to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Online seminář MATLAB 1+1
Grafické výstupy z prostředí MATLAB a možnosti jejich sdílení
Datum:7.3.2023 (úterý), od 13:00 (60 min.)Nemůžete se zúčastnit? Alternativní termín je 8.3.2023 od 17 hod. >>
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Anna Tocháčková (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Možnosti využití softwaru MATLAB k tvorbě publikačních výstupů, interaktivních výukových materiálů a aplikací
Zaměření online semináře
picture
Seminář Vás seznámí s nástroji prostředí MATLAB pro přípravu výstupů vašich algoritmů do publikační podoby. Nejprve si ukážeme tvorbu interaktivních dokumentů v nástroji Live Editor. Dále si předvedeme způsoby, kterými lze v MATLABu vizualizovat dvourozměrná i vícerozměrná data a jak následně tyto vizualizace upravovat a exportovat. Představíme také nástroje pro automatizaci tvorby reportů.
V druhé části semináře si ukážeme, jak v MATLABu vytvářet interaktivní aplikace i bez rozsáhlých znalostí programování. Vytvořením a sdílením interaktivní aplikace uživateli předáte grafické rozhraní, ve kterém se vaše algoritmy spouští interakcí s ovládacími komponentami. Tyto aplikace je možné sdílet s neuživateli MATLABu formou samostatně spustitelných či webových aplikací.
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení.
Program
13:00Úvod
13:05Live Editor
  • - Tvorba interaktivních výpočetních dokumentů
13:10Tvorba publikačních výstupů
  • - Vizualizace dvourozměrných a vícerozměrných dat
  • - Úprava grafů
  • - Export grafů v publikační kvalitě
  • - Report Generator
13:35App Designer
  • - Tvorba aplikací
  • - Nasazení a sdílení webových aplikací
13:50Závěr, diskuze, dotazy
Doplňující informace:
Ukázky grafů:
Webové aplikace:
Automatická tvorba reportů:
CZ a SK WWW semináře: