to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Bubliny, volná hladina a ostatní vícefázové proudění v COMSOL Multiphysics
Workshop COMSOL Multiphysics
Datum:12.3.2019 (úterý), od 16:00 odpoledne
Místo:HUMUSOFT, Praha, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Matouš Lorenc (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
picture
Workshop je setkáním zájemců o program COMSOL Multiphysics, kteří si mohou sami vyzkoušet práci při vytváření multifyzikálních úloh v tomto výpočetním prostředí. V prostorách našeho školícího centra vám nabízíme aktivní účast na workshopu pod odborným vedením našeho lektora. Seznámíte se s novinkami v programu, sami si vyzkoušíte vybrané příklady a získáte odpovědi na řadu otázek.
Zveme uživatele i zájemce o software COMSOL Multiphysics na workshop představující způsoby, jakými lze simulovat vícefázové proudění - nemísitelné tekutiny, mísitelné tekutiny, malé rozptýlené částice unášené v proudovém poli. První půlku programu bude tvořit představení a porovnání jednotlivých metod implementovaných v software COMSOL Multiphysics, druhou půlku workshopu získají účastníci praktickou znalost nastavení úlohy simulace malých bublinek rozptýlených v kapalině.
Program
16:00První část
17:30Přestávka
18:00Druhá část
19:00Závěr, prostor na dotazy a individuální úlohy

© HUMUSOFT 1991 - 2019