to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2021
  • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
  • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
  • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
  • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
  • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
8. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:9.-10.9.2021 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Rakovec, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Petr Semotam, Siemens, s.r.o.
Semotam
Petr Semotam pracuje ve společnosti Siemens na pozici průmyslový datový analytik. Absolvoval obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost na Fakultě strojní VUT v Brně. Ve své praxi se aktivně zabývá aplikovanou statistikou, technickou diagnostikou strojních zařízení, vývojem klasifikačních a optimalizačních modelů a vývojem algoritmů prediktivní údržby v prostředí MATLAB.
Patrik Kováčik, Žilinská univerzita v Žiline
Kovacik
Patrik Kováčik je študent Žilinskej Univerzity na Katedre aplikovanej mechaniky a zakladateľ YouTube kanála "Materiály pre strojárov". Žil 7 rokov v Kanade a vyštudoval letecko-vesmírne inžinierstvo na holandskej technickej univerzite v Delfte, odkiaľ sa rozhodol vrátiť na Slovensko a pokračovať tu v štúdiu. Medzi jeho záujmy patrí najmä tvorba vzdelávacích videí, doučovanie vysokoškolských predmetov a programovanie v MATLABe.
Robert Grepl, MECHSOFT
Grepl
Robert Grepl pracuje na FSI VUT v Brně, kde od roku 2009 vede MECHLAB (Mechatronickou laboratoř) a v ní skupinu šikovných PhD studentů. S těmi realizuje zajímavé projekty i ve firmě MECHSOFT s.r.o. S MATLABem se kamarádí již od konce minulého století. Ve volném čase se věnuje práci.
Jiří Minarik, Eaton elektrotechnika s.r.o.
Minarik
Jiří Minarik v současné době studuje na ČVUT FEL v oboru Kybernetika a robotika se zaměřením na systémy a řízení, letectví a avioniku. Zároveň pracuje jako inženýr řídících systémů v Eaton European Innovation Center v Roztokách. Nyní, se zaměřuje hlavně na automotive, kde se zabývá řídícími systémy pro zlepšení efektivnosti a bezpečnosti a vytváření modelů primárně v prostředí MATLAB.
Martin Turi Nagy, Neuroconsan, a.s.
Nagy
Martin Turi Nagy pôsobí ako vedúci softvérový inžinier v spoločnosti Neuroconsan, a.s., zaoberajúcej sa neurologickou diagnostikou.Získal tituly Ing. a PhD. v odbore Telekomunikácie na FEI STU v Bratislave, kde neskôr niekoľko rokov pôsobil ako vedecký pracovník. Má silné vedecké zázemie a skúsenosti s vývojom IT v oblasti zdravotníctva, IoT, pohybových senzorov, ako aj rozšírenej a virtuálnej reality. MATLAB využíva ako primárny nástroj na vývoj a overovanie algoritmov v medicínskej oblasti.
Alessandro Tarchini, MathWorks
Tarchini
Alessandro Tarchini je členem skupiny EMEA EDU Market & Business Development společnosti MathWorks. Během své kariéry zastával různé pozice od vývojáře v IT sektoru až po ředitele italské pobočky společnosti MathWorks. V současnosti se zaměřuje na využití programu MATLAB na evropských univerzitách a reprezentuje MathWorks v mezinárodních společnostech pro rozvoj technického vzdělávání jako jsou SEFI, IGIP a European Engineering Dean Council.
Marco Rossi, MathWorks
Rossi
Marco Rossi je členem skupiny EMEA EDU Market & Business Development společnosti MathWorks. Po studiu leteckého inženýrství na Sapienza Universitá di Roma pracoval 5 let jako výzkumný pracovník na Technische Universität Dresden. Na této škole také získal titul PhD v oboru strojní inženýství za výzkum v oblasti chytrých polymerů. V současné době se Marco věnuje podpoře využití nástrojů MATLAB a Simulink ve výzkumu a výuce na vysokých školách v EMEA regionu.
Daniel Youssef, Garrett Motion Czech Republic s.r.o.
Youssef
Daniel Youssef pracuje ve společnosti Garrett Motion Czech Republic na pozici Research Engineer v oblasti řízení v odděleni Connected Vehicles. Absolvoval magisterské studium na Fakultě strojní VUT v Brně, odbor Mechatronika. Ve firmě Garrett Motion Czech Republic pracoval na různých projektech, včetně řízení Turba, řízení vzduchové cesty spalovacího motoru i prediktivním Power Splitu pro hybridní auta.
