to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep learning v prostředí MATLAB … jak na to?
Online workshop MATLAB & Simulink
Datum:10.6.2020 (středa), od 14:00 (95 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online workshop?
Online workshop nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
 • virtuální setkání; ukázky a informace; živá diskuse; možnost vyzkoušet si
picture
Obsah online workshopu
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti označované jako deep learning. Deep learning je metoda strojového učení, kde je získávána užitečná informace přímo z dat. Deep learning nachází využití v mnoha oblastech, zejména pak v analýze obrazu a počítačovém vidění. Typickými úlohami jsou klasifikace snímků, detekce objektů na snímcích a sémantická segmentace, které si v průběhu workshopu vyzkoušíme.
Jak se připojit
Pro účast na online workshopu vyplňte přihlašovací formulář. Nejpozději dva dny před konáním semináře obdržíte odkaz na stránku webexu a další informace.
Také Vám vytvoříme zkušební licenci programu MATLAB, kterou si budete moci nainstalovat na Váš počítač, a využít ji k aktivní práci s předváděnými úlohami, ke spouštění připravených příkladů a prohlížení výsledků.
Program
14:00Deep learning v prostředí MATLAB - základní nástroje a postupy
 • - Co je deep learning a kde se užívá
 • - Deep learning v počítačovém vidění pro klasifikaci obrazu
 • - Konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
 • - Grafický editor Deep Network Designer
 • - Tvorba vlastních sítí vs. využití existujících (transfer learning)
 • - Kontrola učení CNN a prověření funkčnosti naučených sítí (occlusion sensitivity, deep dream image)
15:00Deep learning v prostředí MATLAB - další možnosti
 • - Rozvětvené architektury DAG-CNN
 • - Detekce objektů v obraze s využitím deep learningu (R-CNN, YOLO)
 • - Sémantická segmentace obrazu s využitím deep learningu (SegNet)
 • - Jak využít klasifikační „obrázkovou“ síť ke klasifikaci signálů
 • - Nasazení deep learning modelů do cloudu a na embedded platformy
15:30Závěr, diskuze, dotazy
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro deep learning v prostředí MATLAB.