to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Online seminář MATLAB 1+1
Aplikace MATLABu ve výuce matematiky, fyziky a dalších přírodních věd
Datum:14.9.2022 (středa), od 17:00 (50 min.)Nemůžete se zúčastnit? Alternativní termín je 13.9.2022 od 13 hod. >>
Místo:Online prostřednictvím Cisco Webex
Vstupné:ZDARMA
Přednášející:Anna Tocháčková (HUMUSOFT)
Jazyk:Čeština
Co je online seminář?
Online seminář nabízí neformální virtuální setkání s možností seznámit se s inženýrským nástrojem MATLAB a Simulink formou praktických ukázek.
Zaměření online semináře
Online seminář Vás seznámí s využitím nástroje MATLAB ve výuce přírodovědných předmětů na středních a vysokých školách (Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie) formou praktických ukázek a živé diskuse v rámci neformálního virtuálního setkání.
Jak se připojit
Pro účast na online semináři vyplňte přihlašovací formulář. Obratem obdržíte informace k připojení. Odkaz ke stažení podkladových materiálů Vám zašleme před konáním semináře.
Program
17:00Využití systému MATLAB ve výuce přírodních věd
  • - stručné představení systému MATLAB
  • - příklady využití programu MATLAB ve výuce předmětů: v matematice, fyzice, geografii, biologii, chemii a dalších
  • - další nástroje systému MATLAB pro podporu výuky
17:50Závěr, informační zdroje, diskuze
Seminář je určen především budoucím a současným učitelům přírodovědných předmětů na středních školách, kteří by se chtěli dozvědět o možnostech využití softwaru MATLAB ve výuce.
Náplň semináře
Seminář Vás seznámí s nástrojem MATLAB a jeho možnostmi. MATLAB je interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů. Systém MATLAB je vhodný pro podporu výuky základních předmětů jako je matematika a fyzika nebo odborných technických a ekonomických předmětů. Umožňuje pracovat s reálnými zařízeními, což vede studenty k řešení problémů s využitím projektově orientovaného vzdělávání.
Součástí semináře budou ukázky příkladů pro podporu výuky
  • goniometrických funkcí,
  • mechaniky těles,
  • kinetiky chemických reakcí,
  • modelu predátor-kořist
a další náměty pro individuální studentské projekty.