Online seminář MATLAB 1+1, vstupné zdarma:

AI + X: návrh modelů umělé inteligence a jejich začlenění do komplexnějších algoritmů

17.1.2024 (středa), od 17:00 (60 min.), Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), čeština

Alternativní termín je 16.1.2024 (úterý), od 13:00 (60 min.) >>

Zaměření online semináře

Online seminář Vás seznámí s využitím metody Model-Based Design při vývoji systémů, které vedle klasických algoritmů pro řídicí systémy či úpravu a zpracování signálů obsahují modely vytvořené metodami umělé inteligence.

Seminář Vám nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.

Jak se připojit

Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení. Odkaz ke stažení podkladových materiálů Vám zašleme před konáním semináře.

MATLAB & Simulink

Program

17:00
Metoda Model-Based Design
  • co je metoda Model-Based Design
17:10
Machine learning a deep learning
  • jak vytvořit a naučit model založený na umělé inteligenci
  • integrace modelu s ostatními algoritmy
17:45
Nasazení algoritmů na embedded platformy
  • přizpůsobení modelu umělé inteligence požadavkům embedded platforem
  • automatické generování kódu pro embedded hardware
17:55
Závěr, diskuze, dotazy

Seminář je určen všem posluchačům, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s metodou Model-Based Design ve spojení s návrhem modelů založených na umělé inteligenci v prostředí MATLAB a Simulink.

Podrobný obsah

Metoda Model-Based Design je postavena na systematickém využívání simulačních modelů napříč vývojovým procesem. Typickým příkladem jejího využití je návrh řídicího systému a jeho implementace na cílovou platformu ve formě automaticky generovaného zdrojového kódu.

V dnešních systémech se stále více uplatňují algoritmy vytvořené metodami umělé inteligence. Může se jednat o rozpoznávání objektů v obrazových datech, analýzu signálů nebo rozhodovací systém. Ve výsledných aplikacích jsou pak modely umělé inteligence využívány společně s ostatními algoritmy. Pro optimalizaci chování celého systému je vhodné prověřit nejen chování samotných AI modelů, ale také jejich interakci s dalšími prvky a vnějšími systémy. Metoda Model-Based Design umožní společný vývoj a testování modelů umělé inteligence se zbytkem systému, optimalizovat jejich vzájemné působení, odhalit včas případné problémy s integrací a dovést návrh až do podoby cílového nasazení.

Další zdroje informací

Informace:

Články:

User Stories

Přihláška

Přihlašovací údaje obdržíte obratem po odeslání formuláře.

Vyplňte Vaše jméno.
Vyplňte Váš email.
Na kterém Vás můžeme zastihnout.
Kdo je Váš zaměstnavatel / kde stujete?
Co je Váš pracovní obor?
Co Vás zajímá?

* Položky je nutné vyplnit.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení vašeho dotazu, registrace či žádosti.
Naše Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.