to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2021
 • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
 • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
 • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
 • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
 • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
8. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:9.-10.9.2021 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Rakovec, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
Soutěžní příspěvek:
 • Projekt nebo aplikace vytvořená v MATLABu či COMSOLu.
 • Zaměření projektu může být libovolné (spolupráce s hardware, zpracování obrazu / signálu, matematické modelování, ...)
 • Autorem může byt jednotlivec či skupina.
 • Studenti se mohou zúčastnit se svou diplomovou či bakalářskou prací.
Prezentace příspěvku:
 • Výsledek musí být prezentován v rámci páteční dopolední sekce (10.9.2021 od 9 do 12 hod.).
 • Soutěžící dostane k dispozici stolek pro prezentaci (s elektřinou).
 • Potřebné hardwarové vybavení (notebook, ... ) si musí každý soutěžící přinést své vlastní.
Hodnocení příspěvku:
 • Ukázky budou hodnoceny ostatními účastníky TCC.
Ke stažení: