reference v oblasti gumárenství. Software působí v mnoha oblastech vědy a výzkumu, umí simulovat proudění tekutin vč. tečení polymerů, pružnost a pevnost vč. nelineárních materiálů, přestupy tepla vč. fázových přeměn, elektromagnetismus, optiku, akustiku, chemii a elektrochemii. Na závěr druhé části bude detailně předveden matematický model z oblasti gumárenství.
Ve třetí části workshopu si účastníci sami mohou vyzkoušet nasimulovat vybranou úlohu z praxe - identifikaci neznámého materiálu. K úloze obdrží návod k nastavení a zkušební licenci software COMSOL.
Ve čtvrté části workshopu ukáže Ing. Ondřej Sodomka výzkum magnetoreologických elastomerů jako další zajímavé multifyzikální téma, ve kterém se s úspěchem využívají simulace.
Na závěr bychom s účastněnými, pokud to bude možné, rádi diskutovali jejich úlohy a technologické výzvy.
Jak se připojit
Pro účast na online workshopu vyplňte přihlašovací formulář. Nejpozději v den konání workshopu obdržíte odkaz na stránku webexu a zkušební licenci COMSOL Multiphysics včetně návodu pro nastavení předváděných úloh.
Biografie
Brejcha
Ing. Jiří Brejcha
V roce 2001 vystudoval VŠCHT v Praze a poté až do roku 2016 působil v Mitas a.s. na pozicích "Production Technology Manager" a "Material Development Manager". Od roku 2016 do roku 2019 pracoval pro Trelleborg Group TWS na pozici "Material Development Manager". V Mitas a.s. a Trelleborg Group TWS měl na starosti mj. míchání pryžových směsí, gumovou antikorozní technologii a její aplikace, testování nových sloučenin a surovin, procesní audity, implementaci REACH a CLP, správu chemických látek, interní audity ISO 14001. Vystupoval jako národní expert v pracovní skupině CEN, zastoupení v ETRMA. Integroval také nové závody v Srbsku, USA a Slovinsku. Zastupoval TWS v Global Chemical Task Force Trelleborg a opět v ETRMA.
V roce 2019 začal své dlouholeté zkušenosti prodávat jako hlavní konzultant a průmyslový expert - okruhy témat:
  • Problematika životního prostředí, zdraví a bezpečnosti v gumárenském průmyslu.
  • Složení, zpracování gymárenských směsí a výroba pneumatik, technické pryže a kompozity.
  • Udržitelný rozvoj a suroviny.
  • Soulad s právními předpisy (REACH, CLP, GHS).
  • Výzkumné, vývojové a inovační projekty.
  • Lektorské a konzultační aktivity.
Sodomka
Ing. Ondřej Sodomka
Ing. Ondřej Sodomka studuje druhým rokem v doktorském programu na Západočeské univerzitě v Plzni (téma dizertační práce: Mechanika elastických těles v elektromagnetickém poli). Matematickému modelování se věnuje již pátým rokem, konkrétně modelování magnetoreologických elastomerů již třetí rok. Je členem výzkumné skupiny CIMRA (cimra.fel.zcu.cz), rovněž ze Západočeské univerzity v Plzni, která se mimo jiné věnuje výzkumu a vývoji magnetoreologických elastomerů s přesahem do možných aplikací.
Plnění formy roztaveným polymerem Plnění formy roztaveným polymerem
Simulace povlakování v detailu štěrbiny Simulace povlakování v detailu štěrbiny