to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Deep learning v prostředí MATLAB … jak na to?
Online workshop MATLAB & Simulink
Datum:10.6.2020 (středa), od 14:00 (95 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online workshop?
Online workshop nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
 • virtuální setkání; ukázky a informace; živá diskuse; možnost vyzkoušet si
picture
Zaměření online workshopu
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti označované jako deep learning. Deep learning je metoda strojového učení, kde je získávána užitečná informace přímo z dat. Deep learning nachází využití v mnoha oblastech, zejména pak v analýze obrazu a počítačovém vidění. Typickými úlohami jsou klasifikace snímků, detekce objektů na snímcích a sémantická segmentace, které si v průběhu workshopu vyzkoušíme.
Jak se připojit
Pro účast na online workshopu vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení. Odkaz ke stažení podkladových materiálů Vám zašleme před konáním workshopu.
Také Vám vytvoříme zkušební licenci programu MATLAB, kterou si budete moci nainstalovat na Váš počítač, a využít ji k aktivní práci s předváděnými úlohami, ke spouštění připravených příkladů a prohlížení výsledků.
Program
14:00Deep learning v prostředí MATLAB - základní nástroje a postupy
 • - Co je deep learning a kde se užívá
 • - Deep learning v počítačovém vidění pro klasifikaci obrazu
 • - Konvoluční neuronové sítě (CNN) jako základní nástroj deep learningu
 • - Grafický editor Deep Network Designer
 • - Tvorba vlastních sítí vs. využití existujících (transfer learning)
 • - Kontrola učení CNN a prověření funkčnosti naučených sítí (occlusion sensitivity, deep dream image)
15:00Deep learning v prostředí MATLAB - další možnosti
 • - Rozvětvené architektury DAG-CNN
 • - Detekce objektů v obraze s využitím deep learningu (R-CNN, YOLO)
 • - Sémantická segmentace obrazu s využitím deep learningu (SegNet)
 • - Jak využít klasifikační „obrázkovou“ síť ke klasifikaci signálů
 • - Nasazení deep learning modelů do cloudu a na embedded platformy
15:30Závěr, diskuze, dotazy
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro deep learning v prostředí MATLAB.
Náplň workshopu
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti označované jako deep learning. Deep learning je metoda strojového učení, kde je za pomoci mnohovrstvých nelineárních výpočetních modelů získávána užitečná informace přímo z dat. Architektura modelů je postavená na hlubokých neuronových sítích (deep networks).
Deep learning nachází využití v mnoha oblastech, zejména pak v analýze obrazu a počítačovém vidění. Typickými úlohami jsou klasifikace snímků, detekce objektů na snímcích nebo sémantická segmentace.
V průběhu workshopu si vyzkoušíme, jak sestavit vlastní neuronovou síť pro klasifikaci snímků a naučíme ji na připravené sadě dat. Také si ukážeme využití existující sítě a její uzpůsobení na novou úlohu (transfer learning). Ukážeme si vytváření sítí v interaktivním grafickém editoru Deep Network Designer i tvorbu sítí pomocí příkazů.
Chování sítí vyhodnotíme pomocí testovací sady dat a pomocí validačních technik, jako je occlusion sensitivity nebo deep dream image. Ty nám umožní kvalitativně posoudit správnost fungování naučené sítě. Kromě jednoduchých sériové uspořádaných sítí si ukážeme, jak v MATLABu vytvářet sítě rozvětvené.
V poslední části workshopu se zaměříme na další dvě typické úlohy pro deep learning, a to na detekci objektů na snímcích a sémantickou segmentaci snímků. Také si přiblížíme postup, jak využít klasifikační „obrázkovou“ síť ke klasifikaci signálů, pomocí časově-frekvenční transformace signálů do podoby spektrogramů a scalogamů.
Nakonec si povíme, jak nasadit naučené modely na koncové platformy, ať už se jedná o analytický systém určený pro cloudové prostředí, nebo je cílovou platformou provozní embedded hardware.
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro deep learning v prostředí MATLAB.