to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2019
 • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
 • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
 • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
 • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
 • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
6. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:5.-6.9.2019 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Fontána, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 27.5.2019 12:57:37)
Středa 4.9.2019
 • Možnost ubytování večer před zahájením Technical Computing Camp.
Čtvrtek 5.9.2019
Dopolední blok 9:00 – 13:00:
 • Aktuální trendy, informace a nástroje v prostředí MATLAB a Simulink
 • Zahájení
  • - Jan Daněk (Humusoft)
 • Novinky v prostredí MATLAB v roku 2019
  • Zaujímavé zmeny v základných moduloch MATLAB a Simulink, ďalších nadstavbách a nové produkty. Počas tohto príspevku si povieme o novinkách v:
   • Základných moduloch MATLAB a Simulink
   • Dátové Analytike
   • Deep Learningu
   • Prediktívnej údržbe
   • Senzorickej fúzii
   • Automotive aplikáciách
   • Práci so signálmi pre rôzne systémy - Soc, Mixed-signal, ...
   • Udalostnom modelovaní v MATLABe
   • a mnohých ďalších vylepšeniach
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Deep Learning
  • Deep Learning umožňuje řešit úlohy z oblasti počítačového vidění, jako je klasifikace snímků, detekce objektů na snímcích a sémantická segmentace obrazu, nebo úlohy z oblasti rozpoznávání signálů a návrhu pokročilých řídicích systémů. Uplatnění nachází v automobilových aplikacích – ADAS a autonomní řízení, medicíně – diagnostika snímků a MRI, satelitním snímkování, rozpoznávání řeči či monitorování systémů. Nejnovější nástroje v prostředí MATLAB přinášejí grafický návrh a editaci deep learning modelů – nástroj Deep Network Designer, podporu modelů pro 3-D obrazová data, efektivní detekci objektů pomocí detektoru YOLO, grafické aplikace na označování obrázků, videa, signálů i zvuku, podporu výměny modelů přes ONNX formát a automatizované nasazení výsledných modelů na cílová zařízení prostřednictvím generování kódu v jazyce C nebo CUDA. Úplnou novinkou je pak sada nástrojů pro Reinforcement Learning, techniku, která umožní aplikaci deep learningu k řešení komplexních úloh v oblasti automatického a autonomního řízení systémů a robotiky.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • Prediktivní údržba
  • Využití nástrojů MATLAB a Simulink k vývoji software pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu. Základem jsou prediktivní modely umožňující odhad zbývající životnost zařízení (RUL). Využít lze modely různých typů v závislosti na dostupných informacích z provozu sledovaného zařízení. Celý proces zahrnuje několik etap od sběru dat a výběru vhodných indikátorů stavu zařízení přes návrh a testování prediktivního modelu až po nasazení výsledného řešení v rámci podnikových systémů.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • Řešení optimalizačních úloh v MATLABu
  • Přehled nástrojů prostředí MATLAB pro různé typy optimalizace. Představíme si možnosti řešení široké škály optimalizačních úloh pomocí Optimization a Global Optimization Toolboxu, automatický výpočet gradientů pro optimalizační řešič pomocí symbolických výpočtů, bayesovskou optimalizaci hyperparametrů algoritmů strojového učení, optimalizaci parametrů v Simulinkových modelech, optimalizaci portfolií a jiné.
   - Jan Studnička (Humusoft)
 • Senzorická fúzia ako nástroj pre spoľahlivejšie navigačné systémy
  • Nepresné merania zo snímačov sťažujú úspešnosť viacerých systémov. Aby sme vedeli presnejšie odhadnúť stavy systému ako je poloha alebo natočenie je potrebné zlúčiť dostupné informácie zo snímačov do jedného modelu. Na túto úlohu slúži senzorická fúzia, ktorá je zahrnutá v nástroji Sensor Fusion and Tracking Toolbox. Počas tohto príspevku si ukážeme tvorbu virtuálnych scenárov, odhady polohy a orientácie, estimačné filtre a sledovanie objektov pomocou multi-object trackera.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Tvorba rozhodovacej logiky z prostredia MATLAB
  • Rozhodovacia logika sa môže veľmi rýchlo stať komplikovaná, hlavne ak obsahuje veľa vnorených podmienok. Stateflow v najnovšej verzii poskytuje všetky výhody tvorby rozhodovacej logiky z prostredia MATLAB (bez Simulinku). Predstavíme aj využitie Stateflow pri tvorbe logiky pre grafické užívateľské rozhrania.
   - Michal Blaho (Humusoft)
 • Produktivita a System Engineering při vývoji SW a HW v prostředí Simulink
  • V prostředí Simulink můžete algoritmy vytvořit (= graficky modelovat), simulačně je prověřit a následně z nich automaticky vygenerovat program v jazyce C/C++ nebo HDL. Programování funkčního algoritmu však není jediným krokem ve vývoji softwarových a hardwarových systémů. Doplňují jej definice požadavků a plánování architektury výsledného řešení, návrh a správa testů nebo validace a integrace daného řešení v rámci širšího celku. MATLAB přinesl v nedávné době několik nástrojů, které umožní řešit tyto úkoly provázaně s vlastním návrhem funkčnosti. Patří mezi ně Simulink Requirements, Simulink Test, Simulink Check nebo Simulink Coverage. Nejnovější z těchto nástrojů je System Composer, který slouží k návrhu a analýze architektury SW systémů a který představuje logické přemostění mezi definicí požadavků a faktickou implementací algoritmů.
   - Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
 • K čemu slouží COMSOL
  • Představení simulačních nástrojů COMSOL Multiphysics, COMSOL Server a COMSOL Compiler určených pro matematické simulace fyzikálních dějů. Na přednášku navazuje workshop COMSOL Multiphysics v odpolední části programu.
   - Martin Kožíšek (Humusoft)
 • Licence programu MATLAB
  • Stručný přehled aktuálních možností licencování programu MATLAB.
   - Martina Mudrová (Humusoft)
Oběd.
Odpolední blok 14:00 – 18:00:
 • Zvané přednášky uživatelů (budeme průběžně doplňovat)
  • Přednášky v délce cca 20 minut. Pokud máte zájem podělit se o Vaše zkušenosti s ostatními účastníky, neváhejte nás kontaktovat na info@humusoft.cz.

