to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
5 způsobů modelování fyzikálních systémů (a algoritmů) v grafickém prostředí
Online workshop MATLAB & Simulink
Datum:8.12.2020 (úterý), od 14:00 (95 min.)
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online workshop?
picture
Online workshop nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
 • virtuální setkání; ukázky a informace; živá diskuse; možnost vyzkoušet si
Zaměření online workshopu
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB a Simulink v oblasti modelování fyzikálních soustav a algoritmů. Modely lze vytvářet různými způsoby:
 • matematickým popisem
 • skládáním „reálných“ prvků (fyzikální modelování)
 • pomocí stavů a přechodů mezi nimi
 • pomocí entit a jejich zpracování
 • jazykem MATLABu
Jak se připojit
Pro účast na online workshopu vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení. Odkaz ke stažení podkladových materiálů Vám zašleme před konáním workshopu.
Možnost aktivní účasti
Účastníci sledují výklad a zároveň mohou aktivně pracovat v prostředí MATLAB, které si nainstalují předem na své počítače (v případě, že nedisponujete licencí programu MATLAB, Vám poskytneme pro účely workshopu bezplatnou zkušební licenci).
Program
14:00Modelování matematickým popisem
 • - modelování soustav pomocí diferenciálních nebo diferenčních rovnic
 • - modelování algoritmů pro řídicí systémy, zpracování signálu či zpracování obrazu
14:30Fyzikální modelování soustav
 • - skládání soustav z prvků reprezentujících reálné objekty
 • - soustavy mechanické, elektrické, hydraulické, pneumatické a jejich kombinace
14:50Modelování stavovým popisem
 • - řídicí a rozhodovací logika
 • - modelování událostmi řízených systémů
15:05Modelování systémů entit
 • - generování a zpracování entit
 • - fronty, servery, přepínače, procesní zpoždění, řízení priorit
15:25Funkce v jazyce MATLAB
 • - začlenění funkcí v jazyce MATLABu do grafických modelů
15:30Závěr, diskuze, dotazy
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s možnostmi prostředí MATLAB a Simulink pro modelování systémů.
Náplň workshopu
Workshop Vás seznámí s využitím nástroje Simulink, grafického prostředí blokových schémat, ve kterém je možné rychle a snadno modelovat chování dynamických soustav či modelovat nejrůznější algoritmy. K modelování lze využít a kombinovat množství přístupů, které umožní popsat modelované systémy z různých úhlů pohledu.
Modely soustav lze vytvářet na základě matematického popisu diferenciální nebo diferenční rovnicí, nebo využít přístup tzv. fyzikálního modelování, kde jsou modely soustav vytvářeny skládáním prvků reprezentujících reálné objekty.
Kromě dynamického popisu systémů lze v Simulinku využít modelování stavovým popisem ve formě stavových automatů a řídící logiky nebo modelovat systémy založené na generování a zpracování entit.
Samozřejmostí je také začlenění funkcí a algoritmů v jazyce MATLABu přímo do grafických modelů Simulinku.