to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Počítačové vidění - detekce, rozpoznávání a sledování objektů
Workshop MATLAB & Simulink
Datum:9.4.2019 (úterý), od 16:00
Místo:Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, Slovenská republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenčina
Co je workshop?
Workshop Vám nabízí možnost seznámit se s výpočetním a simulačním prostředím MATLAB & Simulink formou praktických ukázek. Účastníci si budou moci prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet. Během workshopu bude stále místo pro Vaše dotazy.
Samozřejmostí jsou informační materiály pro každého účastníka.
Účast na workshopu je ZDARMA.
Obsah
Workshop Vás seznámí s využitím výpočetního prostředí MATLAB v oblasti počítačového vidění (computer vision). V průběhu workshopu si vyzkoušíme rozpoznávání objektů na snímku pomocí detekovaných příznaků, detekci obličeje a jeho sledovaní ve videu.
Zpracování obrazu v MATLABu můžeme rozdělit do dvou oblastí - klasické zpracování obrazu a počítačové vidění. Klasické zpracování obrazu se zaměřuje především na úlohy, jako je odstranění šumu v obrazu a filtrace, nastavení kontrastu, práce s barevnými prostory nebo měření a transformace obrazu. Kromě úpravy a předzpracování snímků spadá do klasického zpracování obrazu také registrace snímků na základě intenzity či detekce objektů založená barevné informaci, morfologických operacích, prahování a tvorbě masky.
Počítačové vidění vnáší do analýzy obrazu hlubší rozměr. Využívá obrazu a videa k detekci, klasifikaci a sledování objektů nebo událostí za účelem pochopení reálné situace. Nástroje MATLABu obsahují množství specifických algoritmů, které lze v této úloze využít.
V rámci workshopu budou předvedeny názorné příklady, které řeší typické úkoly, se kterými se v oblasti počítačového vidění setkáváme. Po seznámení se základními pojmy si vyzkoušíme detekci objektu na snímku a ve videosekvenci. Využijeme k tomu příznaků SURF a algoritmus RANSAC. Příznaky nám umožní popsat klíčová místa v obraze. Výhodou příznaků SURF je skutečnost, že narozdíl od klasických prvků (rohů, hran, vzorů) je získaný deskriptor invariantní ke změnám měřítka, natočení i změnám jasu a kontrastu. Algoritmus detekce objektu využívající příznaků SURF je tím pádem mnohem robustnější než algoritmy využívající klasických prvků.
Další část workshopu bude zaměřena na detekci obličejů na snímku. K tomu využijeme detektor Viola-Jones, který je v MATLABu před-trénován k detekci obličeje, nosu, očí a dalších častí lidského těla, a jeho použití je tak velmi snadné.
Poslední část workshopu se bude zabývat sledováním objektů ve videu. Využijeme algoritmus KLT, kde je objekt automaticky sledován na základě sledování bodů. V příkladu si ukážeme nejen samotný algoritmus, ale také jeho začlenění do širšího rámce, kde bude řešena úloha ztráty objektu a jeho opětovné nalezení.
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro počítačové vidění v prostředí MATLAB.

© HUMUSOFT 1991 - 2019