  • Framework pro tvorbu komplexních uživatelských aplikací s GUI v MATLABu
   * současný stav, zkušenosti s návrhem aplikací, motivace pro vytvoření frameworku
   * popis vlastností frameworku: návrhový vzor Model-View-Controller, widgety, struktura modelu, práce s fyzikálními veličinami a další
   * ukázkové aplikace
   - Robert Grepl, Martin Appel (MECHSOFT s.r.o.)

 • Platforma dSPACE pre testovanie v automobilovom priemysle
  • Predstavenie real-time platformy dSPACE. Využitie hardware-in-the-loop testovania v automobilovom priemysle. Testovanie scenárov autonómneho riadenia.
 • Workshop COMSOL Multiphysics
 • Expozice partnerů (budeme průběžně doplňovat)
 • Konzultace (MATLAB, COMSOL)
  • K dispozici budou naši aplikační inženýři, se kterými můžete konzultovat Vaše dotazy.
 • Tipy a triky pro MATLAB *novinka*
  • Tipy, triky a šikovné nástroje v prostředí MATLAB a Simulink formou podvečerního kvízu u sklenky lahodného moku.
   - Jan Studnička (Humusoft), Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
Večerní program:
 • Společná zábava na terase (grilování, společenské hry, sudové pivo z malých pivovarů, sudová Kofola).
Pátek 6.9.2019
Dopolední blok 9:00 – 12:00:
 • Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte (prezentační stolky s předváděnými ukázkami):

 • Detekce objektů v obrazových datech
  Využití různých metod pro detekci objektů v živém obraze snímaném kamerou – ACF, deep learning.

 • Generovanie CUDA kódu z deep learning modelu
  Generovanie kódu z vytvorenej deep learning siete pomocou nástroja GPU Coder a jej následné spustenie na platforme NVIDIA Tegra.

 • Nasazení modelů strojového učení na embedded platformy
  Naučení klasifikačního modelu metodou strojového učení a jeho následné nasazení na embedded platformu pomocí automatického generování kódu v jazyce C.

 • Programovanie grafických aplikácií pomocou nástroja Stateflow
  Ukážka vytvorenie jednoduchej grafickej aplikácie (APP) v nástroji App Designer a programovanie jej funkčnosti pomocou rozhodovacej logiky v jazyku Stateflow.

 • Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
  Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.

 • Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics
  Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.

 • Simulátor dSPACE
  Real-time simulace na systému dSPACE.

 • Seznam ukázek bude průběžně doplňován (Ilustrační foto z minulých ročníků)

 • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt - prezentace projektů a aplikací uživatelů v rámci vyhlášené soutěže.
Oběd.
Odpolední blok 13:00 – 15:00:
 • Tvořivá dílna - vyzkoušejte si v malých skupinkách řešení zadaných úkolů.

 • - MATLAB a COMSOL
 • - připravené úlohy "škola hrou"
 • - programování low-cost hardware, machine learning, deep learning, Stateflow, a další
 • - Ilustrační foto z minulých ročníků

Plánované ukončení 15:00.
Program průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace: 27.5.2019 12:57:37)

© HUMUSOFT 1991 - 2019