to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
picture
Technical
Computing
Prague
Umělá inteligence - od výzkumu k implementaci a výrobě
Datum:20.11.2019 (středa)
Jazyk:Český, slovenský, anglický
danek
Zahájení semináře
Jan Daněk, Humusoft s.r.o.
BIO: Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.
jirkovsky
Master Class: Deep Learning v MATLABu
Jaroslav Jirkovský, Humusoft s.r.o.
Deep Learning umožňuje řešit úlohy z oblasti počítačového vidění, jako je klasifikace snímků, detekce objektů na snímcích a sémantická segmentace obrazu, nebo úlohy z oblasti rozpoznávání signálů a návrhu pokročilých řídicích systémů. Uplatnění nachází v automobilových aplikacích – ADAS a autonomní řízení, medicíně – diagnostika snímků a MRI, satelitním snímkování, rozpoznávání řeči či monitorování systémů. Nejnovější nástroje v prostředí MATLAB přinášejí grafický návrh a editaci deep learning modelů – nástroj Deep Network Designer, podporu modelů pro 3-D obrazová data, efektivní detekci objektů pomocí detektoru YOLO, grafické aplikace na označování obrázků, videa, signálů i zvuku, podporu výměny modelů přes ONNX formát a automatizované nasazení výsledných modelů na cílová zařízení prostřednictvím generování kódu v jazyce C nebo CUDA. Úplnou novinkou je pak sada nástrojů pro Reinforcement Learning, techniku, která umožní aplikaci deep learningu k řešení komplexních úloh v oblasti automatického a autonomního řízení systémů a robotiky.
Prediktivní údržba
Jaroslav Jirkovský, Humusoft s.r.o.
Využití nástrojů MATLAB a Simulink k vývoji software pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu. Základem jsou prediktivní modely umožňující odhad zbývající životnost zařízení (RUL). Využít lze modely různých typů v závislosti na dostupných informacích z provozu sledovaného zařízení. Celý proces zahrnuje několik etap od sběru dat a výběru vhodných indikátorů stavu zařízení přes návrh a testování prediktivního modelu až po nasazení výsledného řešení v rámci podnikových systémů.
BIO: Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje desátým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.
sarena
Kam nás AI doveze?
Jana Sárená, Humusoft s.r.o.
Ako autonómne vozidlá vidia a predvídajú? Ako sa testujú? Kedy uvidíme prvé autonómne vozidlá na cestách? Čo všetko riadi a bude riadiť umelá inteligencia? Bude nás umelá inteligencia učiť šoférovať?
Tieto a mnohé ďalšie otázky budú témou príspevku "Kam nás AI dovezie?".
Povieme si aké sú najnovšie pokroky, na čo musia vývojari asistenčných systémov a autonómnych vozidiel myslieť a ako je možné ich funkcionalitu efektívne testovať pomocou dSPACE systémov.
BIO: Jana Sárená je aplikační inženýrkou pro systémy dSPACE a aplikační oblast automatické generování kódu. Je absolventkou oboru Kybernetika na FEI STU v Bratislavě. Dříve pracovala ve společnosti Honeywell Aerospace.
blaho
Nástroje pro vývoj robotických systémů v prostředí MATLAB
Michal Blaho, Humusoft s.r.o.
Vývoj robotických a autonómnych systémov patrí k moderným oblastiam výskumu. Výskumníci a inžinieri takýchto systémov sa snažia navrhnúť a ladiť algoritmy, ktoré splnia najprísnejšie požiadavky v oblastiach ako je napríklad plánovanie pohybu alebo vnímania okolia pre mobilné roboty, UAV alebo manipulátory. Častou súčasťou riešení je aj Robot Operating System (ROS), ktorý pomáha pri získavaní a analýze dát zo snímačov. V tejto prednáške si povieme o zaujímavých nástrojoch MATLABu pre vývoj robotických a autonómnych systémov
BIO: Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.

© HUMUSOFT 1991 - 2019