to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Moderné nástroje
pre finančnú analýzu
a modelovanie 2019
17. ročník konferencie
Datum:30.5.2019 (štvrtok)
Miesto:Národná banka Slovenska, Bratislava, Slovenská republika
Jazyk:Slovenský, český, anglický
Dopoludňajší sprievodný program
9:00 Registrácia účastníkov - Master Class / Workshop
9:30
Konferencia
11:30 Registrácia účastníkov
12:00 Úvodné slovo Miroslav Gavura (Národná banka Slovenska), Jan Daněk (Humusoft s.r.o.)
12:15 Keynote: Solving large optimization problems in Finance: How MATLAB can help you Jorge Paloschi (MathWorks)
12:55 Keynote: Macro-Based Asset Allocation for Official Institutions Vahe Sahakyan (Bank for International Settlements)
13:35 Keynote: Public Investment and EU Funds in a Small Open Economy Integrated in the Euro Area Martin Železník (Národná banka Slovenska)
14:00 Prestávka, občerstvenie
14:30 A New Foreign Block for the CNB Core Model Stanislav Tvrz (Česká národní banka)
14:55 How Costly is the Retirement Age Cap in Ageing Society? (Analysis of the Pension Reform Reversal in Slovakia) Zuzana Múčka (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť)
15:20 Measuring Market Risk with Entropy Martin Veselý (Česká národní banka)
15:45 Prestávka, občerstvenie
16:00 Optimalizácia výroby plynovej elektrárne Malženice Kristián Barát (Západoslovenská energetika a.s.)
16:25 Risk Modelling Using Monte Carlo Methods – Design and Validation of an Insurance Model Philip Gruber (arithmetica Consulting GmbH)
16:50 Optimization of Financial Models Using Evolutionary Algorithms and GPU Computing Michal Hojčka, Riccardo Gismondi (R7 CORP k.s.)
17:15 Diskusia a záver konferencie

© HUMUSOFT 1991 - 2019