to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Camp 2022
 • Zajímáte se o technické výpočty nebo počítačové simulace?
 • Máte zájem se blíže seznámit s nástroji MATLAB a COMSOL?
 • Chcete se naučit programovat Arduino nebo Raspberry pi?
 • Chcete v MATLABu realizovat své nápady a soukromé projekty?
 • Uvažujete o založení Startupu s orientací na výzkum a vývoj?
9. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací
Datum:8.-9.9.2022 (čtvrtek až pátek), registrace od 8:30
Místo:Hotel Rakovec, Brněnská přehrada, Česká republika
Vstupné:ZDARMA
Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
Soutěžní příspěvek:
 • Projekt nebo aplikace vytvořená v MATLABu či COMSOLu
 • Zaměření projektu může být libovolné (spolupráce s hardware, zpracování obrazu / signálu, matematické modelování, ...)
 • Autorem může byt jednotlivec či skupina
 • Studenti se mohou zúčastnit se svou diplomovou či bakalářskou prací
Prezentace příspěvku:
 • Výsledek musí být prezentován v rámci páteční dopolední sekce (9.9.2022 od 9 do 13 hod.)
 • Soutěžící dostane k dispozici stolek pro prezentaci (s elektřinou)
 • Potřebné hardwarové vybavení (notebook, ... ) si musí každý soutěžící přinést své vlastní
Hodnocení příspěvku:
 • Ukázky budou hodnoceny ostatními účastníky TCC
Ke stažení: