to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Programování bez psaní kódu: od Arduina a Raspberry Pi po profesionální embedded systémy
Online seminář MATLAB & Simulink
Datum:24.11.2020 (úterý), od 14:00 (95 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online seminář?
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
 • virtuální setkání; ukázky a informace; živá diskuse
picture
Zaměření online semináře
Seminář Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB a Simulink v oblasti návrhu a programování embedded hardware, počínaje low-cost platformami Arduino či Raspberry Pi a konče řídicími jednotkami automobilů či inteligentními systémy pro internet věcí a průmysl 4.0.
V grafickém prostředí Simulink můžete vytvářet Vaše programy ve formě blokových schémat, otestovat jejich fungování simulačně a pak je „na několik kliknutí“ přeložit a nasadit přímo na cílový hardware. Můžete k němu vytvořit i simulační model fyzického zařízení, se kterým bude algoritmus pracovat, a otestovat v počítači jejich vzájemné působení - Model-Based Design.
Podpora vývoje embedded systémů ze strany Simulinku sahá od návrhu algoritmu a raného prototypování až po finální testovaní a tvorbu výsledného produktu.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení. Odkaz ke stažení podkladových materiálů Vám zašleme před konáním semináře.
Program
14:00Programování embedded hardware bez zápisu kódu
 • - Co je embedded hardware a k čemu se používá
 • - Tvorba programu a jeho simulace v grafickém prostředí Simulink
 • - Nasazení programu na embedded hardware – Arduino, Raspberry Pi a další
 • - Obsluha periférií
 • - Testování a ladění programu v reálném čase
 • - Řídicí systémy, logické automaty, zpracování signálu, zpracování obrazu
 • - Systémy pro IoT a platforma ThingSpeak
15:00Model-Based Design
 • - Jak vytvořit simulační model soustavy
 • - Matematické vs. fyzikální modelování
 • - Propojení modelu soustavy s embedded algoritmem
15:20Testování a hardware-in-the-loop simulace
 • - propojení hotového embedded systému se simulovanou soustavou v reálném čase
15:30Závěr, diskuze, dotazy
Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s možnostmi prostředí MATLAB a Simulink pro programování embedded systémů.
Náplň semináře
Seminář Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB a Simulink v oblasti návrhu a programování embedded hardware. Embedded hardware, počínaje low-cost platformami Arduino či Raspberry Pi, se dnes vyskytuje prakticky ve všech technických zařízeních. Od domácích spotřebičů přes dětské hračky až po osobní automobily. Samostatnou kapitolu představují inteligentní zařízení, která tvoří základ internetu věcí (IoT), inteligentních budov a platformy průmysl 4.0.
Programování embedded hardware však není omezeno na profesionální využití. Platformy Arduino, Raspberry Pi a další našly velkou oblibu i u „hobíků“, kde se kreativitě meze nekladou ...
Prostředí MATLAB a Simulink nabízí možnost, jak tyto systémy programovat bez toho, abyste museli programovat kód ve standardních jazycích, jako je C. Vaše programy můžete vytvářet v grafickém prostředí Simulink ve formě blokových schémat. Program ve formě grafického modelu můžete otestovat simulačně a pak jej „na několik kliknutí“ přeložit a nasadit přímo na cílový hardware. Algoritmy mohou být určeny pro řídicí systémy, logické automaty, digitální zpracování signálů či zpracování obrazu a videa.
V prostředí Simulink můžete kromě vlastních algoritmů modelovat a simulovat i reálné soustavy, a simulačně testovat propojení Vašich algoritmů s okolním světem. Soustavy lze modelovat jak matematickým popisem, tak z připravených bločků reprezentujících reálné komponenty mechanických, hydraulických či elektronických systémů. Této metodě, návrhu algoritmů na základě simulačních modelů reálných systémů, říkáme Model-Based Design.
Poté, co koncové zařízení připojíme k Simulinku a naprogramujete, jej před zavedením do provozu musíme řádně otestovat. Pro bezpečné testování hotových embedded systémů můžeme použít hardware-in-the-loop simulace (HIL). Embedded zařízení, které je připravené k připojení do reálného zařízení (automobilu, domácího spotřebiče), napojíme namísto toho na real-time simulátor. Ten chování reálného zařízení simuluje. Můžeme tím testovat, jak se embedded systém vypořádá s různými provozními stavy Vašeho zařízení, jeho poruchami a nenadálými situacemi, aniž byste riskovaly poškození hotového fyzického systému či nákladného prototypu.