Milan Kertész, Schaeffler Kysuce spol s.r.o.
Kertész
Milan Kertész pracuje na pozícií Systémový inžinier Hybridných modulov v spoločnosti Schaeffler. Predtým pracoval ako vývojový inžinier dopravnej kapsuly pre spoločnosť HyperloopTT. Získal doktorát z Dopravných strojov a zariadení na SjF STU v Bratislave, kde sa venoval téme Akumulácie energie v hybridných pohonoch rýpadiel a modelovaniu ich dynamiky v programe Simulink. Absolvoval tiež polročný výskumný pobyt na Inštitúte pre mechatronické systémy na TU Darmstadt. Vo voľnom čase sa popri prírode rád venuje Arduino projektom.
Jan Daněk, Humusoft
danek
Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.
Jiří Sehnal, Humusoft
sehnal
Jiří Sehnal je technickým ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Má více než 25 let zkušeností s prostředím MATLAB a ve společnosti Humusoft pracuje od jejího založení. Podílí se na vývoji a technické podpoře aplikací pro práci v reálném čase a je produktovým manažerem dSPACE.
Jan Studnička, Humusoft
studnicka
Jan Studnička pracuje od roku 2015 jako Aplikační inženýr ve společnosti Humusoft. Absolvoval obor Matematika a její aplikace na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Jana Trojáková, Humusoft
sarena
Jana Trojáková je aplikační inženýrkou pro systémy dSPACE a aplikační oblast automatické generování kódu. Je absolventkou oboru Kybernetika na FEI STU v Bratislavě. Dříve pracovala ve společnosti Honeywell Aerospace.
Jaroslav Jirkovský, Humusoft
jirkovsky
Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje dvanáctým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.
Martin Foltin, Humusoft
foltin
Martin Foltin vedie štvrtým rokom pobočku Humusoft na Slovensku. Získal tituly Ing. a PhD. v odbore Automatizácia na FEI STU v Bratislave. Roky pôsobil na FEI STU ako výskumník, pedagóg a na záver ako prodekan. Dnes sa okrem iného venuje facebookovej skupine MATLAB a Simulink (SK CZ). V ostatnom roku prepadol vývoju projektov na Arduine v spojení s MATLABom a ThingSpeak. V tomto čase sa intenzívne venuje propagácii nových Campus-Wide licencí na univerzitách.
Martina Mudrová, Humusoft
mudrova
Martina Mudrová je ve společnosti HUMUSOFT odpovědná za rozvoj využití nástroje MATLAB na českých vysokých školách. Je absolventkou oboru Automatizované systémy řízení na VŠCHT v Praze, tamtéž absolvovala rovněž doktorské studium v oboru Technická kybernetika. Mezi její odborné zájmy patří metody zpracování obrazu.
Michal Blaho, Humusoft
blaho
Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.
Martin Kožíšek, Humusoft
kozisek
Martin Kožíšek pracuje ve společnosti Humusoft jako produktový manažer pro software COMSOL Multiphysics a COMSOL Server. Dříve působil jako výzkumník v Ústavu termomechaniky AV ČR. Je absolventem oboru Matematické modelování v technice na fakultě strojní ČVUT v Praze.
Matouš Lorenc, Humusoft
lorenc
Matouš Lorenc pracuje jako aplikační inženýr pro software COMSOL Multiphysics. Studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde absolvoval magisterský obor Biomedicínské inženýrství a věnoval se simulacím interakce vysokofrekvečního elektromagnetického pole s biologickou tkání.
Anna Tocháčková, Humusoft
tochackova
Anna Tocháčková pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro MATLAB. Absolvovala obor Základní a speciální anorganické technologie na fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, kde se věnovala studiu toku plynů ve vodíkových palivových článcích typu PEM.
Lubor Zháňal, Humusoft
zhanal
Lubor Zháňal pracuje ve společnosti Humusoft jako softwarový vývojář. Studoval na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Mezi jeho odborné zájmy patří multibody simulace, 3D grafika a rotační spalovací motory.
Tomáš Fridrich, Humusoft
Fridrich
Tomáš Fridrich pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro dSPACE. Absolovoval obor Multimediální technika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.