to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Modelovanie udalostných systémov v prostredí Stateflow
Workshop MATLAB & Simulink
Datum:20.3.2019 (středa), od 16:00
Místo:Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, Slovenská republika
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Michal Blaho (HUMUSOFT)
Jazyk:Slovenština
Čo je workshop?
Workshop Vám ponúka možnosť zoznamiť sa s výpočtovým a simulačným prostredím MATLAB & Simulink formou praktických ukážok. Účastníci si budú môcť prezentované príklady za asistencie prednášajúceho sami vyskúšať. Počas workshopu bude stále miesto pre Vaše otázky.
Samozrejmosťou sú informačne materiály pre každého účastníka.
Účasť na workshope je ZDARMO.
Obsah
Workshop Vás zoznámi so základmi tvorby a modelovania udalostných systémov v prostredí Stateflow. V priebehu workshopu budeme modelovať dva spôsoby riadenia dynamického systému. Prvý spôsob využíva sekvenčné prepínanie stavov. Pri druhom využijeme paralelný beh stavov. Naučené poznatky aplikujeme na riadenie modelu výrobnej linky, kde zabezpečíme správnu postupnosť operácií. Pre vytvorený udalostný systém riadenia vygenerujeme kód, ktorý sa dá implementovať na PLC zariadenia pomocou nástroja Simulink PLC Coder. Naučené poznatky udalostného modelovania sú aplikovateľné v širokov spektre aplikačných domén.
Tvorba udalostného riadenia pre dynamický systém a jeho modifikácia
Stateflow je interaktívne grafické prostredie pre modelovanie udalostných systémov pomocou konečných stavových automatov a grafov toku. S využitím Stateflow možeme modelovať stavy systému, v ktorých systém operuje, supervízorovú logiku, plánovanie úloh alebo kontrolu porúch. Stateflow je úzko prepojený spolu so Simulinkom, takže môžeme kombinovať stavový automat spolu s dynamickým modelom systému a testovať či naša logika pracuje správne. Stavový automat je popísaný stavmi (exkluzívnymi alebo paralelnými) a prechodmi, ktoré môžu reagovať na podmienky a udalosti. Počas behu simulácie Stateflow animuje aktivitu stavov pre jednoduchú kontrolu ako stavový automat pracuje.
Model riadenia pre model výrobnej linky
Typickým príkladom využitia udalostných systémov sú stavové automaty, ktoré sa častokrát nachádzajú v priemyselnej výrobe. Stavové automaty riadia pohyb dopravníkových pásov, alebo prepínajú rôzne módy výrobného procesu. Spoločnosť Fishertechnik poskytuje modely výrobných liniek pre výučbu budúcich inžinierov. Takéto zariadenie je možné namodelovať v Simulinku, vizualizovať v Simulink 3D animation a riadiť pomocou Stateflow. V spolupráci s Simulink Desktop Real-Time je možné reálne modely riadiť aj online.
Generovanie kódu pre PLC
Vytvorený a overený udalostný model v Stateflow je možné nasadiť na viaceré cieľové zariadenia. Častokrát sa pri nasadzovaní udalostných systémov ako stavových automatov využívajú priemyselné logické automaty (PLC). Simulink PLC Coder umožňuje generovať štruktúrovaný text (IEC 61131-3). Formát generovaného kódu je kompatibilný s viacerými IDE ako je Siemens TIA Portal, Rockwell Automation Studio 5000 a mnoho ďalších.
Workshop je určený pre všetkých (vrátane začiatočníkov), ktorí sa chcú formou praktických príkladov zoznámiť s nástrojmi na návrh a tvorbu udalostných systémov v prostredí Stateflow.
Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s nástroji pro počítačové vidění v prostředí MATLAB.

© HUMUSOFT 1991 - 2019